Pornoulotki za bilet z parkomatu ? Nie chcemy demoralizacji w stolicy Polski !

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz

 

Pornoulotki za bilet z parkomatu ? Nie chcemy demoralizacji w stolicy Polski !

02.000
  1.001
 
1.001 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 2.000 podpisów.

Pornoulotki za bilet z parkomatu ? Nie chcemy demoralizacji w stolicy Polski !

Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz na nowo została wybrana prezydentem stolicy. Czy pornoreklamówki domów publicznych – agencji towarzyskich nadal zalegać będą na ulicach Warszawy ? Od lat wkładane są za wycieraczki samochodów parkujących na płatnych parkingach, a potem zrzucane na chodniki. Mimo że kierowcy wnoszą opłaty i nie życzą sobie obscenicznych wulgarnych ulotek, proceder reklamy prostytucji jawnie tolerowany jest na terenach administrowanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Czy ZDM, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Straż Miejska nic nie mogą ? Czy nie dlatego, że brak determinacji ze strony prezydent miasta ? W ostateczności, gdy sprawa zostanie skierowana do sądu, ten ją umaża z powodu... np. „znikomej szkodliwości społecznej”. Nie chodzi o „zaśmiecanie” (rozkładanie ulotek w miejscu do tego nie przeznaczonym, art. 63 kodeksu wykroczeń), ale o czyny ciężkiej wagi moralnej - ułatwianie i czerpanie korzyści z nierządu (art. 204 kodeksu karnego) tj. handel ludźmi, kolportaż materiałów pornograficznych osobom, które sobie tego nie życzą (art. 202 kodeksu karnego), lub umieszczanie ogłoszeń o treści nieprzyzwoitej (art. 141 kodeksu wykroczeń). Mimo protestów i apeli rządząca stolicą Polski Hanna Gronkiewicz-Waltz nie wykazuje determinacji, aby problem rozwiązać. Nie jest prawdą, że nie można niczego zrobić także wobec nieodpowiedzialności sądów. Gdyby ulotki informowały o nadużyciach polityków PO, szybko zniknęłyby z ulic Warszawy, a roznosiciele zostaliby ukarani. Rozwiązanie sprawy ułatwia fakt, że kolportaż pornoulotek ma miejsce na terenie zarządzanym przez miasto. Kto więc rządzi Warszawą ? Dlaczego brak woli i pomysłowości by ten proceder ograniczyć ? Czy panowie wypisujący mandaty za brak biletu z parkomatu i robiący zdjęcia samochodom, nie powinni na swoich „odcinkach” na bieżąco konfiskować przestępczych materiałów, co skutecznie zniechęciłoby do tej metody reklamy zleceniodawców ? To kwestia odpowiedniego regulaminu dla miejskich parkingów. Czy brak działań to nieudolność czy premedytacja ? Zapytajmy o to Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz

Pornoulotki za bilet z parkomatu ? Nie chcemy demoralizacji w stolicy Polski !

Szanowna Pani Prezydent,

Mimo że urząd prezydenta stolicy pełni Pani kolejną kadencję, jak do tej pory nie rozwiązała Pani problemu, plagi która bulwersuje nie tylko Warszawiaków. W żadnej stolicy cywilizowanych krajów nie ma miejsca na proceder, który tolerowany jest w Warszawie. Wokół ulic Starówki i Nowego Miasta, Dworca Centralnego, na uliczkach ścisłego centrum i Śródmieścia, a także innych dzielnic, bezkarnie roznoszone są pornograficzne i obsceniczne ulotki, reklamówki domów publicznych, agencji towarzyskich.

Do ich roznoszenie stręczyciele najmują nawet młodzież ze środowisk patologicznych, o czym powinni wiedzieć strażnicy miejscy, a przynajmniej ci, którzy nie chowają głowy w piasek przed realnym zagrożeniem. Ulotki porno wkładane są za wycieraczki, szyby samochodów parkujących na płatnych miejscach postojowych, podlegających pod Zarząd Dróg Miejskich.

