Stop prześladowaniom Chrześcijan w Iranie!

Petycja kierowana do ONZ i Ligi Arabskiej

 

Stop prześladowaniom Chrześcijan w Iranie!

Stop prześladowaniom Chrześcijan w Iranie!

0200.000
  122.576
 
122.576 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Prosimy o podpisanie petycji "Stop prześladowaniom Chrześcijan w Islamskiej Republice Iranu"!

Chrześcijanie w Iranie stoją w obliczu prześladowań. Często są niesłusznie oskarżani za: "szerzenie korupcji na ziemi" lub "wrogość wobec Boga."

Gdy Hassan Rouhani został prezydentem Iranu, media głównego nurtu reklamowały go jako "umiarkowanie uduchowionego", który chciałby rozszerzyć Irańskie relacje z rosnącą populacją Chrześcijan Irańskich oraz krajami zachodnimi. W ich oczach był zwolennikiem zmiany.

Jednak tytuł "umiarkowanego" okazał się zupełnie nieprawdziwy. Rouhani, ekstremista, jest odpowiedzialny za liczne naruszenia podstawowego prawa człowieka do wolności religijnej. Christian Telegraph napisał:

"hasłem wyborczym prezydenta Rouhani w jego kampanii prezydenckiej była "roztropność nadziei", podczas gdy w praktyce jego rządy okazały się rządami "zagrożeniem i lękiem dla Chrześcijan."

W jednym z ostatnich tygodni, trzech liderów Wspólnoty Irańskich Chrześcijan zostało oskarżonych przez władze za swoje przekonania religijne, czeka ich za to kara śmierci. Oskarżeni męższczyźni są dobrze znani i szanowani w irańskim kościele.

Dwa lata temu, obywatel amerykański chrześcijanin Saeed Abedini, udał się do Iranu w celu pomocy w budowaniu domu dziecka. Wkrótce potem został aresztowany i uwięziony. Jego zbrodnia? Bycie chrześcijaninem.

Saeed Abedini przeszedł na chrześcijaństwo z islamu. Irański rząd twierdzi, że  jest on "zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego" – jego wcześniejsze wizyty w Iranie zapoczątkowały powstawanie domowych kościołów, a praca z irańskimi nastolatkami sprawiła, że przechodzili oni na chrześcijaństwo.

Na początku 2013 roku Saeed Abedini został oskarżony na 8 lat pozbawienia wolności w irańskim więzieniu. Niedługo później, został przniesiony do do najbardziej rygorystycznego irańskiego wiezienia - Rajai Shahr. Eksperci twierdzą, że wspomniane więzienie jest przepełnione, panują w nim fatalne warunki, w więźniowie są traktowani jak zwierzęta.

W styczniu ONZ wydała oświadczenie o zgłoszeniu licznych egzekucji w Iranie od początku rządów Prezydenta Hassan’a Rouhani, który obiął władzę w sierpniu 2013 roku. Od stycznia do czerwca odbyło się 411 egzekucji. Lider Islamskiej Rady Najwyższej oświadczył, że ludzie z Zachodu (chrześcijanie) to „banda zwierząt”. The Ayatollah stwierdza, że chrześciajnie są „chorzy umysłowo” I należy im „przepisać” tylko jedno lekarstwo: śmierć.

Taka zbrodnicza polityka może prowadzić do zagłady Chrześcijan w Iranie.

Kierujemy naszą petycję do Ligi Arabskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przekonaliśmy się, że reakcja obu organizacji jest w dużej mierze zależna od społecznych nacisków.

0200.000
  122.576
 
122.576 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Stop prześladowaniom Chrześcijan w Iranie

Iran posiada grupę więźniów, których jedynym „przestępstwem” są praktyki religijne.

Tylko w jednym z ostatnich tygodni, Iran niesłusznie skazał trzech wyznawców Chrześcijaństwa za ich wiarę. Tylko w pierwszym półroczu zamordowano oficjalnie (na mocy wyroku śmierci) w Iranie aż 411 osób (różnych wyznań).

Społeczność międzynarodowa musi zaregować na rażące naruszenia podstawowych praw oraz wolności religijnej.

Proszę o natychiastową reakcję ze strony ONZ i Ligi Arabskiej. Z każdym dniem, wierni mniejszości religijnych w Iranie ponoszą konsekwencje decyzji irańskich przywódców.

Nadszedł czas, aby chrześcijanie, którzy są bezprawnie uwięzieni wyłącznie z powodu ich wiary, zostali uwolnieni i trafili do swoich rodzin.

[Imię i nazwisko]

Stop prześladowaniom Chrześcijan w Iranie

Iran posiada grupę więźniów, których jedynym „przestępstwem” są praktyki religijne.

Tylko w jednym z ostatnich tygodni, Iran niesłusznie skazał trzech wyznawców Chrześcijaństwa za ich wiarę. Tylko w pierwszym półroczu zamordowano oficjalnie (na mocy wyroku śmierci) w Iranie aż 411 osób (różnych wyznań).

Społeczność międzynarodowa musi zaregować na rażące naruszenia podstawowych praw oraz wolności religijnej.

Proszę o natychiastową reakcję ze strony ONZ i Ligi Arabskiej. Z każdym dniem, wierni mniejszości religijnych w Iranie ponoszą konsekwencje decyzji irańskich przywódców.

Nadszedł czas, aby chrześcijanie, którzy są bezprawnie uwięzieni wyłącznie z powodu ich wiary, zostali uwolnieni i trafili do swoich rodzin.

[Imię i nazwisko]