Ubezpładnianie kobiet to działanie niemedyczne! Protestujemy!

Adresat/Adresaci petycji: LUX MED

 

Ubezpładnianie kobiet to działanie niemedyczne! Protestujemy!

010.000
  8.403
 
8.403 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 10.000 podpisów.

Ubezpładnianie kobiet to działanie niemedyczne! Protestujemy!

Grupa LUX MED posiadająca 163 placówki medyczne w Polsce oraz około 1600 placówek współpracujących oferuje, w niektórych swoich ośrodkach, wszczepianie rzekomo „nowoczesnych” implantów antykoncepcyjnych.  To czasowa hormonalna sterylizacja. Te nieetyczne praktyki znane są jednak od dawna głównie z neokolonialnych krajów Afryki, gdzie globalne koncerny testują na szeroką skalę środki antykoncepcyjne i metody aborcyjne za pieniądze agend ONZ. Czy działania traktujące ludzi jak zwierzęta hodowlane, których rozrodem sterują inni mają być propagowane w Polsce? Czy LUX MED ma na względzie zdrowie kobiet, czy krótkowzroczne interesy pracodawców wielkich międzynarodowych korporacji?  

Nie godzimy się na propagowanie stylu życia poniżającego kobiety, traktującego je jedynie jako przedmiot rozrywki, której przeszkadza macierzyństwo i rodzicielstwo. Implanty takie narażają kobiety na problemy zdrowotne oraz późniejsze problemy z płodnością. Czy kobiety zachęcane dziś do zapłaty za implanty antykoncepcyjne, już za parę lat będą szukać środków na zabiegi in vitro? Protestujemy przeciwko nieodpowiedzialnym działaniom, kierując apel do sieci LUX MED.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresaci petycji: LUX MED

Szanowni Państwo,

Jesteśmy zbulwersowani ofertą sieci LUX MED, proponującą wszczepianie implantów antykoncepcyjnych. (por.http://www.luxmed.pl/dla-pacjentow/regiony/placowki-grupy-lux-med/region...) Aktualnie LUX MED zablokował stronę ze szczegółowymi informacjami, ale ofertę czasowej hormonalnej sterylizacji kobiet zamieszcza pod adresem http://www.luxmed.pl/dla-pacjentow/oferta/uslugi-pozapakietowe/implanty-...

Te nieetyczne metody dawno testowane i stosowane były w krajach Trzeciego Świata, którym narzucano je jako warunek międzynarodowej pomocy gospodarczej. Nie są więc wcale „nowością”, jak Państwo je reklamują. Także obecnie międzynarodowe koncerny i organizacje chcą sterować płodnością kobiet szukając nowych rynków zbytu dla swoich produktów. Czy i państwo chcą zarabiać na propagowaniu tych szkodliwych specyfików ?

Jak wynika z treści opublikowanych wcześniej na Państwa stronie internetowej, sieć placówek medycznych LUX MED świadoma jest przeciwwskazań do wszczepiania ww. implantów antykoncepcyjnych, wymieniając m.in. chorobę zakrzepowo-zatorową, nowotwory, choroby serca, cholestatyczne choroby wątroby. Niestety, na stronie internetowej nie wspomniano o tym, że środki hormonalne zawarte w implancie są również czynnikiem ryzyka wyżej wymienionych chorób, i nie tylko są w nich przeciwwskazane. Również pominięto trzeci znany możliwy mechanizm ich działania, tj. działanie wczesnoporonne (!) poprzez tworzenie bariery śluzu utrudniającej przemieszczanie się zapłodnionej komórki jajowej, w przypadku gdy owulacja nie została zahamowana i doszło do zapłodnienia.

Prosimy o zaprzestanie szkodliwej dla zdrowia oferty wszczepiania implantów antykoncepcyjnych prowadzonej przez sieć LUX MED. Oferta ta nie ma niczego wspólnego z medycyną oprócz tego, że wykonuje ją ktoś w białym fartuchu. To działanie wbrew przysiędze Hipokratesa - "nie podam kobiecie środka poronnego". Oprócz niszczenia zdrowia indywidualnych kobiet jest to działanie również antyspołeczne.

Oferowanie implantów antykoncepcyjnych przez sieć placówek medycznych LUX MED to nieuczciwość wobec kobiet, które często nie zdają sobie sprawy z długofalowych konsekwencji ich stosowania. W skutek nieodpowiedzialnych działań reklamowanych i oferowanych przez LUX MED, często jest już za późno na decyzję o poczęciu dziecka, gdy walczyło się z płodnością na przykład przez 3 lata. Taki okres działania implantu przeciwko płodności reklamuje właśnie LUX MED. Czy wówczas cynicznie zaproponują Państwo in vitro ?

Niszczenie zdrowia kobiet i ich płodności godzi również w oficjalne zapewnienia rządu polskiego odnośnie troski o rozwój demograficzny. Nieodpowiedzialna oferta Państwa sieci naraża skarb Państwa na trudne do wyobrażenia straty w związku późniejszym leczeniem powikłań refundowanym później przez NFZ.

Ponadto art. 156 § 1 kodeksu karnego stanowi: „Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 1) pozbawienia człowieka (...) zdolności płodzenia, 2) (...) ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu (...) podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”

Prosimy o wycofanie oferty wszczepiania implantów antykoncepcyjnych i podobnych temu środków (np. spirale, wkładki wewnątrzmaciczne). Takie rzeczy robi się w zakładzie weterynaryjnym, choć trwała lub czasowa sterylizacja kotów też budzi moralne obiekcje. Oferta ta uderza w zdrowie kobiet i uwzględnia jedynie krótkowzroczne interesy wielkich korporacji, z niechęcią odnoszących się do kobiet w stanie błogosławionym. Nie godzimy się na stosowanie w Polsce praktyk z krajów neokolonialnych.

W przypadku braku Państwa reakcji będziemy zmuszeni odradzać korzystania z usług LUX MED, w naszych rodzinach oraz zakładach pracy, które wykupiły abonament na Państwa usługi. Będziemy również przekazywać informacje w środowisku lekarskim. Podstawową zasadą postępowania lekarskiego jest Primum non nocere. Niestety, Państwa oferta wyraźnie temu przeczy.

[Imię i nazwisko]

Ubezpładnianie kobiet to działanie niemedyczne! Protestujemy!

Podpisz tę petycję teraz!

010.000
  8.403
 
8.403 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 10.000 podpisów.