Michiel Hemminga

afbeelding van Michiel Hemminga
Michiel Hemminga  

Ministers Rutte en Kaag waren onlangs bij de G20 in Bali.

Daar is een document uitgevaardigd dat onder andere ging over "digitale en niet-digitale oplossingen" in geval van toekomstige pandemieën, voortbordurend op de "successen" van de "digitale COVID-19-certificaten".

Vaccinatiepaspoorten dus. Naast de EU, werkt ook de WHO hier al langer aan.

Baby's doden is iets vreselijks.

Of ze nu geboren zijn of nog niet geboren.

Ieder mensenleven is van oneindige waarde.

Daarom is het verschrikkelijk dat een aantal progressieve clubs nu een burgerinitiatief is begonnen, om abortus definitief uit het strafrecht te halen.

Polderkunstenaar Johan Remkes heeft een ei gelegd en het kabinet is ermee gaan rennen.

Veel mooie woorden en goede bedoelingen, maar wat kopen de boeren daarvoor die straks als "piekbelasters" worden aangemerkt?

Niet veel! Want zij moeten hun uitstoot van stikstof tot bijna nul reduceren. Binnen een jaar, als het aan Remkes ligt.

Dit kan zo niet langer.

Het zal je niet ontgaan zijn: de energieprijzen rijzen de pan uit.

Mensen krijgen belachelijk hoge nieuwe termijnbedragen opgelegd en bedrijven, met name mkb'ers, dreigen failliet te gaan.

De regering heeft met Prinsjesdag maatregelen aangekondigd, maar deze gaan lang niet ver genoeg.

Het CDA dreigt weer eens een verkeerde afslag te nemen.

En wij gaan herrie schoppen.

Voor het aankomende partijcongres op 5 november in Nijkerk, willen we een resolutie laten indienen door pro-life CDA-leden.

Deze resolutie kun jij ook ondertekenen. Ook al ben je geen CDA-lid.

De zogenaamde "stikstofcrisis", die volgens het kabinet zo ongeveer het einde van de wereld betekent, wordt gebruikt om technocratische autoriteiten op te tuigen en onze vrijheden nog verder in te perken.

Hetzelfde hebben we eerder gezien bij de COVID-crisis, waarbij het OMT van Jaap van Dissel feitelijk enorm veel macht kreeg toegeschoven.

Zou jij het eens zijn met nieuwe lockdowns, vanwege een ziekte waarvan het helemaal niet duidelijk is dat deze ernstige gezondheidsrisico’s oplevert voor de samenleving als geheel?

Ik ook niet.

Maar dit dreigt wel te gebeuren.

De stikstofplannen van de regering dreigen boeren de nek om te draaien.

Het is begrijpelijk dat velen van hen boos zijn. Of wanhopig.

Want boer zijn is niet zomaar een beroep. Het is onderdeel van de identiteit van mensen.

De overheid mag hen het boer-zijn en hun bedrijf niet afnemen. Dit gaat in tegen de meest basale principes van rechtvaardigheid.

China is weer bezig.

Sinds 1 maart van dit jaar heb je in dat land een vergunning nodig om online religieuze informatie te mogen verspreiden.

In de praktijk komt het erop neer dat christenen die niet aangesloten zijn bij een door de Chinese Communistische Partij goedgekeurde (en feitelijk beheerste) 'kerk', geen religieuze uitingen meer mogen plaatsen op het internet.

Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie stelde in het debat over de afschaffing van de bedenktijd bij abortus voor om artsen een echo te laten zien aan ouders die abortus overwegen.

Zo zijn de ouders beter geïnformeerd over waar hun keuze over gaat. Ze kunnen zien dat het echt een ongeboren kindje betreft en niet iets abstracts.

Volgende week op woensdag of donderdag zal de Tweede Kamer stemmen over het afschaffen van de verplichte bedenktijd van vijf dagen bij het kiezen voor een abortus.

De huidige maatregel dient om impulsbesluiten van onverwacht zwangere vrouwen tegen te gaan, maar D66, VVD, PvdA en GroenLinks willen hier een eind aan maken.

Update na de persconferentie van 25 januari:

De lockdown is opgeheven. Althans, als we onder lockdown het sluiten van horeca, winkels enzovoort verstaan.

Het kabinet gaat desondanks wel door met heel veel vergaande maatregelen, zoals QR-codes en 1,5 meter.

We blijven actievoeren om ook de nog overblijvende onrechtvaardige maatregelen af te schaffen!

Het is zover.

Minister Hugo de Jonge heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij zegt dat drie ministeries onderzoek willen laten doen naar verplichte vaccinatie tegen COVID in Nederland.

Op dit moment praat Hugo de Jonge met werkgevers over het invoeren van een verplichte QR-code op het werk.

Hij schijnt onze grondrechten nog verder in te willen perken, waaronder het recht om door te werken in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Onlangs kwam een collectant van KWF Kankerbestrijding aan mijn deur. Ik gaf snel een paar muntjes die ik nog had liggen, want onderzoek naar nieuwe behandelingen voor kanker wil ik graag steunen. Overigens was ik ookj sinds jaar en dag al maandelijks donateur.

Financiële jaaroverzichten

CitizenGO wordt geheel gefinancieerd door kleine donaties afkomstig van burgers van over de hele wereld.