Żądamy zwiększenia nakładów finansowych na leczenie onkologiczne i zwrotu kosztów za leczenie zagraniczne

Adresat/Adresaci petycji: Premier Donald Tusk oraz Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz

 

Żądamy zwiększenia nakładów finansowych na leczenie onkologiczne i zwrotu kosztów za leczenie zagraniczne

05.000
  2.686
 
2.686 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.

Żądamy zwiększenia nakładów finansowych na leczenie onkologiczne i zwrotu kosztów za leczenie zagraniczne

Każdy z nas zna lub znał kogoś kto choruje/chorował na chorobę nowotworową. Należy przy tym pamiętać, że każdy może zostać dotknięty tą chorobą, niezależnie od wieku lub płci.

W Polsce na leczenie wydajemy najmniej w Europie i mamy jeden z najniższych wskaźników przeżywalności.

Dlatego wielu z nas zbiera pieniądze na wyjazd zagraniczny w celu podjęcia się tam leczenia (zabieg chirurgiczny, terapia przeciwciałami..), gdyż szanse na uratowanie życia są za granicą większe, jednak bardzo kosztowne. Bierzemy zatem na siebie trud zorganizowania wyjazdu, zebrania pieniędzy oraz leczenia za granicami naszego kraju, z dala od bliskich i znanego otoczenia. Wszystko, aby zwiększyć szansę na przeżycie ukochanej osoby.

Czas coś z tym zrobić - musimy podjąć kroki, aby diagnoza raka przestała być wyrokiem śmiertelnym. Na tą chwilę umieramy częściej niż pacjenci w innych krajach europejskich, jednak możemy podjąć się walki o zwiększenie nakładów finansowych na leczenie onkologiczne, a zarazem wymusić bynajmniej częściowy zwrot kosztów leczenia zagranicznego w przypadku leczenia onkologicznego.

Nie pozwól umierać! Podpisz petycję i walcz o lepszą przyszłość!

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresaci petycji: Premier Donald Tusk oraz Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz

Zwracamy się do Państwa w imieniu pacjentów onkologicznych i ich rodzin i żądamy, aby nakłady finansowe na leczenie onkologiczne zostały zwiększone i dzięki temu poziom leczenia zbliżył się do europejskiego standardu.

W Konstytucji RP w art. 68 zapisane jest, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.

W Polsce pacjenci onkologiczni często leczeni są schematycznie i nie mają możliwości korzystania z dostępnych na rynku europejskim środków, które są mniej szkodliwe i bardziej skuteczne (np. Herceptyna).

Żądamy zwiększenia nakładów finansowych na leczenie onkologiczne oraz wprowadzenie dla pacjentów onkologicznych możliwości wyjazdu na leczenie za granicę w celu ratowania życia oraz gwarancji częściowego zwrotu kosztów.

Rak nie daje wiele czasu na zastanawianie się. Decyzja, walka o przeżycie, musi zostać podjęta zaraz i oznacza długie leczenie- nie powinna dodatkowo wiązać się z obciążeniem finansowym i pobytem za granicą, z dala od rodziny.

Z poważaniem

Sonia Urbanek
oraz niżej podpisani

[Imię i nazwisko]

Żądamy zwiększenia nakładów finansowych na leczenie onkologiczne i zwrotu kosztów za leczenie zagraniczne

Podpisz tę petycję teraz!

05.000
  2.686
 
2.686 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.