Wyrazy wdzięczności za posługę Ks. Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej.

Adresat/Adresaci petycji: Jego Ekscelencja Ks. Abp. Adam Szal

 

Wyrazy wdzięczności za posługę Ks. Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej.

+ List do:

Zanim opuścisz tę stronę...

Dziękujemy za podpisanie! Teraz podaj dalej!

Adresat/Adresaci petycji: Jego Ekscelencja Ks. Abp. Adam Szal

Pragniemy wyrazić wdzięczność za posługę Księdza Kustosza w Ustrzykach Dolnych – Jasieniu, w Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej. Jego zatroskanie o Sanktuarium, zabiegi dla przywrócenia dawnego splendoru i godności tego miejsca, starania o  przywrócenie piękna tradycyjnego wystroju kościoła, aby cześć Boga była coraz wyraźniej wyniesiona i widoczna, są budujące nie tylko dla parafian, ale dla wielu ludzi, obserwujących posługę Księdza Proboszcza, i słyszących o niej od znajomych. Postawa Kapłana, który nie licząc się z utratą „świętego spokoju” pracuje miesiącami, by przywrócić miejscu świętemu jego najgodniejszy, sakralny charakter, jest dla nas pokrzepieniem i umocnieniem. Jest wyrazem najgłębszej świadomości swojego powołania kapłańskiego, w którym cześć Boża jest wyższa, niż jakiekolwiek ludzkie względy. To widoczne zatroskanie i praca nad przywróceniem w formie liturgii ale i w wyglądzie kościoła chwały Bożej, ludzi szukających Boga przyciąga do Kościoła, gdyż widzą prawdziwe, kapłańskie zatroskanie o cześć dla Boga. Cześć ta jest oddawana nie tylko w kulcie ale w wymowie i świętości, pięknie i porządku wyposażenia, które ma mówić o godności Boga i kierować ludzki umysł do posłuszeństwa i uwielbienia Tego, Który jest adresatem wszystkiego, co tworzy liturgię i wnętrze poświęcone służbie Bożej.

Składamy podziękowanie za budującą wiernych posługę Księdza Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej Księdza Leopolda Powierży i prosimy o pasterskie, ojcowskie błogosławieństwo dla Niego i Jego posługi, jak i dla nas, niżej podpisanych, oddanych w szacunku i miłości do Kościoła Świętego.

Rafał Tomków

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Wyrazy wdzięczności za posługę Ks. Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej.

Podpisz tę petycję teraz!

0200
  182
 
182 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200 podpisów.