STOP SEKSUALIZACJI DZIECI

Adresat/Adresaci petycji: Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi

 

STOP SEKSUALIZACJI DZIECI

wygrane
0500
  310
 
310 osób podpisalo petycję.

STOP SEKSUALIZACJI DZIECI

aktualizacja z 6 marca 2019 roku

Miasto pod wpływem naszego nacisku przedłużyło termin składania ofert o 3 tygodnie.
Jako środowiska prorodzinne w Łodzi zdobyliśmy więcej czasu na opracowanie dalszych kroków.
Niewykluczone, że w przyszłości będziemy używać petycji jako formy nacisku.
Wszystkim, którzy podpisali dziękujemy!


Łódź jest miastem, w którym samorząd od lat zleca realizowanie w szkołach programu pod karkołomną nazwą „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV”. Realizator tego zadania jest wyłaniany w konkursie, jednak nikt nie ma wątpliwości, że cały ten program został stworzony po to, żeby indoktrynować i seksualizować młodzież. Dziwnym trafem do warunków konkursu pasuje tylko program genderowej Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK i… żaden inny! Cztery lata temu odnieśliśmy połowiczny sukces. Udało się przekonać władze miasta do zmiany warunków konkursu tak, żeby ofertę mogły złożyć również inne podmioty. Do konkursu przystąpił Instytut Profilaktyki Zintegrowanej ze swoim – naprawdę skutecznym! – programem profilaktyki zachowań faktycznie ryzykownych, do których należy m.in. zbyt wczesna inicjacja seksualna młodzieży. Program „Archipelag Skarbów” podbił nawet serca urzędników, został oceniony zdecydowanie wyżej niż seksualizujące działania fundacji SPUNK i przez kolejne lata wygrywał większość środków finansowych, dostępnych w ramach konkursu. Niestety, w tym roku Miasto postanowiło wyeliminować konkurencję. Warunki konkursu zostały zmienione i obecne kryteria znowu wykluczają „Archipelag Skarbów”. Co więcej, kryteriów tych znowu nie spełnia żaden sprawdzony program. Jest to celowe działanie, ponieważ w całej Polsce nie ma organizacji, której program mógłby startować na łódzkich warunkach – oczywiście prócz seksedukatorów, promujących permisywną edukację seksualną, przekazujących nierzetelną wiedzę o płodności, ośmieszających czystość przedmałżeńską, infantylizujących ciążę etc. Tak wyglądają LGBTowskie praktyki: eliminowanie innych organizacji, monopolizowanie profilaktyki, wprowadzanie edukacji seksualnej do szkół „tylnymi drzwiami”. Wczoraj Gdańsk, dzisiaj Warszawa, Łódź, a jutro – być może – także Twoje miasto. Powiedz STOP seksualizacji dzieci! Żądamy uczciwych konkursów i warunków, które uwzględniają naukowe podstawy profilaktyki zachowań naprawdę szkodliwych!

This petition has been created by a citizen or association not affiliated with CitizenGO. CitizenGO is not responsible for its contents.
+ List do:

Ta petycja jest...

Wygrana!

Adresat/Adresaci petycji: Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi

Szanowna Pani Prezydent,

jestem oburzony wykluczeniem możliwości realizacji w szkołach programu „Archipelag Skarbów” w ramach zadania „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV”.

Cztery lata temu, po licznych protestach rodziców i wychowawców, dzięki staraniom Komisji Dialogu Społecznego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży, warunki konkursu dla organizacji pozarządowych zostały zmienione tak, że w konkursie tym startować mógł znany i ceniony w całej Polsce program „Archipelag Skarbów”, realizowany przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej.

Niestety, w tym roku warunki konkursu zostały ponownie zmienione. Obecne kryteria znowu wykluczają „Archipelag Skarbów”. Co więcej, po tegorocznej zmianie niemożliwe jest złożenie jakiejkolwiek oferty profilaktyki pierwszorzędowej, która spełniałaby wymagania konkursowe – taki program w Polsce nie istnieje. Przypuszczam, że ani Pani Prezydent, ani twórcy konkursu nie oczekują, że ktokolwiek napisze jakikolwiek program quasi-profilaktyczny, który przystąpi do konkursu bez rekomendacji!

Osoby odpowiedzialne za konkurs znają specyfikę „Archipelagu Skarbów” i wiedzą, że ten szeroko rekomendowany program realizowany jest w dużych grupach, min. sześćdziesięcioosobowych. Dlatego zmiana warunków konkursu i wymóg prowadzenia zajęć profilaktycznych w grupach maksymalnie trzydziestoosobowych uważam celowe działanie, mające na celu wykluczenie Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej z możliwości startowania w konkursie.

Obecna sytuacja pokazuje brak tolerancji dla programów innych niż permisywna edukacja seksualna oraz brak szacunku dla różnorodności poglądów.

Wobec tak rażących zaniedbań oczekuję ponownego rozpisania konkursu w sposób uczciwy, tak, aby kryteria nie wykluczały rzetelnych naukowo programów profilaktycznych. Ważny jest realny wybór jak i odpowiedzialność za nasze dzieci.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

STOP SEKSUALIZACJI DZIECI

Podpisz tę petycję teraz!

0500
  310
 
310 osób podpisalo petycję.