Petycja w sprawie pomnika "Tym co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956"

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Pan prof.Jacek Majchrowski oraz radni Rady Miasta Krakowa

 

Petycja w sprawie pomnika "Tym co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956"

Petycja w sprawie pomnika "Tym co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956"

02.000
  1.394
 
1.394 podpisało. Osiągnijmy 2.000!

Walczymy o pomnik który powinien stać od 18 lat a NIE STOI! Podpisz, wspomóż akcję w walce o upamiętnienie Tych którzy walczyli z komunizmem w latach 1944-56!

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
02.000
  1.394
 
1.394 podpisało. Osiągnijmy 2.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Pan prof.Jacek Majchrowski oraz radni Rady Miasta Krakowa

  1.  

 

                                              DO PANA 

                    PROF. JACKA MAJCHROWSKIEGO

                    PREZYDENTA  MIASTA KRAKOWA

 

                                                 I

 

                       RADNYCH MIASTA KRAKOWA

 

       My, uczestnicy uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w dniu 1 marca 2018 roku , na Placu Inwalidów w Krakowie, przy kamieniu węgielnym pomnika

    „Tym, co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956”,

poświęconym uroczyście w dniu 20 września 2001 roku przez ś.p.

 Księdza Infułata Stanisława Małysiaka – Duszpasterza Środowisk Kombatanckich Krakowa /w bryle kamienia złożono Akt Erekcyjny/,

 

z w r a c a m y  się do aktualnie sprawujących z woli wyborców władzę w Królewskim Stołecznym Mieście Krakowie w osobach p. Prezydenta prof. Jacka Majchrowskiego i Radnych Miasta Krakowa

 o wypełnienie zobowiązań podjętych w 2001 roku w sprawie budowy pomnika

        „Tym, co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956”.

 

Nasza Petycja dot. szczególnie  częściowej reasumpcji  Uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/228/07 z dnia 4 lipca 2007 roku .

Przez okres ostatnich 17 lat Komitet Budowy Pomnika, w miejscu usuniętego pomnika „Wdzięczności Armii Czerwonej” na Pl. Inwalidów w Krakowie, a przed gmachem b. Urzędu Bezpieczeństwa, nie może zrealizować budowy tego pomnika, wskutek oporu kolejnych sprawujących władzę - nie zmienił się tylko Pan Prezydent!

Czyżby problemem były słowa zawarte w nazwie pomnika - tym, co stawiali  opór  k o m u n i z m o w i ?!

 Komitet przy poparciu organizacji kombatanckich i niepodległościowych w Krakowie, wypełnił niezbędne procedury dot. realizacji projektu;

1. opracował projekt pomnika i zlecił wykonanie odpowiednich  makiet-odlewów rzeźbiarzowi,

2. doprowadził do zatwierdzenia potrzebnej dokumentacji lokalizacyjnej przez władze komunalne,

3. przystąpił do gromadzenia odpowiednich funduszy,

4. dokonał uroczystego wmurowania kamienia węgielnego w miejscu lokalizacji pomnika na Pl. Inwalidów w Krakowie-20.09.2001r

5. załatwił wszystkie  formalności związane z zatwierdzeniem poszczególnych faz realizacji budowy pomnika.

    

Jest również druga Uchwała RMK Nr LVI/729/08 z dnia 5 listopada 2008 roku, zmieniająca Uchwałę z 4 lipca.

I w tej Uchwale pojawia się tytuł pomnika „Tym, co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956”

Wykonanie Uchwały zgodnie z kompetencjami Rady Miasta Krakowa -powierzono Prezydentowi Miasta Krakowa - & 2.

 

Jak widać do dzisiaj, Pan Prezydent nie wykonał powierzonej mu w 2008 roku Uchwały!

 

Członkowie Komitetu Budowy Pomnika powołanego w 1997 roku- żyje jeszcze trzech członków- i mieszkańcy Krakowa długo czekają na widomy znak pamięci o ofiarach  najokrutniejszego stalinowskiego terroru i nigdy nie wyrazili zgody na budowę innego pomnika właśnie w tym miejscu!

Ostateczna liczba ofiar zbrodni komunistycznych w okresie 1944-1956 może „sięgać” łącznie nawet 50 tys. zmarłych i zamordowanych, co dorównuje niemalże stratom poniesionym przez Armię Krajową pod okupacją niemiecką do marca 1944 r.. Ustalenia IPN dotyczące zbrodni sądów wojskowych mówią o ponad 5 tys. skazanych na karę śmierci, egzekucji wykonano ponad 3 tys. Liczby te stanowią tylko niewielki procent zamordowanych w latach 1944-1956 -w ocenie historyka IPN Tomasza Łabuszewskiego. Liczba aresztowanych z powodów politycznych w pierwszym powojennym okresie tworzenia się „władzy ludowej” w Polsce ocenia się na ok. 250 tys. osób.

 

Nie mamy nic przeciw uczczeniu w Krakowie ludzi stawiających mężnie opór niemieckiemu nazizmowi i  komunizmowi na przestrzeni półwiecza 1939-1989. 

Miejsca na cokole pomnika „Tym , co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956” jest wystarczająco aby umieścić odpowiednie tablice i uczcić tych wszystkich, którzy w dalszych latach walczyli z komunizmem, lecz były to już zupełnie inne metody walki i inny rodzaj represji. Zabójstwa zdarzały się rzadko, nie były regułą jak przed 1956 rokiem.

Ile jeszcze niezrealizowanych obietnic usłyszą Ci ostatni, żyjący członkowie Komitetu od kandydatów na Prezydenta i Radnych Miasta Krakowa?

