Usunięcie spotu propagującego homoseksualizm

Adresaci petycji: Komisja ds. Kampanii Społecznych TVP S. A., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

 

Usunięcie spotu propagującego homoseksualizm

02.000
  1.951
 
1.951 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 2.000 podpisów.

Usunięcie spotu propagującego homoseksualizm

Szanowni Państwo!

W najbliższym czasie w TVP ma być emitowany spot "Najbliżsi obcy" propagujący legalizację związków homoseksualnych. Jest to kolejny przykład forsowania światopoglądu społeczności LGBT w mediach. Im więcej tego rodzaju inicjatyw będzie propagowanych przez środki masowego przekazu, tym większa ich siła oddziaływania na społeczeństwo, a w szczególności na młodych obywateli, często bezkrytycznych wobec informacji. 

W tym przypadku szczególnie dotkliwy jest fakt, że emitowania "reklamy społecznej" (tutaj celowo ujętej w cudzysłów) podjęła się Telewizja Polska. Podkreślić należy, że uczyniono to "bezpłatnie" - czytaj: opłacono z pieniędzy obywateli uczciciwie opłacających abonament. 

Nie pozostawaj obojętny. Nie dopuść, aby z pieniędzy publicznych opłacano emisję materiałów godzących w sposób jawny w chrześcijańskie korzenie naszej kultury i narodowości. Nie pozwól, by lewicowe lobby zdobywało w tak nachalny sposób coraz większej popracie. Reklama pod płaszczykiem prezentowanego szerokiego wachlarza emocji, stara się stworzyć atmosferę wyrozumiałości i akceptacji dla postaw, które stoją w jawnym sprzeciwie poglądów większości społeczeństwa.

Więcej o spocie: http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kampania-najblizsi-obcy-w-tvp-c...

----

P.S. (Przyp. CitizenGO): Podpisując protest na stronie CitizenGO wysyłamy (tym jednym kliknięciem) wiadomość mailową na adresy Komisji ds. Kampanii Społecznych TVP S. A. oraz na adres przeznaczony do zgłaszania skarg Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zachęćmy znajomych do podpisania się pod akcją!

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresaci petycji: KRRiT, Komisja ds. Kampanii Społecznych TVP S. A.

Szanowni Państwo!

Zwracam się z prośbą o usunięcie spotu "Najbliżsi obcy" z anteny Telewizji Polskiej. Ta krótka forma filmowa w oczywisty ma na celu propagowanie światopoglądu reprezentowanego przez środowiska LGBT. Materiał stoi w oczywistej i rażącej sprzeczności z podstawowymi wartościami chrześcijańskimi, które uformowały polską kulturę i naród. Reklama pod płaszczykiem prezentowanego szerokiego wachlarza emocji, stara się stworzyć atmosferę wyrozumiałości i akceptacji dla postaw, które stoją w sprzeczności z dobrem rodziny, w tym z polskimi unormowaniami konstytucyjnymi.

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko]

Usunięcie spotu propagującego homoseksualizm

Podpisz tę petycję teraz!

02.000
  1.951
 
1.951 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 2.000 podpisów.