O wypowiedzenie konwencji przemocowej

Adresat/Adresaci petycji: Premier Mateusz Morawiecki

 

O wypowiedzenie konwencji przemocowej

020.000
  19.477
 
19.477 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.

O wypowiedzenie konwencji przemocowej

18 grudnia minęło 5 lat od podpisania przez Polskę Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Wielu polityków związanych dzisiaj z rządem (w tym Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda, Jarosław Gowin i Elżbieta Rafalska) oceniało ją zdecydowanie negatywnie.

Obowiązująca nadal Konwencja uderza w aksjologię polskiej Konstytucji, chroniącej tradycyjnie rozumiane małżeństwo, oraz pozwala, poprzez dążenie do wykorzenienia „postaw stereotypowych”, na naruszenie równości wobec prawa.

Jest nieskuteczna w zwalczaniu przemocy, na co wskazuje przykład państw takich jak Dania, Finlandia czy Szwecja, w których zarówno ideologia stanowiąca jej podstawę, jak i zjawisko omawianej przemocy są dużo bardziej powszechne niż w Polsce.

Może natomiast wciąż stanowić doskonałe narzędzie służące inżynierii społecznej, mającej na celu rekonstrukcję społeczeństw w myśl przyjętych założeń.

Według Ordo Iuris dokument ten pomija podstawowe przyczyny przemocy (takie jak uzależnienia czy niewłaściwe treści w środkach masowego przekazu), nakładając jednocześnie na państwa konkretne obowiązki, których realizacja będzie pociągała konieczność uwzględnienia założeń opartych na ideologii gender (Raport Ordo Iuris na temat Konwencji).

Ponadto postanowienia, które nie wiążą się bezpośrednio z jego ideologiczną tożsamością, od dawna obecne są w licznych polskich rozwiązaniach antyprzemocowych (Raport Ordo Iuris na temat Konwencji).

Konwencja, nawet gdyby przyczyniła się do osiągnięcia deklarowanych celów, w dalszym ciągu stanowiłaby przede wszystkim wyraz dążeń do ideologicznej rewolucji kulturowej. Według Konferencji Episkopatu Polski rewolucja ta polega na redefinicji pojęcia płci jako zmiennego zjawiska społecznego oraz bezzasadnym obarczaniu odpowiedzialnością za przemoc podstawowych wspólnot, jakimi są małżeństwo i rodzina.

Kościół twierdzi, że Konwencja nie może być zaakceptowana.

Nie zmierza ona do budowania pozytywnych relacji pomiędzy ludźmi, ale służy projektowi przebudowy społeczeństwa (Stanowisko Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny w sprawie Konwencji).

Z tych powodów należy dążyć do jej wypowiedzenia, co według art. 80 Konwencji można wykonać „w dowolnym czasie”. Niniejsza petycja może stanowić dla naszego rządu jeden z motywów by to uczynić.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką prywatności i Warunkami korzystania.Podpisując, akceptujesz Warunki korzystania CitizenGO i Politykę prypltności i zgadzasz się na otrzymywanie od czasu do czasu e-maili o naszych kampaniach. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Adresat/Adresaci petycji: Premier Mateusz Morawiecki

Szanowny Panie Premierze,

1 sierpnia 2015 roku weszła w życie, w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Dokument ten wzbudza wątpliwości dotyczące zgodności z aksjologią polskiej Konstytucji. Nie uwzględnia prawdziwych przyczyn przemocy, w ich miejsce przyjmując założenia o charakterze ideologicznym. Jest sprzeczny z nauką Kościoła katolickiego i stanowiskiem przedstawicieli polskiego rządu. Deklarując słuszny cel, stanowi wyraz dążeń do przebudowy społeczeństwa według błędnej ideologii.

Mając na względzie powyższe, zwracam się z prośbą o podjęcie działań, które miałyby na celu wypowiedzenie Konwencji przez Rzeczpospolitą Polską.


 
 
 
uzasadnione
 
uzasadnione
 
 
[Imię i nazwisko]

O wypowiedzenie konwencji przemocowej

Podpisz tę petycję teraz!

020.000
  19.477
 
19.477 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.