W OBRONIE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI

Adresat/Adresaci petycji: Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

W OBRONIE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI

W OBRONIE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI

020.000
  12.908
 
12.908 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Szanowni Państwo

Zachęcamy wszystkich ludzi, dla których ważne są takie wartości jak: rodzina, małżeństwo, rodzicielstwo do zapoznania się z naszym apelem. Namawiamy także do dołączenia do grona sygnatariuszy niniejszego oświadczenia.

Prosimy Państwa o upowszechnianie treści tego dokumentu wśród swoich znajomych. Pragniemy dotrzeć do jak najszerszego gremium, ludzi o podobnych poglądach, podzielających nasze obawy o zmiany kulturowe trudne do zaakceptowania w naszym kręgu cywilizacyjnym.

Przedstawiciele środowisk, wspólnot i organizacji katolickich Pomorza:

Antoni Szymański – Przewodniczący Kapituły Pro Ecclesia et Populo; 
Ewa Kowalewska – Human Life Polska; 
Lech Kowalewski – Fundacja Przyjaciół Ludzkiego Życia; 
Waldemar Jaroszewicz – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Pomorski; 
Anna i Leszek Krzysztoforscy – Domowy Kościół Ruchu Światło - Życie; 
Bogusław Olszonowicz – Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy; 
Kazimierz Smoliński - Klub Inteligencji Katolickiej; 
Anna Mrozowicz – Poradnictwo Rodzinne Archidiecezji Gdańskiej; 
Michał Hryciuk – Ruch Czystych Serc; 
Ireneusz Szweda – Czas dla Rodzin; 
Mariusz Kowalik i Janusz Karc - Towarzystwo Debat Obywatelskich „Pałac Ślubów”.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
020.000
  12.908
 
12.908 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ostatnie miesiące dowodzą, że w Polsce forsowana jest bezprecedensowa zmiana kulturowa, mająca na celu m.in.: obniżenie rangi małżeństwa i rodziny, zmarginalizowanie wpływu wartości chrześcijańskich na życie narodu, pozbawienie rodziców prawa do decydującej roli w wychowaniu dzieci czy podważenie prawa do ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Świadczy o tym m.in.: wprowadzanie do szkół przez niektóre samorządy zajęć, mających na celu seksualizację dzieci i młodzieży w oderwaniu od wartości rodzinnych; aktywowanie się lewicowego i populistycznego ruchu „Wiosna”; generalizowanie przypadków skrajnej patologii wśród duchowieństwa w celu osłabienia wiary katolickiej Polaków; spektakularne akty publicznego ośmieszania i dezawuowania symboli i wartości religijnych; wzrost prowokacyjnych zachowań części uczestników tzw. parad równości.

Celem długofalowym tych posunięć jest zmiana kulturowa, w której fundamentalne zasady cywilizacji łacińskiej zostaną zrelatywizowane. W takim społeczeństwie małżeństwo, jako trwały związek kobiety i mężczyzny oraz zbudowana na nim rodzina, miałoby stanowić tylko jeden z wariantów środowiska wychowawczego dla przyszłych pokoleń. W tym nurcie promuje się zrównanie statusu związków homoseksualnych z małżeństwami wraz z przyznaniem im prawa do adopcji dzieci. W dowolny sposób wybierałoby się przynależność płciową. Życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci nie byłoby już niepodważalną wartością, lecz przedmiotem „wolnego wyboru”, dokonywanego przez kobiety.

Dla obrony podstawowych wartości potrzebujemy więcej wiedzy, solidarności i samoorganizowania i dlatego wzywamy:

·      rodziców - do uważnej troski o środowisko, w którym wychowują się Wasze dzieci.
Podejmując aktywność osobistą oraz wykorzystując organy przedstawicielskie, stawiajcie dyrektorom szkół i władzom oświatowym zdecydowane wymagania. Macie prawo mieć pewność, że Wasze córki i synowie nie są demoralizowani przez pseudoedukatorów seksualnych czy media. Sprzeciwiajcie się wszelkim przypadkom ideologizacji wychowania, dbajcie o przestrzeń medialną wolną od pornografii i przemocy;

·      liderów grup i organizacji społecznych- do współpracy w organizacji działań budzących moralną wrażliwość społeczeństwa obywatelskiego. Apelujemy do ruchów, zrzeszeń i organizacji zarówno religijnych, jak i świeckich o upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach dla małżeństw i rodzin oraz
o jednoczenie wysiłków w kierunku zapobiegania nadchodzącym niebezpieczeństwom;

·    dziennikarzy, ludzi kultury i nauki, przedstawicieli mediów prosimy o rzetelny przekaz informacji na temat ludzkiej płciowości, okazywanie szacunku dla małżeństwa i rodziny jako podstawowego środowiska wychowawczego, a także promowanie rzetelnej dyskusji na temat moralności w odniesieniu do zachowań seksualnych oraz wartości i godności ludzkiego życia w każdej jego fazie;

·  polityków o obronę podstawowych wartości, na których zasadza się wielowiekowa tożsamość naszego narodu.

