WAŻNE! Referendum na Słowacji - pomagamy naszym słowiańskim sąsiadom w walce o wspólne wartości tej części Europy!

Adresat/Adresaci petycji: Słowacy

 

WAŻNE! Referendum na Słowacji - pomagamy naszym słowiańskim sąsiadom w walce o wspólne wartości tej części Europy!

WAŻNE! Referendum na Słowacji - pomagamy naszym słowiańskim sąsiadom w walce o wspólne wartości tej części Europy!

0200.000
  110.209
 
110.209 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Szanowni Państwo,

dziękujemy za ogromne wsparcie tej inicjatywy! Mówiły o niej zagraniczne media i - co najważniejsze - dostrzegli oraz docenili ją licznie sami Słowacy! To referendum to ogromny sukces, bo ponad 90% głosujących odpowiedziało pozytywnie na postawione pytania. Niestety, zabrakło frekwencji (potrzeba było 50%, a wypowiedziało się 21%). Dziękujemy! 

Ciągle można się dopisywać, bo Słowacy nie odpuszczą i dalej będą walczyć o rodzinę.

Na zdjęciu organizatorzy referendum wraz z przedstawicielem CitizenGO, Matteo Cattaneo, który w naszym imieniu doręczył list poparcia.

Serdecznie pozdrawiam,

Magdalena Korzekwa

CitizenGO - Campaigns Director

P.S. Poniżej tekst pana Michała Swata, który jest autorem polskiej petycji skierowanej do Słowaków. Dziękuję Panu Michałowi za jego ogromne zaangażowanie w tę ważną sprawę!

----

Wygrane referendum w Chorwacji oraz zbliżające się referendum na Słowacji to przykład walki o tradycyjne wartości w Europie, której chrześcijańskim korzeniom nie da się zaprzeczyć! Gra toczy się o najwyższą stawkę: o małżeństwo, rodzinę, życie i naszą wolność decydowania o losie nas i naszych bliskich.

Słowacy osiągnęli ogromny sukces! Udało im się doprowadzić do referendum, w którym naród będzie mógł wyrazić swoje zdanie na temat tego, jak powinna u naszych słowiańskich sąsiadów wyglądać rodzina i jaką drogę obiorą na następne lata w sprawach adopcji dzieci przez homoseksualistów, definicji małżeństwa czy obowiązkowej „edukacji” seksualnej w szkołach.

Już sam fakt poparcia dla organizacji referendum budzi ogromny szacunek i jest sukcesem!  W celu zorganizowania referendum, słowackiej pozapartyjnej inicjatywie obywatelskiej - Sojuszowi dla Rodziny udało się zebrać 400 000 podpisów! Podkreślam: 400 tysięcy w kraju w którym ludność to trochę ponad pięć milionów! To 8% ludności!

Oto pytania, na jakie Słowacy odpowiedzą w referendum:

1.Czy zgadzacie się z tym, aby małżeństwem nie mógł się nazywać żaden inny związek oprócz związku jednego mężczyzny z jedną kobietą?

2. Czy zgadzacie się z tym, aby parom albo grupom osób tej samej płci nie umożliwić adopcji dzieci i ich wychowywania?

3. Czy zgadzacie się z tym, aby zabronić szkołom uczenia dzieci na temat seksualnych zachowań oraz eutanazji, jeśli dzieci te lub też ich rodzice są temu przeciwni?

(1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?)

Niestety, ze strony wielu zewnętrznych mediów już ruszyła silna i agresywna kampania ( http://www.economist.com/news/europe/21637820-genuine-grassroots-democra...)  przeciw referendum.

Dajmy na przykład chociażby brytyjską gazetę "The Economist" o zasięgu globalnym, która nie tylko Słowaków, ale w ogóle wszystkie narody Europy Środkowo-Wschodniej próbuje nazywać" barbarzyńskim społeczeństwem" ("Uncivil society") w których "zachodnie państwa" wydając "biliony euro, dolarów, pensów, koron norweskich i tym podobnych starały się przez ostatnie dwie dekady wprowadzić cywilizowane społeczeństwo w pokomunistycznej Środkowej i Wschodniej Europie, ale bez większego sukcesu".

Przykład wyżej cytowanej gazety pokazuje proces, jaki możemy obserwować od dawna w wielu podobnych mediach. W Polakach oraz w bliskim nam geograficznie, historycznie i kulturowo narodach próbuje się stworzyć poczucie jakiegoś kompleksu niższości wobec "zachodniej cywilizacji" i tamtejszych tak bardzo "tolerancyjnych" społeczeństw. Pokażmy zatem Słowakom, że wobec tej zachodniej presji i ataku na podstawowe wartości nie są sami, że ich sąsiedzi są dla nich wsparciem i że narody Europy Środkowej i Wschodniej jedna potrafią i chcą trzymać się razem.

Zwycięstwo naszych tradycyjnych wartości w tym referendum byłoby ważnym znakiem, otuchą dla innych i dowodem na to, że jeszcze nie cała Europa się poddała, że mamy swoje prawo do głosu i że umiemy stanowić o sobie, wbrew narzucanej nam wszystkim propagandzie.

Wyraź solidarność z narodem słowackim i podpisz petycję!

0200.000
  110.209
 
110.209 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Słowacy

Drodzy Słowacy,

chciałbym wyrazić moje pełne poparcie, uznanie i szacunek dla waszej inicjatywy, jaką jest referendum w ochronie rodziny, małżeństwa i innych związanych z nimi wartości. Życzę Wam wytrwałości w tym obranym przez Was celu, który jest nam wspólny.  Nie jesteście sami w Waszej walce! Nie poddawajcie się! Musimy sobie nawzajem pomagać w tej trudnej walce.

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Słowacy

Drodzy Słowacy,

chciałbym wyrazić moje pełne poparcie, uznanie i szacunek dla waszej inicjatywy, jaką jest referendum w ochronie rodziny, małżeństwa i innych związanych z nimi wartości. Życzę Wam wytrwałości w tym obranym przez Was celu, który jest nam wspólny.  Nie jesteście sami w Waszej walce! Nie poddawajcie się! Musimy sobie nawzajem pomagać w tej trudnej walce.

[Imię i nazwisko]