Całkowite zaprzestanie wyrębu gospodarczego w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.

Adresat/Adresaci petycji: Minister Środowiska Maciej H. Grabowski

 

Całkowite zaprzestanie wyrębu gospodarczego w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.

Całkowite zaprzestanie wyrębu gospodarczego w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.

05.000
  3.009
 
3.009 podpisało. Osiągnijmy 5.000!

Trójmiejski Park Krajobrazowy jest wyjątkowym na skalę Europejską terenem leśnym niemal "przytulonym" do Trójmiejskiej aglomeracji. W związku z jego walorami a także jak wskazuje nazwa powinien być chroniony jego krajobraz i walory przyrodnicze i turystyczne. Obecnie rękami leśników jest bezpardonowo dewastowany. Leśnicy tłumaczą się, że postępują zgodnie z prawem i planem. Owszem. To jest prawo i plan niszczenia. Domagamy się całkowitego przerwania tej działalności Nadleśnictwa Gdańsk, oraz naprawienia szkód przez uporządkowanie szlaków turystycznych.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
05.000
  3.009
 
3.009 podpisało. Osiągnijmy 5.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Minister Środowiska Maciej H. Grabowski

Całkowite zaprzestanie wyrębu gospodarczego, w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.

Z poważaniem

Brunon Wołosz

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Minister Środowiska Maciej H. Grabowski

Całkowite zaprzestanie wyrębu gospodarczego, w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.

Z poważaniem

Brunon Wołosz

[Imię i nazwisko]