Wyrazy wdzięczności za posługę Ks. Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej.

Adresat/Adresaci petycji: Jego Ekscelencja Ks. Abp. Adam Szal

 

Wyrazy wdzięczności za posługę Ks. Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej.

0200
  181
 
181 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200 podpisów.

Wyrazy wdzięczności za posługę Ks. Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej.

Każde dobre dzieło wystawione jest na wiele doświadczeń. Znając tę zasadę wesprzyjmy pracę Kapłana, który porządkuje przestrzeń sakralną tak, by była rzeczywistym miejscem oddawania czci Bogu, miejscem w którym ryt i wyposażenie, zagospodarowanie wnętrza, wskazuje na święty charakter tego, co w tym miejscu się dokonuje. Zapraszam do wsparcia, gdyż Kapłanom i wszystkim ludziom, działającym dla Wiary Rzymskokatolickiej pośród wielu przeciwności i nieżyczliwości ludzkich, takie wsparcie i uznanie ich pracy jest bardzo potrzebne. Dziekuję.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
CitizenGo będzie chronić Twoją prywatność oraz informować Cię o tej oraz innych kampaniach.

Adresat/Adresaci petycji: Jego Ekscelencja Ks. Abp. Adam Szal

Pragniemy wyrazić wdzięczność za posługę Księdza Kustosza w Ustrzykach Dolnych – Jasieniu, w Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej. Jego zatroskanie o Sanktuarium, zabiegi dla przywrócenia dawnego splendoru i godności tego miejsca, starania o  przywrócenie piękna tradycyjnego wystroju kościoła, aby cześć Boga była coraz wyraźniej wyniesiona i widoczna, są budujące nie tylko dla parafian, ale dla wielu ludzi, obserwujących posługę Księdza Proboszcza, i słyszących o niej od znajomych. Postawa Kapłana, który nie licząc się z utratą „świętego spokoju” pracuje miesiącami, by przywrócić miejscu świętemu jego najgodniejszy, sakralny charakter, jest dla nas pokrzepieniem i umocnieniem. Jest wyrazem najgłębszej świadomości swojego powołania kapłańskiego, w którym cześć Boża jest wyższa, niż jakiekolwiek ludzkie względy. To widoczne zatroskanie i praca nad przywróceniem w formie liturgii ale i w wyglądzie kościoła chwały Bożej, ludzi szukających Boga przyciąga do Kościoła, gdyż widzą prawdziwe, kapłańskie zatroskanie o cześć dla Boga. Cześć ta jest oddawana nie tylko w kulcie ale w wymowie i świętości, pięknie i porządku wyposażenia, które ma mówić o godności Boga i kierować ludzki umysł do posłuszeństwa i uwielbienia Tego, Który jest adresatem wszystkiego, co tworzy liturgię i wnętrze poświęcone służbie Bożej.

Składamy podziękowanie za budującą wiernych posługę Księdza Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej Księdza Leopolda Powierży i prosimy o pasterskie, ojcowskie błogosławieństwo dla Niego i Jego posługi, jak i dla nas, niżej podpisanych, oddanych w szacunku i miłości do Kościoła Świętego.

Rafał Tomków

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Wyrazy wdzięczności za posługę Ks. Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej.

Podpisz tę petycję teraz!

0200
  181
 
181 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200 podpisów.