Michiel Hemminga

afbeelding van Michiel Hemminga
Michiel Hemminga  

Abortus is geen mensenrecht.

Verschillende kabinetsleden lijken echter te denken van wel.

Ministers Dijkgraaf (D66) van Onderwijs, Hoekstra (CDA) van Buitenlandse Zaken en Schreinemacher (VVD) van Ontwikkelingssamenwerking suggereerden dit bijvoorbeeld in een brief aan de Kamer van eind november.

Volgende week zijn de Provinciale Statenverkiezingen!

En het is belangrijk dat kiezers een goede keuze kunnen maken.

Ik wil hen, en dus ook jou, daarbij helpen.

Daarom stuur ik een vragenlijst aan kandidaten, met 6 stellingen over kernpunten die belangrijk zijn voor onze waarden.

Wie problemen heeft met de LHBTQ-beweging, mag dit niet meer uitspreken.

Dat is op steeds meer plaatsen het geval.

Ook aan de universiteit, waar wetenschappelijk debat gevoerd hoort te worden op basis van wetenschappelijke, in plaats van ideologische argumenten.

Wat is er gebeurd?

De NPO heeft voor de derde keer een boete opgelegd aan de jonge omroep Ongehoord Nederland.

Waarom?

Omdat Ongehoord Nederland inhoudelijk niet meegaat met wat "weldenkende Nederlanders" horen te denken, volgens de NPO en in het bijzonder volgens NPO-Ombudsman Margo Smit.

De NPO baseert zich bij het opleggen van de sancties vooral op de rapporten van deze NPO-Ombudsman.

Het Chinese totalitarisme is een voorbeeld van dat waar wij in het Westen naartoe dreigen te af te drijven...

...maar het Chinese totalitarisme komt ook direct naar ons toe!

Bijvoorbeeld via Chinese apps, zoals TikTok.

Dit is een Chinese video-app die in Nederland veel gebruikt wordt door kinderen.

Onlangs zei ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder:

Het is weer zover!

De EU heeft een besluit genomen, waar wij voor moeten betalen.

En niet zo'n beetje ook.

Vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben onlangs afgesproken dat het EU-brede systeem om de uitstoot van "broeikasgassen" terug te dringen, genaamd Emissions Trading System (ETS), moet worden uitgebreid.

D66 wil andere politieke partijen kunnen laten verbieden.

Niet heel democratisch van de Democraten '66.

Dit rechtvaardigen ze door te zeggen dat het juist ondemocratische partijen zijn die ze willen verbieden.

Maar wie bepaalt dat eigenlijk, welke partijen democratisch zijn?

We weten allemaal nog goed welke zeer zware inperkingen van onze rechten we hebben ervaren tijdens de COVID-lockdowns.

Veel van deze maatregelen, zoals het verplicht dragen van "beschermingsmiddelen" (zoals mondkapjes) en de verplichte "veilige afstand" (bijvoorbeeld anderhalf meter), dreigen nu permanent onderdeel te worden van de Nederlandse wet!

Het is belachelijk als de nationale regering gaat bepalen in welke gemeenten er hoeveel asielzoekers moeten worden opgenomen.

Gemeenten staan dichter bij de lokale bevolking en weten veel beter waar er al of niet ruimte en draagvlak is om asielzoekers op te vangen.

Ministers Rutte en Kaag waren onlangs bij de G20 in Bali.

Daar is een document uitgevaardigd dat onder andere ging over "digitale en niet-digitale oplossingen" in geval van toekomstige pandemieën, voortbordurend op de "successen" van de "digitale COVID-19-certificaten".

Vaccinatiepaspoorten dus. Naast de EU, werkt ook de WHO hier al langer aan.

Baby's doden is iets vreselijks.

Of ze nu geboren zijn of nog niet geboren.

Ieder mensenleven is van oneindige waarde.

Daarom is het verschrikkelijk dat een aantal progressieve clubs nu een burgerinitiatief is begonnen, om abortus definitief uit het strafrecht te halen.

Polderkunstenaar Johan Remkes heeft een ei gelegd en het kabinet is ermee gaan rennen.

Veel mooie woorden en goede bedoelingen, maar wat kopen de boeren daarvoor die straks als "piekbelasters" worden aangemerkt?

Niet veel! Want zij moeten hun uitstoot van stikstof tot bijna nul reduceren. Binnen een jaar, als het aan Remkes ligt.

Dit kan zo niet langer.

Het zal je niet ontgaan zijn: de energieprijzen rijzen de pan uit.

Mensen krijgen belachelijk hoge nieuwe termijnbedragen opgelegd en bedrijven, met name mkb'ers, dreigen failliet te gaan.

De regering heeft met Prinsjesdag maatregelen aangekondigd, maar deze gaan lang niet ver genoeg.

Het CDA dreigt weer eens een verkeerde afslag te nemen.

En wij gaan herrie schoppen.

Voor het aankomende partijcongres op 5 november in Nijkerk, willen we een resolutie laten indienen door pro-life CDA-leden.

Deze resolutie kun jij ook ondertekenen. Ook al ben je geen CDA-lid.

De zogenaamde "stikstofcrisis", die volgens het kabinet zo ongeveer het einde van de wereld betekent, wordt gebruikt om technocratische autoriteiten op te tuigen en onze vrijheden nog verder in te perken.

Hetzelfde hebben we eerder gezien bij de COVID-crisis, waarbij het OMT van Jaap van Dissel feitelijk enorm veel macht kreeg toegeschoven.

Zou jij het eens zijn met nieuwe lockdowns, vanwege een ziekte waarvan het helemaal niet duidelijk is dat deze ernstige gezondheidsrisico’s oplevert voor de samenleving als geheel?

Ik ook niet.

Maar dit dreigt wel te gebeuren.

De stikstofplannen van de regering dreigen boeren de nek om te draaien.

Het is begrijpelijk dat velen van hen boos zijn. Of wanhopig.

Want boer zijn is niet zomaar een beroep. Het is onderdeel van de identiteit van mensen.

De overheid mag hen het boer-zijn en hun bedrijf niet afnemen. Dit gaat in tegen de meest basale principes van rechtvaardigheid.

China is weer bezig.

Sinds 1 maart van dit jaar heb je in dat land een vergunning nodig om online religieuze informatie te mogen verspreiden.

In de praktijk komt het erop neer dat christenen die niet aangesloten zijn bij een door de Chinese Communistische Partij goedgekeurde (en feitelijk beheerste) 'kerk', geen religieuze uitingen meer mogen plaatsen op het internet.

Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie stelde in het debat over de afschaffing van de bedenktijd bij abortus voor om artsen een echo te laten zien aan ouders die abortus overwegen.

Zo zijn de ouders beter geïnformeerd over waar hun keuze over gaat. Ze kunnen zien dat het echt een ongeboren kindje betreft en niet iets abstracts.

Volgende week op woensdag of donderdag zal de Tweede Kamer stemmen over het afschaffen van de verplichte bedenktijd van vijf dagen bij het kiezen voor een abortus.

De huidige maatregel dient om impulsbesluiten van onverwacht zwangere vrouwen tegen te gaan, maar D66, VVD, PvdA en GroenLinks willen hier een eind aan maken.