Obecnie sytuacja staje się wyjątkowo poważna. Jeśli pozwolimy narzucić sobie dyktat tak intensywnie promowanej nowej ideologii, wkroczymy na ścieżkę postępującego rozpadu wartości, z której coraz trudniej będzie zawrócić.

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ostatnie miesiące dowodzą, że w Polsce forsowana jest bezprecedensowa zmiana kulturowa, mająca na celu m.in.: obniżenie rangi małżeństwa i rodziny, zmarginalizowanie wpływu wartości chrześcijańskich na życie narodu, pozbawienie rodziców prawa do decydującej roli w wychowaniu dzieci czy podważenie prawa do ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Świadczy o tym m.in.: wprowadzanie do szkół przez niektóre samorządy zajęć, mających na celu seksualizację dzieci i młodzieży w oderwaniu od wartości rodzinnych; aktywowanie się lewicowego i populistycznego ruchu „Wiosna”; generalizowanie przypadków skrajnej patologii wśród duchowieństwa w celu osłabienia wiary katolickiej Polaków; spektakularne akty publicznego ośmieszania i dezawuowania symboli i wartości religijnych; wzrost prowokacyjnych zachowań części uczestników tzw. parad równości.

Celem długofalowym tych posunięć jest zmiana kulturowa, w której fundamentalne zasady cywilizacji łacińskiej zostaną zrelatywizowane. W takim społeczeństwie małżeństwo, jako trwały związek kobiety i mężczyzny oraz zbudowana na nim rodzina, miałoby stanowić tylko jeden z wariantów środowiska wychowawczego dla przyszłych pokoleń. W tym nurcie promuje się zrównanie statusu związków homoseksualnych z małżeństwami wraz z przyznaniem im prawa do adopcji dzieci. W dowolny sposób wybierałoby się przynależność płciową. Życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci nie byłoby już niepodważalną wartością, lecz przedmiotem „wolnego wyboru”, dokonywanego przez kobiety.

Dla obrony podstawowych wartości potrzebujemy więcej wiedzy, solidarności i samoorganizowania i dlatego wzywamy:

·      rodziców - do uważnej troski o środowisko, w którym wychowują się Wasze dzieci.
Podejmując aktywność osobistą oraz wykorzystując organy przedstawicielskie, stawiajcie dyrektorom szkół i władzom oświatowym zdecydowane wymagania. Macie prawo mieć pewność, że Wasze córki i synowie nie są demoralizowani przez pseudoedukatorów seksualnych czy media. Sprzeciwiajcie się wszelkim przypadkom ideologizacji wychowania, dbajcie o przestrzeń medialną wolną od pornografii i przemocy;

·      liderów grup i organizacji społecznych- do współpracy w organizacji działań budzących moralną wrażliwość społeczeństwa obywatelskiego. Apelujemy do ruchów, zrzeszeń i organizacji zarówno religijnych, jak i świeckich o upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach dla małżeństw i rodzin oraz
o jednoczenie wysiłków w kierunku zapobiegania nadchodzącym niebezpieczeństwom;

·    dziennikarzy, ludzi kultury i nauki, przedstawicieli mediów prosimy o rzetelny przekaz informacji na temat ludzkiej płciowości, okazywanie szacunku dla małżeństwa i rodziny jako podstawowego środowiska wychowawczego, a także promowanie rzetelnej dyskusji na temat moralności w odniesieniu do zachowań seksualnych oraz wartości i godności ludzkiego życia w każdej jego fazie;

·  polityków o obronę podstawowych wartości, na których zasadza się wielowiekowa tożsamość naszego narodu.

Obecnie sytuacja staje się wyjątkowo poważna. Jeśli pozwolimy narzucić sobie dyktat tak intensywnie promowanej nowej ideologii, wkroczymy na ścieżkę postępującego rozpadu wartości, z której coraz trudniej będzie zawrócić.

[Imię i nazwisko]