NIE dla marszu środowisk LGBT+ w Białymstoku 20.07.2019

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski

 

NIE dla marszu środowisk LGBT+ w Białymstoku 20.07.2019

NIE dla marszu środowisk LGBT+ w Białymstoku 20.07.2019

050.000
  27.758
 
27.758 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Kochani, Drodzy Przyjaciele!

       Potrzebujemy Państwa pomocy, aby obronić nasze spokojne miasto przed publicznym zgorszeniem oraz rozruchami, które mogą spowodować prowokacyjne zachowania środowisk LGBT+ podczas marszu 20 lipca 2019 roku. Ulice miasta są postrzegane jako przestrzeń do użytku wspólnego dla mieszkańców i ich rodzin, które mają prawo korzystać z nich nie będąc narażanymi na gorszące widoki.

       Jak wskazuje nasza kilkusetletnia tradycja, Białystok był i jest miastem dostatecznie otwartym i tolerancyjnym, gdzie od dawna żyli i nadal mieszkają obok siebie w zgodzie obywatele różnych narodowości, kultur i wyznań. Akurat nas nie trzeba uczyć, czym jest tolerancja, ponieważ my budujemy ją od wielu lat dzień po dniu w naszych rodzinach i sąsiedztwach, tworząc międzyludzką solidarność, której mogą się od nas uczyć goście z innych miast i krajów.

       Mamy nadzieję, że Panu Prezydentowi też zależy na spokoju białostoczan, którzy w większości szanują tradycyjne wartości. Mamy nadzieję, że Pan Prezydent ceni je również. Dlatego zwracamy się z prośbą o  uchronienie  nas i naszych dzieci przed przekazem, który próbuje narzucić obcą nam ideologię małej grupy.

       Dlatego wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy na pomyślnej przyszłości naszej kochanej Ojczyzny, prosimy o wsparcie naszych działań, mających na celu powstrzymanie deprawowania dzieci i młodzieży oraz postawienie oporu ideologii homoseksualnego lobby, które na każdym kroku drwi z dwutysiącletniej tradycji chrześcijańskiej, znieważa wartość i piękno rodziny oraz symboli religijnych i narodowych.

       Pamiętajmy, że wystarczy tylko jedna kropla trucizny, aby zepsuć cały zbiornik krystalicznie czystej wody. Aby zło się rozlało i odniosło swoje zwycięstwo, wystarczy tylko, aby ludzie dobrej woli pozostali bezczynni i nie sprzeciwiali się temu, co się wokół nich dzieje. Nie bądźmy bierni!

       Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o podpis pod tą petycją

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
050.000
  27.758
 
27.758 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski

NIE dla marszu środowisk LGBT+ w Białymstoku 20.07.2019

Szanowny Panie Prezydencie!

       Stowarzyszenie „Tęczowy Białystok”, skupiające osoby LGBT i ich przyjaciół, uzyskało w Białostockim Ratuszu oficjalną zgodę na przeprowadzenie w naszym mieście marszu środowisk LGBT+. Planowany termin marszu to 20 lipca 2019 roku. Mają w nim uczestniczyć nie tylko dorośli aktywiści LGBT+, ale także dzieci i młodzież, ściągnięci z innych miejscowości z kraju i z zagranicy, aby w ten sposób wywrzeć większy wpływ na świadomość i umysły młodego pokolenia Polaków z naszego regionu. 

       Jak mogliśmy to obserwować w ostatnich miesiącach, podczas wielu wcześniejszych Marszów Równości w kolejnych miastach Polski, środowiska LGBT+ oraz sympatyzujące z nimi grupy społeczne, w sposób rażący i skandaliczny nadużyły zaufania społecznego, używając symboli narodowych i religijnych w sposób obrażający uczucia patriotyczne, religijne i moralne zdecydowanej większości obywateli. Poprzez takie zachowania, środowiska LGBT+ udowodniły, że same postępują w sposób sprzeczny z głoszonymi przez siebie hasłami tolerancji i wolności obywatelskiej. 

       Zachowanie osób ze środowiska LGBT+ odbieramy jako prowokacyjne i agresywne. Dostrzegamy w tym próbę narzucania swoich poglądów innym uczestnikom życia publicznego. Osoby uczestniczące w marszach często epatują obscenicznością oraz znieważają najważniejsze dla większości Polaków symbole narodowe i religijne.

