Stop profanacji w Bełchatowie!

Adresat/Adresaci petycji: JE Grzegorz abp. Ryś

 

Stop profanacji w Bełchatowie!

0200
  121
 
121 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200 podpisów.

Stop profanacji w Bełchatowie!

Domagamy się publicznej ekspiacji całej Archidiecezji Łódzkiej w związku z profanacją Najświętszego Sakramentu dokonanej w parafii NMP Matki Kościoła w Bełchatowie.

Niniejszym deklarujemy, iż w pełni popieramy wezwanie policji i zawiadomienie prokuratury przez księży z w/w parafii, dokonanej w związku z obrazą Ciała Chrystusa!

Co więcej, wzywamy JE Grzegorza abp. Rysia oraz ks. Pawła Kłysa do oficjalnych przeprosin księży z parafii NMP Matki Kościoła w Bełchatowie. 

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: JE Grzegorz abp. Ryś

Najdostojniejszy Ojcze,

My niegodni słudzy Świętej Matki Kościół, zwracamy się do Ciebie, na podstawie prawa i obowiązku, do którego nas wzywa KPK kan. 212 § 2 i § 3.

W związku z profanacją Najświętszego Sakramentu dokonanej w parafii NMP Matki Kościoła w Bełchatowie, domagamy się niezwłocznego ogłoszenia pokuty w całej Archidiecezji Łódzkiej.

Co więcej, w związku ze skandaliczną decyzją kurii łódzkiej, deklarujemy pełne poparcie dla księży z parafii NMP Matki Kościoła w Bełchatowie, którzy słusznie wezwali na miejsce służby mundurowe, aby uskutecznić wymierzenie sprawiedliwej kary przestępcy.

W związku z naszą deklaracją, domagamy się również oficjalnej zmiany stanowiska kurii łódzkiej, a więc wyrażenia ubolewania w zwiazku z obrazą Boskiego Majestatu, wezwania całej Archidiecezji Łódzkiej do obowiązkowej i publicznej pokuty oraz do wyrażenia publicznych przeprosin względem księży z parafii NMP Matki Kościoła z Bełchatowa.

[Imię i nazwisko]

Stop profanacji w Bełchatowie!

Podpisz tę petycję teraz!

0200
  121
 
121 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200 podpisów.