Poparcie dla inicjatywy Veri Catholici.

Adresat/Adresaci petycji: J.E. Ks. Abp. Stanisław Gądecki. Czcigodni Księża Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi Polski.

 

Poparcie dla inicjatywy Veri Catholici.

0100
  83
 
83 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100 podpisów.

Poparcie dla inicjatywy Veri Catholici.

Proszę o wyrażenie poparcia dla zwołania synodu dla radykalnego powrotu do Ewangelii Chrystusa w Kościele. Wsparcie i wyraźne stanięcie świeckich wiernych po stronie prawdy Ewangelii i Chrystusowego Prawa ma moc zatrzymać, sparaliżować dzieła szatana w dewastowaniu Kościoła. Stańmy po stronie Prawdy Ewangelii Chrystusa Pana!

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką prywatności i Warunkami korzystania.Podpisując, akceptujesz Warunki korzystania CitizenGO i Politykę prypltności i zgadzasz się na otrzymywanie od czasu do czasu e-maili o naszych kampaniach. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Adresat/Adresaci petycji: J.E. Ks. Abp. Stanisław Gądecki. Czcigodni Księża Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi Polski.

Czcigodni Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi Polscy!

Stowarzyszenie Veri Catholici wystosowało list do Ks Bp Schneidera z prośbą o zwołanie Synodu dla ratowania Kościoła przed galopującą rozbiórką doktryny.

Z ich inicjatywą można się zapoznać pod linkiem: https://vericatholici.wordpress.com/2017/12/03/the-time-has-come-to-conv...

Chcę wyrazić poparcie dla tej inicjatywy i prosić, żeby Najczcigodniejszy Ksiądz, jako Hierarcha Kościoła z woli Bożej ustanowiony Ojcem dla wiernych, przez wzgląd na dobro i życie naszych dusz także tę inicjatywę poparł. To, co płynie z Watykanu jest całkowitym zaprzeczeniem nauki Pana Jezusa, który jest Założycielem, Właścicielem i Panem Kościoła. Wszelkie inicjatywy, które wprowadzają do Kościoła elementy innej wiary niż tej, którą On zostawił, czyni Kościół zamglonym, i nieprzekazującym wiary i zbawienia, a po to Chrystus Go na Ziemi ustanowił.

Każda krzywda wyrządzona wierze katolickiej jest krzywdą Kościoła i duszy każdego wiernego katolika, dlatego każdy świecki wierny ma prawo i obowiązek, w trosce o własną duszę i swoich dzieci,  prosić, wymagać i motywować duchownych, aby dbali o przekazywanie nienaruszonego depozytu wiary.

Jest to troska będąca obowiązkiem każdego człowieka względem własnej duszy. Dlatego ośmielam się nalegać i sprawę tę mocno na ojcowskim sercu Hierarchy Kościoła dla własnego zbawienia położyć.

 Nauczanie o relatywizowaniu grzechów nieczystych i rozważania, kiedy można dać Komunię Świętą konkubentom, wprowadzanie tej profanacji w praktykę wielu krajów stanowi dramatyczną i przerażającą dla wiernych Kościołowi obelgę pod adresem Ciała Pańskiego, którego z żadną nieczystością łączyć nie wolno. Obecny realnie Chrystus nie może być połączony z niczym nieczystym, a Watykan uczy, że może. Zapomina się w samym Kościele o chwale Bożej, dla której jedynie Kościół został powołany. Jeśli Kościół zrezygnuje z wyznawania wiary w Obecność Chrystusa i będzie ją profanował, na co się przyda?

Pierwszym krokiem musi być nie tylko upomnienie, które już padło z ust odważnych Hierarchów ale zdjęcie ze stanowiska człowieka, który jest przyczyną niespotykanego nigdy dotąd bałaganu i zamętu w Kościele. Jedynie powrót do prawdy jaką jest Ewangelia Chrystusowa i Tradycja Kościoła, jest możliwym ocaleniem. Jest to konieczne dla ocalenia dusz, które idą na potępienie zawierzając fałszywemu pasterzowi przy milczeniu innych, którzy takiej władzy się w milczeniu poddali. Przecież święty Paweł głośno wyraził naganę dla pierwszego Papieża nie patrząc na względy ludzkie ale tylko mając na uwadze dobro i prawdę Ewangelii Chrystusa. Zabieganie o Prawdę jest  największym dobrem dusz, a milczenie, wytrzymywanie zła, złej nauki, kłamstwa i niemoralności promowanej przez hierarchów wysokich stanowiskiem kościelnym, czy nawet samego papieża, zatraca wiele dusz i niszczy Kościół. Jedynym ratunkiem jest Prawda.

Ludzie świeccy nie są ślepi i wiele rozumieją. Przez milczenie i uciszanie, jakiego doznajemy od kapłanów w parafiach, upokarzani przez wmawianie nam „modlitwy wiernych” o przyjmowanie islamskiej fali nachodźców, jednak widzimy upadek wiary, nauki, moralności, rozumu, i katechezy. Nie wynagrodzi nam tego żadna kościelna dyskoteka, żadne bajecznie emocjonalne modlitwy o uzdrowienie i uwielbienia, bo one tylko zamydlają oczy na prawdę o straszliwym kryzysie i zniszczeniu, jakiego ostatnim być może elementem jest obecny papież.

Poprzez milczenie o tym, że głosi się inną niż Chrystusa  ewangelię, pozwala się na dopływ do dusz ludzkich trucizny kłamstwa i niemoralności a zamyka źródła czystej i nieskażonej nauki mogącej zaprowadzić do Nieba. Wielką winą jest wobec mojej duszy i dusz jej  podobnych, kiedy zamyka się wiernym dostęp do prawdy w liturgii i nauczaniu katechizmu, moralności i wiary, a to się w wielu miejscach dzieje ze strachu przed prawdą. A prawda jest taka, że papież nie głosi Ewangelii i że Kościół jest rozbijany jak nigdy dotąd przez nieprawdziwe nauczanie. Pragniemy i wołamy o prawdę, i w odniesieniu do inicjatywy Veri Catholici, ponieważ trzeba wiedzieć, komu być posłusznym żeby być posłusznym dobrze i swojej duszy nie zgubić.

Ze szczerym szacunkiem i ufnością, w miłości Kościoła Świętego.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Poparcie dla inicjatywy Veri Catholici.

Podpisz tę petycję teraz!

0100
  83
 
83 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100 podpisów.