      Jesteśmy zwyczajnie odpowiedzialni za nasze dzieci, a jako aktywni w życiu społecznym obywatele  oczekujemy od Prezydenta Miasta Białegostoku przede wszystkim przestrzegania prawa, które w Kodeksie wykroczeń wyraźnie wskazuje, że jeżeli ktoś obnaża się lub wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, powinien być automatycznie karany, a kto do tego namawia i wspiera, także podlega karze grzywny.

       Dlatego też, aby nie dopuścić do tego rodzaju gorszących scen i bulwersujących zachowań w naszym mieście, składamy do Pana Prezydenta oficjalne wezwanie do odwołania Marszu Równości w Białymstoku w dniu 20 lipca 2019 roku. Widzieliśmy w mediach, jak wyglądały tego typu marsze w innych miastach. Nie chcemy podobnych prowokacji oraz żenującego i gorszącego poziomu publicznych manifestacji. Mamy prawo nie godzić się na uderzanie w naszą hierarchię wartości i na obrażanie naszych uczuć religijnych (artykuł 196 i 257 Kodeksu karnego). Chcemy skorzystać z tego prawa.

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski

NIE dla marszu środowisk LGBT+ w Białymstoku 20.07.2019

Szanowny Panie Prezydencie!

       Stowarzyszenie „Tęczowy Białystok”, skupiające osoby LGBT i ich przyjaciół, uzyskało w Białostockim Ratuszu oficjalną zgodę na przeprowadzenie w naszym mieście marszu środowisk LGBT+. Planowany termin marszu to 20 lipca 2019 roku. Mają w nim uczestniczyć nie tylko dorośli aktywiści LGBT+, ale także dzieci i młodzież, ściągnięci z innych miejscowości z kraju i z zagranicy, aby w ten sposób wywrzeć większy wpływ na świadomość i umysły młodego pokolenia Polaków z naszego regionu. 

       Jak mogliśmy to obserwować w ostatnich miesiącach, podczas wielu wcześniejszych Marszów Równości w kolejnych miastach Polski, środowiska LGBT+ oraz sympatyzujące z nimi grupy społeczne, w sposób rażący i skandaliczny nadużyły zaufania społecznego, używając symboli narodowych i religijnych w sposób obrażający uczucia patriotyczne, religijne i moralne zdecydowanej większości obywateli. Poprzez takie zachowania, środowiska LGBT+ udowodniły, że same postępują w sposób sprzeczny z głoszonymi przez siebie hasłami tolerancji i wolności obywatelskiej. 

       Zachowanie osób ze środowiska LGBT+ odbieramy jako prowokacyjne i agresywne. Dostrzegamy w tym próbę narzucania swoich poglądów innym uczestnikom życia publicznego. Osoby uczestniczące w marszach często epatują obscenicznością oraz znieważają najważniejsze dla większości Polaków symbole narodowe i religijne.

      Jesteśmy zwyczajnie odpowiedzialni za nasze dzieci, a jako aktywni w życiu społecznym obywatele  oczekujemy od Prezydenta Miasta Białegostoku przede wszystkim przestrzegania prawa, które w Kodeksie wykroczeń wyraźnie wskazuje, że jeżeli ktoś obnaża się lub wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, powinien być automatycznie karany, a kto do tego namawia i wspiera, także podlega karze grzywny.

       Dlatego też, aby nie dopuścić do tego rodzaju gorszących scen i bulwersujących zachowań w naszym mieście, składamy do Pana Prezydenta oficjalne wezwanie do odwołania Marszu Równości w Białymstoku w dniu 20 lipca 2019 roku. Widzieliśmy w mediach, jak wyglądały tego typu marsze w innych miastach. Nie chcemy podobnych prowokacji oraz żenującego i gorszącego poziomu publicznych manifestacji. Mamy prawo nie godzić się na uderzanie w naszą hierarchię wartości i na obrażanie naszych uczuć religijnych (artykuł 196 i 257 Kodeksu karnego). Chcemy skorzystać z tego prawa.

[Imię i nazwisko]