Przeciwko burzeniu ceglanego muru wzdłuż ul. Artyleryjskiej

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski

 

Przeciwko burzeniu ceglanego muru wzdłuż ul. Artyleryjskiej

Przeciwko burzeniu ceglanego muru wzdłuż ul. Artyleryjskiej

01.000
  655
 
655 podpisało. Osiągnijmy 1.000!

Koszary znajdujące się przy ul. Gdańskiej i Artyleryjskiej zostały wybudowane w roku 1885. Kompleks koszarowy został wybudowany z przeznaczeniem dla jednostek artylerii. W okresie międzywojennym w koszarach stacjonowały: 15 Pułk Artylerii Lekkiej, 11 Dywizjon Artylerii konnej oraz 8 Batalion Pancerny. Z trzech stron w tym od ul. Artyleryjskiej koszary okalał ceglany mur, którego cześć ma zostać obecnie wyburzona w ramach prac nad trasą W-Z. Rozumiemy potrzeb powstania wspomnianej trasy, jednakże nie zgadzamy się na pozbawienie miasta Bydgoszczy i jego mieszkańców kolejnego już obiektu, który jest dla miasta charakterystyczny i rozpoznawalny. Zarówno kompleks koszarowy jak i jego cześci składowe w postaci tego muru stanowią o wartości miasta. Proponowaną trasę W-Z można poprowadzić likwidując obecną bocznicę kolejową, a twierdzenie, że przez takie działanie trzeba będzie zmniejszyć liczbę miejsc parkingowych przy znajdującej się tam galerii handlowej jest co najmniej porównaniem nieodpowiedzialnym. Jak można postawić kilka miejsc parkingowych nad element architektury miasta, który stanowi o jego okazałości w dawnych czasach, który dla ówczesnych mieszkańców był dumą, a dla obecnych obiektem, bez którego ciężko wyobrazić sobie ul. Artyleryjską. W Bydgoszczy doszło do zniszczenia wielu obiektów, które powinny dawać świadectwo o historii naszego miasta i nie możemy pozwolić na likwidację kolejnych. Teraz mur koszarowy, a co będzie następne? Zatrzymajmy się na chwilę i pochylmy głowę nad burzliwą historią naszego miasta. Budujmy nowe, ale nie zapominajmy o pomnikach naszej przeszłości.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
01.000
  655
 
655 podpisało. Osiągnijmy 1.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski

My niżej podpisani, wyrażamy sprzeciw wobec zamiaru zburzenia ceglanego muru wzdłuż ul. Artyleryjskiej. Protestujemy przeciwko przedkładaniu kilku miejsc parkingowych nad element architektury miasta, który stanowi o jego okazałości w dawnych czasach. W Bydgoszczy doszło do zniszczenia wielu obiektów, które powinny dawać świadectwo o historii naszego miasta i nie możemy pozwolić na likwidację kolejnych.

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski

My niżej podpisani, wyrażamy sprzeciw wobec zamiaru zburzenia ceglanego muru wzdłuż ul. Artyleryjskiej. Protestujemy przeciwko przedkładaniu kilku miejsc parkingowych nad element architektury miasta, który stanowi o jego okazałości w dawnych czasach. W Bydgoszczy doszło do zniszczenia wielu obiektów, które powinny dawać świadectwo o historii naszego miasta i nie możemy pozwolić na likwidację kolejnych.

[Imię i nazwisko]