Natychmiastowe zwolnienie z uczelni profesora Jana Hartmana za propagowanie kazirodztwa

Adresat/Adresaci petycji: Rektor Uniwersytetu Jagielońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

 

Natychmiastowe zwolnienie z uczelni profesora Jana Hartmana za propagowanie kazirodztwa

0200
  147
 
147 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200 podpisów.

Natychmiastowe zwolnienie z uczelni profesora Jana Hartmana za propagowanie kazirodztwa

Szanowny Panie Rektorze

Profesor Jan Hartman pracuje na Uniwersytecie Jagielońskim. Jednocześnie za pomocą środków masowego przekazu promuje kazirodztwo w Polsce i wnosi postulaty o debatę publiczną na ten temat. Jako pracownik tak szanowanej i uznanej w świecie placówki oświatowej, jaką jest Uniwersytet Jagieloński promuje aspołeczne i dewiacyjne postawy seksualne. Człowiek ten całkowicie pozbawiony jest elementarnych wartości humanistycznych i chrześcijańskich. Aberracja seksualna, o jakiej mówi i jaką chce propagować publicznie ma na celu cakowite zniszczenie podstawowej komórki społecznej, jaką jest normalna, kochająca się rodzina.

Tolerowanie takich postaw, bagatelizowanie inklinacji seksualnych profesora Jana Hartmana spowoduje, że normalna i nie skażona dewiacjami część polskiego społeczeństwa będzie w negatywny sposób odbierać wartości, jakie gloryfikowane są przez wykładowców na Uniwersytecie Jagielońskim.

W związku z powyższymi w imieniu normalnych rodzin i polskich obywateli proszę o bezwłoczne usunięcie z uczelni profesora Jana Hartmana.

Z wyrazami szacunku

Kamil Bazelak

 

This petition has been created by a citizen or association not affiliated with CitizenGO. CitizenGO is not responsible for its contents.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Czy są Państwo pewni? Ta petycja, jak inne, potrzebuje Państwa wsparcia, by była skuteczna. W każdym momencie mogą się Państwo wypisać.
CitizenGo będzie chronić Twoją prywatność oraz informować Cię o tej oraz innych kampaniach.

Adresat/Adresaci petycji: Rektor Uniwersytetu Jagielońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Natychmiastowe zwolnienie z pracy profesora Jana Hartmana

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Natychmiastowe zwolnienie z uczelni profesora Jana Hartmana za propagowanie kazirodztwa

Podpisz tę petycję teraz!

0200
  147
 
147 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200 podpisów.