To do właściciela lub zarządcy terenu należy szczególne prawo i obowiązek wystąpienia do organów ścigania, a bierność jest wyrazem znieczulicy na demoralizację. Zaznaczamy, że samochody stoją na parkingach administrowanych przez władze miasta. Nie jest prawdą, że tylko właściciel samochodu, na którym położono obsceniczną ulotkę ma prawo zgłosić ten fakt policji lub straży miejskiej. Mieszkańcy zmuszani do opłat za postój, są równocześnie narażani na widok i kontakt z treściami obscenicznymi. Ulotki z samochodów zrzucane są na chodniki, epatując dzieci, lub rozwiewane po trawnikach. Codziennie rano miejskie służby wykonują swoją syzyfową pracę, sprzątając je każdego dnia tak samo. To absurd, którego Pani nie zauważa, parkując na strzeżonym terenie Urzędu Miasta.

Odpowiedzialność za obecny stan rzeczy wynika z zaniedbań władz miasta, które pobierając opłaty za postój, nie wykazują woli zgłaszania zorganizowanych sprawców, dokonujących przestępstw na terenie podległym bezpośrednio pod władze miasta, mimo obowiązku wynikającego z prawa (art. 304 par. 2 KPW).

Możliwości działań jest wiele, nie tylko paragraf na „zamieszczanie ulotek w miejscu do tego nie przeznaczonym bez zgody właściciela”, penalizowane art. 63a kodeksu wykroczeń. Tymczasem chodzi o znacznie poważniejsze czyny, tj. ułatwianie i czerpanie korzyści z nierządu (ar. 204 kodeksu karnego), tj. handlu ludźmi (!), kolportaż materiałów pornograficznych osobom, które sobie tego nie życzą (art. 202 kodeksu karnego), lub umieszczanie ogłoszeń o treści nieprzyzwoitej (art. 141 kodeksu wykroczeń).

Odrażające normalnego człowieka nie pozbawionego wrażliwości, pornoulotki spełniają ww. kryteria, zawierając zarówno treści obsceniczne lub pornograficzne, a także jako ogłoszenie – zawierają numery telefonów i adresy domów publicznych.

Niezależnie od późniejszych orzeczeń sądów, które nie rzadko sprawy umarzają, niszcząc poczucie społecznej odpowiedzialności za ochronę przed demoralizacją, oczekujemy od Pani skutecznej interwencji, jako zarządcy płatnych parkingów miejskich, na których proceder bezkarnie się odbywa. Prosimy o podjęcie skutecznych działań, w tym łapania i zatrzymywania na 24 godziny podejrzanych roznoszących pornomateriały. To również w gestii Prezydenta miasta leży informowanie sądów o społecznych konsekwencjach ich nieodpowiedzialnych wyroków, pobłażliwych dla sieci przestępców stosującej przemoc i wykorzystującej seksualnie kobiety.

Gdyby ulotki informowały o nadużyciach polityków PO, szybko zniknęłyby z ulic Warszawy, a roznosiciele zostaliby ukarani.

Gdyby pracownicy ZDM lub Straży Miejskiej skrupulatnie wypisujący mandaty i robiący zdjęcia samochodów bez ważnego biletu parkingowego, mieli obowiązek usuwania na bieżąco wulgarnych ulotek na swoim „odcinku”, skutecznie zniechęciłoby to stręczycieli do tej formy reklamy.

Prosimy o zamieszczenie Pani odpowiedzi na stronie Urzędu Miasta oraz w prasie i mediach. Chcemy wiedzieć, kto rządzi w Warszawie - skuteczna i odpowiedzialna Prezydent miasta czy bezkarni stręczyciele.

[Imię i nazwisko]

Pornoulotki za bilet z parkomatu ? Nie chcemy demoralizacji w stolicy Polski !

Podpisz tę petycję teraz!

02.000
  1.001
 
1.001 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 2.000 podpisów.