Chrońmy dzieci i młodzież przed pornografią!

Adresat/Adresaci petycji: Do Ministra Cyfryzacji

 

Chrońmy dzieci i młodzież przed pornografią!

050.000
  25.089
 
25.089 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

Chrońmy dzieci i młodzież przed pornografią!

Postulujemy o reakcję w sprawie ograniczenia dostępu do pornografii nieletnim. Pornografia oddziałuje na mózg człowieka intensywnie, przez silne nagromadzenie bodźców w danej jednostce czasu. Wiedzę na temat oddziaływania pornografii na człowieka posiadamy dzięki badaniom obrazowania mózgu.

Od 40 do 50 procent młodzieży sięga po pornografię. Oznacza to, że co drugie (!) dziecko styka się z pornografią. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZ) wśród gimnazjalistów wiemy, że 61 procent chłopców i 42 procent dziewcząt pierwszy kontakt z pornografią miało już w wieku 12 lat. Aż 46 procent chłopców w gimnazjum sięga po pornografię od kilku do kilkudziesięciu razy w miesiącu, a 15 procent zadeklarowało oglądanie pornografii ponad 30 razy w miesiącu. Badanie przeprowadzono na ponad 10,8 tys. uczniów II i III klas gimnazjum z 10 województw.

Na skutki pornografii nie trzeba długo czekać. Młodzież uzależnia się od widzianych obrazów, szuka coraz intensywniejszych bodźców. Traci zdolność zawierania zdrowych relacji, traktuje ludzi w sposób instrumentalny i bez empatii. Wytwarza fałszywy, zdegradowany obraz miłości dwojga ludzi. Dochodzi do dewiacji seksualnych, a pornografia i związana z nią masturbacja staje się jedynym znanym „lekarstwem” na problemy młodego człowieka. To uzależnienie, którego na pierwszy rzut oka nie widać.

Co możemy zrobić w obliczu tak rozległego problemu, jakim jest pornografia wśród młodzieży? Aż 80 procent smartfonów, z których korzysta młodzież, nie posiada zabezpieczeń przed treściami pornograficznymi. Poprzez naszą petycję chcielibyśmy, by normą stało się świadome udzielanie zgody podczas podpisywania umowy z dostawcą internetu – czy chcę posiadać dostęp do treści pornograficznych w internecie? Tak lub nie. Jest to szczególnie ważna decyzja, gdy kupujemy dostęp do internetu właśnie ze względu na nasze dzieci. Filmy pornograficzne wypaczają obraz kobiety i mężczyzny, są pełne przemocy i braku empatii względem drugiego człowieka. Pomóżmy naszym dzieciom wychowywać się bez dostępu do pornografii – podpiszmy petycję!

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką prywatności i Warunkami korzystania.Podpisując, akceptujesz Warunki korzystania CitizenGO i Politykę prypltności i zgadzasz się na otrzymywanie od czasu do czasu e-maili o naszych kampaniach. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Adresat/Adresaci petycji: Do Ministra Cyfryzacji

Szanowny Panie Ministrze,

 

W obliczu ogólnej dostępności internetu bez względu na wiek użytkownika, chcielibyśmy na Pana ręce złożyć prośbę o reakcję w sprawie ograniczenia dostępu do pornografii nieletnim. Chcemy prosić o ochronę dzieci przed pornografią poprzez wprowadzenie opcji wyboru świadomej zgody do umów dostawców internetu, czy kupujący chce na swoim sprzęcie posiadać dostęp do pornografii, czy nie. Pytanie to jest ważne zważywszy, gdy kupujemy sprzęt elektroniczny z dostępem do internetu do użytku osoby nieletniej.

 

Jako Misja Gabriela wielokrotnie postulujemy o dobro dzieci i młodzieży. Każde dodatkowe rozwiązanie techniczne wprowadzone, by blokować dostęp do treści pornograficznych nieletnim, również będzie żądaną przez nas, dobrą praktyką radzenia sobie z ochroną najmłodszych przed deprawacją i wypaczeniem podstawowych wartości etycznych.

 

Liczymy na Pana wsparcie,

 

[Imię i nazwisko]

Chrońmy dzieci i młodzież przed pornografią!

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  25.089
 
25.089 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.