Powtórzenie wyborów do sejmików wojewódzkich 2014

Adresat/Adresaci petycji: Premier Rzeczpospolitej Polskiej Ewa Kopacz

 

Powtórzenie wyborów do sejmików wojewódzkich 2014

01.000
  585
 
585 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 1.000 podpisów.

Powtórzenie wyborów do sejmików wojewódzkich 2014

Ostatnia sytuacja w naszym kraju jest bardzo niepokojąca. Chodzi oczywiście o wybory samorządowe, a dokładnie liczenie głosów do sejmików wojewódzkich. W naszym kraju została zaburzona podstawowa jednostka demokracji, jaką są wolne wybory. Sytuacja, jaka miała miejsce pokazuje tylko, że liczenie głosów na pewno nie odbyło się prawidłowo. Potwierdza to bardzo duża rozbieżność od wyników IPSOS (na podstawie badania exit poll), które dla przykładu ostatnich wyborów  do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w Polsce 25 maja 2014 roku odznaczyły się niezwykłą dokładnością. Ipsos wówczas podał prawidłową kolejność dziewięciu komitetów wyborczych, a maksymalne odchylenie od wyników ogłoszonych przez PKW wyniosło zaledwie 0,67 procenta! Natomiast po tegorocznych wyborach różnica z PKW wynosi aż 6,68 procenta! więcej w przypadku wyniku PSL i 4,65 procenta mniej w przypadku wyniku PiS.

 Dla porównania zestawienie wyników wyborczych IPSOS z PKW:

 

                                 IPSOS             PKW                      

PiS                          31,5%         26,85%  

PO                           27,3 %       26,36% 

PSL                         17 %           23,68% 

SLD                         8,8%           8,78%

 

Z wyników tych widać, że PSL jawi się, jako siła polityczna mająca takie samo poparcie społeczne, co PO i PiS, czego nie odzwierciedlały żadne wyniki badań ani wyborów w całej historii istnienia tej partii.  Najlepszy wynik w historii PSL to 16,3% w wyborach samorządowych w 2010 roku, natomiast średnia oddawanych głosów na tą partię w przeciągu całej historii istnienia to ok. 10% w skali kraju.

 

Zaskakujące i dziwne jest też to w tym wszystkim, że mimo awarii systemu liczenia głosów udało się bardzo szybko i sprawnie policzyć głosy do wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wyniki podane dwa dni po wyborach w nocy 18/19.11.2014). Natomiast tam gdzie największa władza samorządowa, czyli do sejmików wojewódzkich musieliśmy czekać aż 6 dni! (22.11.2014).

 

Jako obywatele demokratycznego Państwa po tym, co się stało mamy prawo do przeprowadzenia ponownych wyborów. Chcemy by były one przeprowadzone rzetelnie i uczciwie, tak by nikt nie mógł ich podważyć. Pokażmy sobie i światu, że Polska jest krajem demokratycznym nie tylko z nazwy.

Rządzący przeprowadzając ponowne wybory pokazaliby społeczeństwu, że są uczciwi w zaistniałej sytuacji, nie mówiąc już o pokazaniu godnej postawy wyjścia z tej sytuacji.

Wierzę i wiem, że jest nas bardzo dużo. Przedstawiając głos narodu, rządzący jasno będą wiedzieć, że jest to wola większości narodu a nie małej grupki ludzi.

Bardzo proszę o poważne potraktowanie tej sprawy, ponieważ los naszego kraju leży w naszych rękach. Nie robiąc nic akceptujemy taką sytuację i zachęcamy rządzących by dalej służyli sobie a nie narodowi.

Wierzę w Państwa zaangażowanie! Myśląc nie tylko o nas samych, ale o naszych dzieciach i wnukach.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Premier Rzeczpospolitej Polskiej Ewa Kopacz

Pani Prezes Rady Ministrów Ewo Kopacz

Ostatnia sytuacja odnosząca się do wyborów samorządowych 2014r. w naszym kraju jest bardzo niepokojąca. Mnóstwo zaistniałych nieprawidłowości w liczeniu głosów nie pozwala zostać bezczynnym. Przeprowadzone liczenie głosów zostało w sposób bardzo nierzetelny i z bardzo długim opóźnieniem, co budzi poważne wątpliwości, co do prawdziwości wyników wyborów.

Jako obywatel tego kraju proszę o przeprowadzenie ponownych wyborów. Chcę by były one przeprowadzone rzetelnie i uczciwie, tak by nikt nie mógł ich podważyć.

Przeprowadzenie ponownych wyborów pokaże społeczeństwu, że rząd ma czyste sumienie w tej sprawie i chce naprawić swoje rażące zaniedbania.

Pokażcie Państwo społeczeństwu, że liczycie się z głosem narodu. Narodowi, któremu macie przecież służyć. Narodowi, który płaci Państwu pensję by strzegli Państwa naszego ogólnego dobra, jakim jest wolny i demokratyczny kraj.

[Imię i nazwisko]

Powtórzenie wyborów do sejmików wojewódzkich 2014

Podpisz tę petycję teraz!

01.000
  585
 
585 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 1.000 podpisów.