Zatrzymaj rezolucję wymuszającą na krajach członkowskich UE aborcję i permisywną edukację seksualną!

Petycja do posłów PE

 

Zatrzymaj rezolucję wymuszającą na krajach członkowskich UE aborcję i permisywną edukację seksualną!

Zatrzymaj rezolucję wymuszającą na krajach członkowskich UE aborcję i permisywną edukację seksualną!

030.000
  24.531
 
24.531 podpisało. Osiągnijmy 30.000!

10 grudnia pod obrady Parlamentu Europejskiego wróci tzw. raport Estreli określany jako "najbardziej kuriozalny i sfanatyzowany tekst tej kadencji”. Towarzyszący raportowi projekt rezolucji domaga się m.in. powszechnego dostępu do aborcji oraz obowiązku permisywnej edukacji seksualnej.

Podpisując petycję możesz przyczynić się do jego odrzucenia!

Narzucanie krajom członkowskim tego typu rozwiązań leży poza kompetencjami UE, jednak każda rezolucja będąca wyrazem woli politycznej, może stanowić w przyszłości źródło nacisków na rządy poszczególnych krajów.

O zdeterminowaniu lobbystów raportu świadczy, iż raport już raz odrzucony przez Parlament, zostanie mu przedstawiony w wersji niemal niezmienionej, a projekt alternatywnej rezolucji, akcentujący godność człowieka, został w Komisji całkowicie wycofany z porządku obrad.

Tymczasem narzucane rozwiązania przynoszą już w krajach zachodnich katastrofalne skutki! Jest to wzrastająca u osób nieletnich liczba ciąż, aborcji, chorób wenerycznych oraz wczesnej inicjacji seksualnej. Przerażającą sytuację rodziców ukazuje niemiecki przykład rodziny Plett z roku 2006. Uczyli dzieci w domu, protestowali wobec programu edukacji seksualnej. Policja wtargnęła do nich, aresztowano matkę, ojcu udało się uciec z dziećmi do Austrii. Oto prawdziwe oblicze postulowanych rozwiązań.

Nie pozwólmy, by zideologizowane stanowisko Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia przełożyło się na wynik głosowania w Parlamencie Europejskim. Nasza petycja dotrze do europosłów kluczowych dla sukcesu głosowania. Poprzednia kampania mailowa przyczyniła się do przekonania niezdecydowanych posłów w grupy Europejskiej Partii Ludowej.

Niech i teraz będzie podobnie!

Zaprośmy do działania przyjaciół i znajomych!


P.S. 10 argumentów w języku angielskim, dla których raport ten nie powinien zostać przyjęty. Kliknij TUTAJ

030.000
  24.531
 
24.531 podpisało. Osiągnijmy 30.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Petycja do Posłów PE

Szanowni Posłowie,

10 grudnia odbędzie się głosowanie nad projektem rezolucji w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie. Dokument ten promuje aborcję, atakuje prawa rodziców i wolność sumienia. Tekst rezolucji wykracza poza kompetencje UE i powinien być wycofany z dyskusji. 

Proszę Panią/Pana o głosowanie za alternatywną rezolucją, a w przypadku jej odrzucenia, o głosowanie przeciwko projektowi autorstwa E. Estreli.

Zachęcam do zapoznania się z 10 powodami, dla których należy odrzucić rezolucję.

-------------------

Dear MEPs,

On 10th December there will be vote on a draft resolution called “Sexual and Reproductive Health and Rights”. This document promotes abortion and attacks the rights of parents and freedom of conscience. The text in itself does not fall within the powers or duties of the Union and should be withdrawn from discussion.

I ask you to vote in favor of amendments 1 alternative resolution, and in case of failure to vote against the original Estrela Draft Resolution.

10 reasons to oppose the Estrela Resolution.

Sincerely

[Imię i nazwisko]

Petycja do Posłów PE

Szanowni Posłowie,

10 grudnia odbędzie się głosowanie nad projektem rezolucji w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie. Dokument ten promuje aborcję, atakuje prawa rodziców i wolność sumienia. Tekst rezolucji wykracza poza kompetencje UE i powinien być wycofany z dyskusji. 

Proszę Panią/Pana o głosowanie za alternatywną rezolucją, a w przypadku jej odrzucenia, o głosowanie przeciwko projektowi autorstwa E. Estreli.

Zachęcam do zapoznania się z 10 powodami, dla których należy odrzucić rezolucję.

-------------------

Dear MEPs,

On 10th December there will be vote on a draft resolution called “Sexual and Reproductive Health and Rights”. This document promotes abortion and attacks the rights of parents and freedom of conscience. The text in itself does not fall within the powers or duties of the Union and should be withdrawn from discussion.

I ask you to vote in favor of amendments 1 alternative resolution, and in case of failure to vote against the original Estrela Draft Resolution.

10 reasons to oppose the Estrela Resolution.

Sincerely

[Imię i nazwisko]