Sprzeciw wobec "tęczowego piątku" w Staszicu

Adresat/Adresaci petycji: II LO. im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach

 

Sprzeciw wobec "tęczowego piątku" w Staszicu

01.000
  832
 
832 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 1.000 podpisów.

Sprzeciw wobec "tęczowego piątku" w Staszicu

W dniu dzisiejszym (24.10.18 r.)  wydarzenie zostało odwołane. Chciałem wszystkim podziękować za zaangażowanie i odwagę. Cieszę się, że potrafimy stanąć w obronie ważnych dla nas spraw i wartości.

 

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: II LO. im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach

W związku z organizacją przez Samorząd Uczniowski tak zwanego „tęczowego piątku” w II LO. w Tarnowskich Górach, my, rodzice, mieszkańcy oraz wszyscy, którym leży na sercu dobro młodzieży i naszego społeczeństwa, wyrażamy sprzeciw wobec tej inicjatywy wspieranej przez dyrekcję szkoły.

Jako główny cel tego typu działań widzimy nie, troskę i obronę osób z kręgu LGBT jak podano na portalu społecznościowym, a nachalną metodę propagowania skrajnej i wrogiej rodzinie ideologii. Dlatego apelujemy o zaniechanie tego wydarzenia i skupienie się na realnych źródłach i szerokich objawach przemocy międzyludzkiej. Przemocy, która dotyka w jakimś stopniu każdego z nas, z którą młodzież powinna nauczyć się sobie radzić i przeciwdziałać niezależnie od jej objawów.

Reakcja na nasz apel pokaże rzeczywiste intencje organizatorów wydarzenia oraz dyrekcji szkoły. Czy są one ukierunkowane na edukację i przeciwdziałanie przemocy, czy też na propagowanie skrajnych postaw, na co nie zgadzamy się jako rodzice, mieszańcy Tarnowskich Gór i obywatele Polski.

[Imię i nazwisko]

Sprzeciw wobec "tęczowego piątku" w Staszicu

Podpisz tę petycję teraz!

01.000
  832
 
832 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 1.000 podpisów.