APEL: Stanowcze NIE dla tzw. marszu równości w Lublinie!

Adresat/Adresaci petycji: APEL do Krzysztofa Żuka - Prezydenta Lublina

 

APEL: Stanowcze NIE dla tzw. marszu równości w Lublinie!

05.000
  3.605
 
3.605 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.

APEL: Stanowcze NIE dla tzw. marszu równości w Lublinie!

Stanowcze NIE dla tzw. marszu równości w Lublinie, zapowiedzianego na 28 września br.! 

Potrzebujemy TWOJEGO podpisu, aby przekonać Prezydenta Lublina do wydania zakazu marszu, którego organizatorzy sami mówią, że będzie promował homoseksualizm i homoseksualny styl życia.

Organizatorami marszu zapowiedzianego na 28 września br. są środowiska LGBT+ (lesbijki,geje,biseksualni,transseksualni i queer)

Szanowni Państwo, troska o przyszłość naszych dzieci, jest troską o przyszłość Narodu polskiego, jest przejawem rozsądku i zrozumienia, że w ładzie moralnym i stabilnych wartościach zakotwiczonych w tradycji, tkwi fundament Polskości. Przez kilka stuleci Polska dawała schronienie różnym grupom niechcianym w innych częściach Europy, wiele naszych miast zyskało tytuł "wielokulturowe": my Polacy szanowaliśmy odmienność kulturową naszych gości, oni szanowali nasze chrześcijańskie wartości. Dzisiaj obce kulturowo i ideowo zjawisko idące pod nazwą LGBT, przyznające sobie prawo do reprezentowania zaledwie 4,5% społeczeństwa polskiego (odsetek społeczeństwa w Polsce mającego inne niż hetero skłonności seksualne), chce ustanawiać nowy porządek w przestrzeni publicznej naszych miast, w szkołach i przedszkolach, w obiektach kultury, a nawet Prawie. Zachowanie osób ze środowiska LGBT+ podczas marszy, odbieramy jako prowokacyjne, agresywne i wulgarne. Dostrzegamy w tym próbę siłowego narzucania swoich poglądów pozostałym uczestnikom życia publicznego. Osoby uczestniczące w marszach często epatują obscenicznością oraz znieważają najważniejsze dla większości Polaków symbole narodowe i religijne. Uczestnicy podobnego marszu, który przeszedł ulicami Paryża 29 czerwca br. nieśli napis: „Nie jesteśmy tutaj, aby się podobać. Jesteśmy po to, aby zniszczyć społeczeństwo”. Szanowni Państwo, społeczeństwo to my, nasze dzieci i wnuki. My również odpowiadamy za stan społeczeństwa, a z ewentualnej bezczynności rozliczą nas przyszłe pokolenia. Z uwagi na powyższe, proszę każdego z Państwa, o złożenie podpisu pod apelem kierowanym do pana Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublina, o wydanie zakazu organizacji marszu równości, 28 września br w Lublinie, z uwagi na istotny interes społeczny.

Tomasz Pitucha

https://www.facebook.com/tomasz.pitucha.37

Radny Miasta Lublin,

Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Rodziny

Działacz Społeczny

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką prywatności i Warunkami korzystania.Podpisując, akceptujesz Warunki korzystania CitizenGO i Politykę prypltności i zgadzasz się na otrzymywanie od czasu do czasu e-maili o naszych kampaniach. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Adresat/Adresaci petycji: APEL do Krzysztofa Żuka - Prezydenta Lublina

Szanowny Panie Prezydencie,

Konstytucja RP w Art. 72 stanowi, że „Każdy ma prawo domagać się od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją”. 

Jako obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, zatroskany o dobro naszej Ojczyzny, wnoszę o wydanie zakazu organizacji w Lublinie tzw. Marszu równości, z uwagi na następujące fakty:

1. Marsz równości, wbrew lub ponad deklarowane cele, jest przede wszystkim promocją homoseksualizmu, gdyż jego organizatorami są środowiska homoseksualne określające się lub określane mianem LGBT+, czyli lesbijki, geje, biseksualiści, transseksualiści, queer itd., zaangażowane w promocję homoseksualizmu, dążące do uzyskania nieuzasadnionych przywilejów dla związków homoseksualnych oraz oddziaływania na dzieci i młodzież w placówkach oświatowych, w zakresie nie występującym dotąd nigdy w historii świata.

2. Badania naukowe potwierdzają związek pomiędzy zachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży, a szerzeniem dewiacji. W przypadku „Marszu równości” takim ryzykownym zachowaniem jest m.in. narażenie młodych uczestników marszu (w tym przypadkowych widzów bezpośrednich oraz oglądających relacje za pośrednictwem mediów) na nieprawdziwy przekaz według którego, homoseksualny styl życia, w tym homoseksualne kontakty płciowe, nie mają negatywnego wpływu na ludzi, a także nieprawdziwy przekaz, że w sferze seksualnej nie obwiązują zasady.

3. Tzw. „Marsze równości” w Polsce, ewoluują w kierunku radykalizacji i wulgaryzacji przekazu. Powszechnie wiadomo, że występują podczas nich zachowania obsceniczne, zaburzające poczucie ładu moralnego w przestrzeni publicznej, sprzeczne z programami nauczania oraz programami wychowawczymi i profilaktycznymi w szkołach (np. wstrzemięźliwości seksualnej w kontekście chorób przenoszonych drogą płciową), a także obrażające uczucia religijne i wyszydzające wartości uznawane przez przytłaczającą większość społeczeństwa, np. rysunek waginy na kiju symbolizujący monstrancję, niesiony podczas marszu równości w Gdańsku w dniu 25 maja br.

Negatywnych społecznych skutków marszów, które już się odbyły, nie sposób naprawić. Władze publiczne są zobowiązane do działania w interesie mieszkańców, a takim interesem jest bezspornie zapewnienie ładu i porządku społecznego, przeciwdziałanie publicznemu zgorszeniu i deprawacji, w tym obrony przed obrażaniem uczuć religijnych i powszechnie uznanych wartości, a także konieczność ochrony dzieci i młodzieży przed zgorszeniem i demoralizacją.

Mając na uwadze istotny interes społeczny, apeluję do Pana Prezydenta, o wydanie zakazu organizacji marszu równości, 28 września br. w Lublinie.

[Imię i nazwisko]

APEL: Stanowcze NIE dla tzw. marszu równości w Lublinie!

Podpisz tę petycję teraz!

05.000
  3.605
 
3.605 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.