Zwolniony, bo odmówił udziału w "Golgota Picnic". Wyraź sprzeciw!

Sprzeciw wobec odbierania wolności sumienia aktorom!

 

Zwolniony, bo odmówił udziału w "Golgota Picnic". Wyraź sprzeciw!

050.000
  34.716
 
34.716 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

Zwolniony, bo odmówił udziału w "Golgota Picnic". Wyraź sprzeciw!

Jak donosi KAI, "Marek Cichucki, aktor, który określił sztukę „Golgota Picnic” jako „bełkot”, został 5 sierpnia zwolniony z pracy. Od dyrektora Teatru Nowego w Łodzi usłyszał, że w teatrze „nie jest potrzebny drugi Chazan”.

Marek Cichucki zgłosił się 5 sierpnia rano do Teatru Nowego na próbę nowej, premierowej sztuki. Jednak inspicjentka przekazała mu informację, że wcześniej chce z nim rozmawiać dyrektor Zdzisław Jaskuła. W trakcie rozmowy aktor otrzymał wypowiedzenie z pracy bez obowiązku jej świadczenia aż do końca listopada 2014 r. Jego przyczyną jest „utrata zaufania”, będąca bezpośrednim skutkiem postawy Cichuckiego wobec prezentacji w Łodzi tekstu sztuki „Golgota Picnic”. „Drugi Chazan jest mi w teatrze niepotrzebny” - usłyszał aktor od Jaskuły.

Gdy pod koniec czerwca łódzki Teatr Pinokio organizował publiczne czytanie treści sztuki „Golgota Picnic”, Cichucki – mimo swojego urlopu – poszedł na próbę. Po przeczytaniu tekstu uznał, że jest to „bełkot” i podczas następującej zaraz potem lektury odmówił udziału w przedstawieniu. Zamiast tego dołączył do ludzi, którzy, w ramach protestu, przed teatrem czytali bajki (Teatr Pinokio znany był do tej pory głównie z przedstawień dla dzieci).

,Z przykrością odbieram stanowisko dyrekcji, ponieważ świadczy ono o tym, że jesteśmy bardzo daleko od próby zrozumienia postaw różnych od naszych. Powołując się na wolność słowa, robimy rzeczy, które wolność gwałcą. Co zatem z wolnością w innych płaszczyznach - np. artystycznej czy religijnej?" - pyta aktor. Jego zdaniem ,,za chwilę utkniemy w jakiejś beznadziejnej kakofonii". ,,Pięknie jest, kiedy możemy się wypowiadać jako ludzie wolni, ale niezbędne jest, żebyśmy jako ludzie wolni, również mogli i chcieli słuchać" - podkreśla Cichucki."

Zaprotestuj! Nie możemy pozwolić na to, aby publicznie kpiono z Jezusa, a aktor sprzeciwiający się bluźnierstwom był wyrzucony z pracy!

Podpisz list poparcia dla postawy aktora Marka Cichuckiego, który jest jednocześnie listem sprzeciwu wobec decyzji Dyrekcji Teatru. 

Podpisanie listu oznacza wysłanie wiadomości e-mail do Teatru Nowego w Łodzi. Możesz zmienić temat wiadomości.


+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

List do Dyrektora Teatru, p. Zdzisława Jaskuły

Szanowny Panie Dyrektorze,

pragnę wyrazić moje głębokie rozczarowanie decyzją Pana Dyrektora o zwolnieniu aktora p. Marka Cichuckiego ze względu na to, iż odmówił on udziału w bluźnierczym przedstawieniu "Golgota Picnic". Niniejszą wiadomością chcę przekazać również moje głębokie poparcie dla postawy Aktora.

Biorąc pod uwagę cenny dorobek Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi oczekuję zmiany tej skandalicznej decyzji.

[Imię i nazwisko]

Zwolniony, bo odmówił udziału w "Golgota Picnic". Wyraź sprzeciw!

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  34.716
 
34.716 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.