ŻądaMY wyłączenia obowiązywania przepisu 37k pkt 1 i 1a Prawo Farmaceutyczne względem niekomercyjnych badań klinicznych

Adresat/Adresaci petycji: Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz

 

ŻądaMY wyłączenia obowiązywania przepisu 37k pkt 1 i 1a Prawo Farmaceutyczne względem niekomercyjnych badań klinicznych

020.000
  11.990
 
11.990 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.

ŻądaMY wyłączenia obowiązywania przepisu 37k pkt 1 i 1a Prawo Farmaceutyczne względem niekomercyjnych badań klinicznych

WIEDZ JEDNO..... Nie podpisujesz tej petycji dla mnie czy kogokolwiek..... Nie podpisujesz jej, bo ktoś Cię o to prosi.... Robisz to dla SIEBIE i TYCH, których KOCHASZ......
UWIERZ!!! Nie jesteśmy niewolnikami systemu.... SYSTEM TO MY!!!


"Żądamy wyłączenia obowiązywania przepisu 37k pkt 1 i 1a Prawo Farmaceutyczne względem niekomercyjnych badań klinicznych   i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, związanych z prowadzeniem takich badań ze środków publicznych (NFZ)."

Już wieMY, że zwykły obywatel tego kraju może coś zmienić... Dosyć narzekania i mówienia; " W tym kraju nie da się nic zmienić"......Ja WAM mówię, że się da!!!! Wystarczą dobre chęci i dobrzy ludzie....

W tym roku, dzięki WAM, udało się zmienić mały wycinek okrutnej rzeczywistości dzieci chorych na neuroblastomę, jeden z najbardziej złośliwych nowotworów wieku dziecięcego.... Gdy zaczynaliśMY walkę o eksperymentalną terapię przeciwciałem monoklonalnym anty-GD2 dla Tych Dzieci, wydawało się, że porywaMY się z motyką na słońce.... A jednak, dzięki petycji i ponad 40 tysiącom WASZYCH podpisów senne marzenia spełniły się!!!!!!

Badanie 25.07.2014. roku zostało w Polsce zarejestrowane i na dniach pierwsze Dziecko nbl zostanie poddane terapii!!!!!

Teraz idziemy o krok dalej.... Ta walka uwidoczniła Nam przeszkody natury prawnej, nie do końca jasne przepisy, które utrudniają, a często z powodu braku środków, uniemożliwiają medycznym ośrodkom naukowym przystępowanie do niekomercyjnych badań klinicznych, skierowanych nie tylko do dzieci onkologicznych, ale wszystkich poważnie chorych pacjentów w tym kraju....takie badania to często najnowsze trendy w leczeniu, eksperymenty medyczne, które dają szansę na zdrowie i życie! Mało tego, często badania te, w innych krajach Unii Europejskiej stanowią już standartową opiekę i w pełni dostępne świadczenia z zakresu opieki medycznej, a w Polsce nie są stosowane z przyczyn proceduralnych.

Art. 37k. pkt. 1 i 1a Prawo Farmaceutyczne mówi:

1. Sponsor finansuje świadczenia opieki zdrowotnej związane z badaniem klinicznym i objęte protokołem badania klinicznego, które nie mieszczą się w zakresie świadczeń gwarantowanych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności dostarcza bezpłatnie uczestnikom badania klinicznego badane produkty lecznicze, komparatory oraz urządzenia stosowane do ich podawania.

1a. Świadczenia opieki zdrowotnej:

1) niezbędne do usunięcia skutków pojawiających się powikłań zdrowotnych wynikających z zastosowania badanego produktu leczniczego,

2) których konieczność udzielenia wyniknie z zastosowania badanego produktu leczniczego,

3) niezbędne do zakwalifikowania pacjenta do udziału w badaniu klinicznym – sponsor finansuje również, jeżeli świadczenia te są świadczeniami gwarantowanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nie wdając się w szegóły.... Zasada jest prosta. Za opiekę medyczną w procesie komercyjnych badań klinicznych płacą koncerny farmaceutyczne i po to powstał ten przepis, aby nie finansować ze środków publicznych działalności koncernów. W przypadku niekomercyjnych badań klinicznych, zgodnie z dyrektywą unijną, koncerny nie mogą ich finansować i w rzeczywistości ciężar rozwoju nauki został przerzucony na uczelnie medyczne, które i tak ciągle walczą z brakiem środków na finansowanie swojej podstawowej działalności...

Dlatego wychodząc na przeciw potrzebom, głównie uczelni medycznych, które bądź co bądź , są finansowane z budżetu państwa i co do zasady nie prowadzą działalności zarobkowej, a prowadzą swoją działalność pro publico bono....żądaMY wyłączenia obowiązywania przepisu 37k pkt 1 i 1a Prawo Farmaceutyczne względem niekomercyjnych badań klinicznych i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, związanych z prowadzeniem takich badań, ze środków publicznych (NFZ). MamMy tu na myśli wszelkie procedury medyczne takie jak: pobyt na intensywnej terapii, farmakoterapię, badania obrazowe, czy zwykle pobranie krwi i przyklejenie plastra.....W obecnym stanie prawnym to sponsor niekomercyjnego badania klinicznego( w tym konkretnym przypadku najczęściej uniwersytet medyczny) musi z własnych środków pokrywać koszty tych procedur.

Bardzo liczyMY na Waszą pomoc!

UczyńMY możliwym to co do tej pory wydawało się niemożliwe....aby każdy z Nas, kogo dotknie dramat choroby nowotworowej, mógł dostać NADZIEJĘ!!! To gwarantuje NAM Konstytucja RP! Nadszedł czas wyegzekwować NASZE PRAWA!!!!!

Razem możeMy WSZYSTKO !!!

TWÓJ PODPIS-NASZA PRZYSZŁOŚĆ

Mec. Piotr Jackiewicz

Paulina Szubińska-Gryz- "ta" od "tej" neuroblasomy

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz

ŻądaMY wyłączenia obowiązywania przepisu 37k pkt 1 i 1a Prawo Farmaceutyczne względem niekomercyjnych badań klinicznych i finanansowania świadczeń opieki zdrowotnej, związanych z prowadzeniem takich badań ze środków publicznych (NFZ).

[Imię i nazwisko]

ŻądaMY wyłączenia obowiązywania przepisu 37k pkt 1 i 1a Prawo Farmaceutyczne względem niekomercyjnych badań klinicznych

Podpisz tę petycję teraz!

020.000
  11.990
 
11.990 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.