NIE! dla pomnika CZERWONOARMISTÓW na Cmentarzu Rakowickim

Adresat/Adresaci petycji: Władymir Medyński Minister Kultury FR

 

NIE! dla pomnika CZERWONOARMISTÓW na Cmentarzu Rakowickim

03.000
  1.430
 
1.430 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 3.000 podpisów.

NIE! dla pomnika CZERWONOARMISTÓW na Cmentarzu Rakowickim

Chcemy wyrazić społeczne oburzenie i sprzeciw dla coraz śmielszych prób forsowania koncepcji rosyjskiej polityki historycznej, będących wynikiem zmanipulowanej diagnozy przeszłości. Promowana idea gloryfikacji sowieckich najeźdźców jako rzekomych ofiar zamordowanych przez państwo Polskie jest szczególnie groźna, ponieważ wpisuje się w narrację, głoszącą, iż Zbrodnia Katyńska miała być mordem dokonanym w zemście za los sowieckich jeńców. W rzeczywistości jeńcy sowieccy umierali nie w wyniku intencjonalnych działań strony polskiej, lecz z powodu złego stanu zdrowia i chorób, często nabytych w okresie poprzedzającym niewolę.

Więcej: https://www.facebook.com/events/358890637612038/

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Władymir Medyński Minister Kultury FR

Sz. P

Władymir Medyński

Minister Kultury FR

Prezes Rosyjskiego Towarzystwa

Historyczno-Wojskowego

W ostatnich dniach pojawiły się informacje dotyczące inicjatywy budowy pomnika sowieckich żołnierzy z czasów wojny polsko-bolszewickiej w Krakowie. Zostało użyte sformułowanie, że zostali oni "zamęczeni w polskich obozach koncentracyjnych”. Monument miałby stanąć na cmentarzu Rakowickim i uczcić ponad tysiąc żołnierzy, rzekomo spoczywających na krakowskiej nekropolii. W gronie osób które postulują budowę takiego pomnika pojawiło się Pana nazwisko.

Chcemy wyrazić społeczne oburzenie i sprzeciw dla coraz śmielszych prób forsowania koncepcji rosyjskiej polityki historycznej, będących wynikiem zmanipulowanej diagnozy przeszłości. Promowana przez Pana idea jest szczególnie groźna, ponieważ wpisuje się w narrację, głoszącą, iż Zbrodnia Katyńska miała być mordem dokonanym w zemście za los sowieckich jeńców. W rzeczywistości jeńcy sowieccy umierali nie w wyniku intencjonalnych działań strony polskiej, lecz z powodu złego stanu zdrowia i chorób, często nabytych w okresie poprzedzającym niewolę. Błędne są również szacunki liczbowe. Przykładowo w Krakowie spoczywa 170 żołnierzy narodowości rosyjskiej z tego okresu, a nie ponad tysiąc. Zmarli w wyniku panującej wtedy epidemii czerwonki.

Porównywanie intencjonalnej zbrodni dokonanej na Polakach i wymierzonej w polską kadrę oficerską, której nie zdołano zsowietyzować, do śmierci w wyniku chorób, nie może być przez społeczeństwo polskie odczytane w inny sposób, niż jako zła wola i chęć intensyfikacji napięcia pomiędzy naszymi narodami.

Jako ludzie dbający o polską rację stanu i pamięć historyczną, stanowczo sprzeciwiamy się inicjatywie kierowanego przez Pana Towarzystwa Historyczno-Wojskowego. Nie tylko podważa ona elementarne fakty, ale też relatywizuje zbrodnię katyńską i forsuje nieprawdziwą tezę o istnieniu polskich obozów koncentracyjnych. Dlatego, jako reprezentanci społeczeństwa, apelujemy o odstąpienie od pomysłu budowy pomnika na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Uważamy, że dyskusję o historii należy prowadzić w oparciu o prawdę, nie zaś o nadawanie rozgłosu nieprawdziwym informacjom o odpowiedzialności strony polskiej za los sowieckich jeńców, co ma służyć pomniejszaniu rosyjskiej odpowiedzialności za los obywateli polskich zamordowanych w Katyniu i w wielu innych miejscach, wysiedlanych i zsyłanych na Syberię, do Kazachstanu oraz w głąb Związku Sowieckiego. Tego rodzaju działania są odczytywane przez nas jako prowokacja.  

[Imię i nazwisko]

NIE! dla pomnika CZERWONOARMISTÓW na Cmentarzu Rakowickim

Podpisz tę petycję teraz!

03.000
  1.430
 
1.430 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 3.000 podpisów.