A może kandydaci czekają, aż Ci ostatni, którzy stawiali opór komunizmowi odejdą pełnić Wieczną Wartę i będą mieli tzw.” święty spokój”.

  

Kraków, dnia 1 marca 2018 roku.

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Pan prof.Jacek Majchrowski oraz radni Rady Miasta Krakowa

  1.  

 

                                              DO PANA 

                    PROF. JACKA MAJCHROWSKIEGO

                    PREZYDENTA  MIASTA KRAKOWA

 

                                                 I

 

                       RADNYCH MIASTA KRAKOWA

 

       My, uczestnicy uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w dniu 1 marca 2018 roku , na Placu Inwalidów w Krakowie, przy kamieniu węgielnym pomnika

    „Tym, co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956”,

poświęconym uroczyście w dniu 20 września 2001 roku przez ś.p.

 Księdza Infułata Stanisława Małysiaka – Duszpasterza Środowisk Kombatanckich Krakowa /w bryle kamienia złożono Akt Erekcyjny/,

 

z w r a c a m y  się do aktualnie sprawujących z woli wyborców władzę w Królewskim Stołecznym Mieście Krakowie w osobach p. Prezydenta prof. Jacka Majchrowskiego i Radnych Miasta Krakowa

 o wypełnienie zobowiązań podjętych w 2001 roku w sprawie budowy pomnika

        „Tym, co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956”.

 

Nasza Petycja dot. szczególnie  częściowej reasumpcji  Uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/228/07 z dnia 4 lipca 2007 roku .

Przez okres ostatnich 17 lat Komitet Budowy Pomnika, w miejscu usuniętego pomnika „Wdzięczności Armii Czerwonej” na Pl. Inwalidów w Krakowie, a przed gmachem b. Urzędu Bezpieczeństwa, nie może zrealizować budowy tego pomnika, wskutek oporu kolejnych sprawujących władzę - nie zmienił się tylko Pan Prezydent!

Czyżby problemem były słowa zawarte w nazwie pomnika - tym, co stawiali  opór  k o m u n i z m o w i ?!

 Komitet przy poparciu organizacji kombatanckich i niepodległościowych w Krakowie, wypełnił niezbędne procedury dot. realizacji projektu;

1. opracował projekt pomnika i zlecił wykonanie odpowiednich  makiet-odlewów rzeźbiarzowi,

2. doprowadził do zatwierdzenia potrzebnej dokumentacji lokalizacyjnej przez władze komunalne,

3. przystąpił do gromadzenia odpowiednich funduszy,

4. dokonał uroczystego wmurowania kamienia węgielnego w miejscu lokalizacji pomnika na Pl. Inwalidów w Krakowie-20.09.2001r

5. załatwił wszystkie  formalności związane z zatwierdzeniem poszczególnych faz realizacji budowy pomnika.

    

Jest również druga Uchwała RMK Nr LVI/729/08 z dnia 5 listopada 2008 roku, zmieniająca Uchwałę z 4 lipca.

I w tej Uchwale pojawia się tytuł pomnika „Tym, co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956”

Wykonanie Uchwały zgodnie z kompetencjami Rady Miasta Krakowa -powierzono Prezydentowi Miasta Krakowa - & 2.

 

Jak widać do dzisiaj, Pan Prezydent nie wykonał powierzonej mu w 2008 roku Uchwały!

 

Członkowie Komitetu Budowy Pomnika powołanego w 1997 roku- żyje jeszcze trzech członków- i mieszkańcy Krakowa długo czekają na widomy znak pamięci o ofiarach  najokrutniejszego stalinowskiego terroru i nigdy nie wyrazili zgody na budowę innego pomnika właśnie w tym miejscu!

Ostateczna liczba ofiar zbrodni komunistycznych w okresie 1944-1956 może „sięgać” łącznie nawet 50 tys. zmarłych i zamordowanych, co dorównuje niemalże stratom poniesionym przez Armię Krajową pod okupacją niemiecką do marca 1944 r.. Ustalenia IPN dotyczące zbrodni sądów wojskowych mówią o ponad 5 tys. skazanych na karę śmierci, egzekucji wykonano ponad 3 tys. Liczby te stanowią tylko niewielki procent zamordowanych w latach 1944-1956 -w ocenie historyka IPN Tomasza Łabuszewskiego. Liczba aresztowanych z powodów politycznych w pierwszym powojennym okresie tworzenia się „władzy ludowej” w Polsce ocenia się na ok. 250 tys. osób.

 

Nie mamy nic przeciw uczczeniu w Krakowie ludzi stawiających mężnie opór niemieckiemu nazizmowi i  komunizmowi na przestrzeni półwiecza 1939-1989. 

Miejsca na cokole pomnika „Tym , co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956” jest wystarczająco aby umieścić odpowiednie tablice i uczcić tych wszystkich, którzy w dalszych latach walczyli z komunizmem, lecz były to już zupełnie inne metody walki i inny rodzaj represji. Zabójstwa zdarzały się rzadko, nie były regułą jak przed 1956 rokiem.

Ile jeszcze niezrealizowanych obietnic usłyszą Ci ostatni, żyjący członkowie Komitetu od kandydatów na Prezydenta i Radnych Miasta Krakowa?

A może kandydaci czekają, aż Ci ostatni, którzy stawiali opór komunizmowi odejdą pełnić Wieczną Wartę i będą mieli tzw.” święty spokój”.

  

Kraków, dnia 1 marca 2018 roku.

[Imię i nazwisko]