NIE dla marszu środowisk LGBT+ w Białymstoku 20.07.2019

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski

 

NIE dla marszu środowisk LGBT+ w Białymstoku 20.07.2019

050.000
  27.758
 
27.758 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

NIE dla marszu środowisk LGBT+ w Białymstoku 20.07.2019

Kochani, Drodzy Przyjaciele!

       Potrzebujemy Państwa pomocy, aby obronić nasze spokojne miasto przed publicznym zgorszeniem oraz rozruchami, które mogą spowodować prowokacyjne zachowania środowisk LGBT+ podczas marszu 20 lipca 2019 roku. Ulice miasta są postrzegane jako przestrzeń do użytku wspólnego dla mieszkańców i ich rodzin, które mają prawo korzystać z nich nie będąc narażanymi na gorszące widoki.

       Jak wskazuje nasza kilkusetletnia tradycja, Białystok był i jest miastem dostatecznie otwartym i tolerancyjnym, gdzie od dawna żyli i nadal mieszkają obok siebie w zgodzie obywatele różnych narodowości, kultur i wyznań. Akurat nas nie trzeba uczyć, czym jest tolerancja, ponieważ my budujemy ją od wielu lat dzień po dniu w naszych rodzinach i sąsiedztwach, tworząc międzyludzką solidarność, której mogą się od nas uczyć goście z innych miast i krajów.

       Mamy nadzieję, że Panu Prezydentowi też zależy na spokoju białostoczan, którzy w większości szanują tradycyjne wartości. Mamy nadzieję, że Pan Prezydent ceni je również. Dlatego zwracamy się z prośbą o  uchronienie  nas i naszych dzieci przed przekazem, który próbuje narzucić obcą nam ideologię małej grupy.

       Dlatego wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy na pomyślnej przyszłości naszej kochanej Ojczyzny, prosimy o wsparcie naszych działań, mających na celu powstrzymanie deprawowania dzieci i młodzieży oraz postawienie oporu ideologii homoseksualnego lobby, które na każdym kroku drwi z dwutysiącletniej tradycji chrześcijańskiej, znieważa wartość i piękno rodziny oraz symboli religijnych i narodowych.

       Pamiętajmy, że wystarczy tylko jedna kropla trucizny, aby zepsuć cały zbiornik krystalicznie czystej wody. Aby zło się rozlało i odniosło swoje zwycięstwo, wystarczy tylko, aby ludzie dobrej woli pozostali bezczynni i nie sprzeciwiali się temu, co się wokół nich dzieje. Nie bądźmy bierni!

       Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o podpis pod tą petycją

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski

NIE dla marszu środowisk LGBT+ w Białymstoku 20.07.2019

Szanowny Panie Prezydencie!

       Stowarzyszenie „Tęczowy Białystok”, skupiające osoby LGBT i ich przyjaciół, uzyskało w Białostockim Ratuszu oficjalną zgodę na przeprowadzenie w naszym mieście marszu środowisk LGBT+. Planowany termin marszu to 20 lipca 2019 roku. Mają w nim uczestniczyć nie tylko dorośli aktywiści LGBT+, ale także dzieci i młodzież, ściągnięci z innych miejscowości z kraju i z zagranicy, aby w ten sposób wywrzeć większy wpływ na świadomość i umysły młodego pokolenia Polaków z naszego regionu. 

       Jak mogliśmy to obserwować w ostatnich miesiącach, podczas wielu wcześniejszych Marszów Równości w kolejnych miastach Polski, środowiska LGBT+ oraz sympatyzujące z nimi grupy społeczne, w sposób rażący i skandaliczny nadużyły zaufania społecznego, używając symboli narodowych i religijnych w sposób obrażający uczucia patriotyczne, religijne i moralne zdecydowanej większości obywateli. Poprzez takie zachowania, środowiska LGBT+ udowodniły, że same postępują w sposób sprzeczny z głoszonymi przez siebie hasłami tolerancji i wolności obywatelskiej. 

       Zachowanie osób ze środowiska LGBT+ odbieramy jako prowokacyjne i agresywne. Dostrzegamy w tym próbę narzucania swoich poglądów innym uczestnikom życia publicznego. Osoby uczestniczące w marszach często epatują obscenicznością oraz znieważają najważniejsze dla większości Polaków symbole narodowe i religijne.

      Jesteśmy zwyczajnie odpowiedzialni za nasze dzieci, a jako aktywni w życiu społecznym obywatele  oczekujemy od Prezydenta Miasta Białegostoku przede wszystkim przestrzegania prawa, które w Kodeksie wykroczeń wyraźnie wskazuje, że jeżeli ktoś obnaża się lub wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, powinien być automatycznie karany, a kto do tego namawia i wspiera, także podlega karze grzywny.

       Dlatego też, aby nie dopuścić do tego rodzaju gorszących scen i bulwersujących zachowań w naszym mieście, składamy do Pana Prezydenta oficjalne wezwanie do odwołania Marszu Równości w Białymstoku w dniu 20 lipca 2019 roku. Widzieliśmy w mediach, jak wyglądały tego typu marsze w innych miastach. Nie chcemy podobnych prowokacji oraz żenującego i gorszącego poziomu publicznych manifestacji. Mamy prawo nie godzić się na uderzanie w naszą hierarchię wartości i na obrażanie naszych uczuć religijnych (artykuł 196 i 257 Kodeksu karnego). Chcemy skorzystać z tego prawa.

[Imię i nazwisko]

NIE dla marszu środowisk LGBT+ w Białymstoku 20.07.2019

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  27.758
 
27.758 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.