Protest wobec profanacji Najświętszego Sakramentu w Lublinie.

Adresat/Adresaci petycji: Jego Ekscelencja Ksiądz Abp. Stanisław Budzik.

 

Protest wobec profanacji Najświętszego Sakramentu w Lublinie.

02.000
  1.095
 
1.095 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 2.000 podpisów.

Protest wobec profanacji Najświętszego Sakramentu w Lublinie.

Kobiety nie mogą rozdawać Komunii Świętej. jest to zakazane przez Sobory Kościoła i prawa Świętych Apostołów. Dołącz do nas. Złóż podpis. Obroń cześć Najświętszego Sakramentu! "Diakonisa nie błogosławi, ani nie spełnia żadnych czynności sprawowanych przez kapłanów lub diakonów, lecz strzeże drzwi i ze względu na obyczajność asystuje kapłanom przy chrzcie kobiet. Const. Apost. VIII 28, 6

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Jego Ekscelencja Ksiądz Abp. Stanisław Budzik.

 Zwracamy się z protestem wobec profanacji jakiej dokonano w parafii pw. św. Antoniego w Lublinie, gdzie zakonnica rozdawała Komunię Świętą. Jest to niezgodne z kanonami Kościoła Katolickiego, które stanowią, że kobieta nigdy nie ma prawa wykonywać czynności kapłańskich.

Funkcję i Sakrament kapłaństwa powołał w Kościele sam Pan Jezus i nikt z ludzi nie może go reformować i oddawać w ręce osób, których Jezus Chrystus do tej posługi nie wyznaczył i których nie potwierdził Duch Święty w Tradycji Kościoła.

Jeśli ktoś powołuje się na instytucje diakonis w pierwotnym Kościele powinien wiedzieć, że nazywały się tak kobiety, które pilnowały drzwi kościoła, by nikt niewierzący nie wszedł na Mszę Świętą i służyły jako „przyzwoitki” przy chrzcie kobiet. Rozdzielały także jałmużny i opiekowały się chorymi. Podczas, gdy nastąpił rozkwit wspólnot konsekrowanych, zakony zastąpiły tę służebną dla Kościoła funkcję pełnienia dzieł miłosierdzia. Równolegle zaś papieże całkowicie zakazali powoływania diakonis. W Kościele zachodnim zaś nazwa mężczyzn o niższych święceniach kapłańskich, wzięła się od starożytnego terminu i zostali nazwani diakonami. Ale nigdy w starożytności nie wykonywali oni kapłańskich czynności w czasie, kiedy diakonisami nazywano kobiety.


Papież Soter (+ 173) skarcił surowo diakonisę, że śmiała dotknąć świętych naczyń (Liber Pontificalis). A proboszcz parafii Św. Antoniego w Lublinie pozwolił rozdawać Komunię Świętą kobietom!

Kościół Katolicki nigdy nie zezwalał na takie praktyki:

1.Diakonisa nie błogosławi ani nie spełnia żadnych czynności sprawowanych przez kapłanów lub diakonów, lecz strzeże drzwi i ze względu na obyczajność asystuje kapłanom przy chrzcie kobiet”

Constitutiones Apostolorum VIII 28,6


2. „O służbie przy Ołtarzu, że nie dotyczy niewiast.

Często czytamy w księgach świętych, że jest niegodne, by jakakolwiek świecka kobieta nieczysta, dbała o rzeczy święte na ołtarzu Chrystusa, o święte księgi czy tabernakulum, co powinni robić mężczyźni konsekrowani, gdyż zakazał tego już święty Paweł".

Libri Poenitentiales, Penitencjał Egberta III,12

3. "Niektórzy także zasugerowali, iż wydaje się, że potajemnie wbrew dyscyplinie apostolskiej, aż do tego czasu dopuszcza się kobiety do posługiwania jako diakonisy, na co jednak ponieważ jest niestosowne, nie zezwala dyscyplina kościelna i takie święcenia, uczynione wbrew zasadzie, mają być unieważnione: należy zadbać o to, aby nikt nie ważył się na to w przyszłości".

Synod w Nimes (1 października 396).

 4. By nie ustanawiać diakonis.

Diakonis w żadnym wypadku nie należy ustanawiać.

Orange, 8 listopada 441.


5. ”18.
Postanowiliśmy także, by na przyszłość żadnej kobiecie nie udzielać błogosławieństwa diakonatu ze względu na ułomność tego stanu".

Synod w Orleanie III z 7 maja 538r.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec praktyk profanacji do jakich dochodzi w parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Lublinie i w każdym innym kościele, gdzie niezgodnie z kanonami Kościoła, kanonami Świętych Soborów pozwala się, by kobiety łamały obyczaje kościelne, gorsząc młode pokolenie katolików, niszcząc pobożność i szacunek dzieci do Najświętszego Sakramentu. Wyrażamy wielkie oburzenie z powodu aktów profanacji i poniżenia Najświętszego Sakramentu w powyżej wymienionej parafii i zwracamy się o wyciągnięcie kanonicznych konsekwencji wobec gorszycieli łamiących prawo kościelne, którzy tego dokonali i wobec przełożonych, którzy na to przyzwolili.

Nie będzie powołań do kapłaństwa jeśli nie będzie szacunku dla Najświętszego Sakramentu a my, wierni nie chcemy, by zamiast kapłanów ustanawiano nam prześmiewczo instytucje rabinów czy pastorów protestanckich pouczających nas o wierze i kobiet, profanujących Święte Sakramenty. Żądamy ukarania tych, którzy dopuścili się tego zgorszenia i profanacji w parafii Świętego Antoniego w Lublinie.

Z prośbą o ukaranie winnych i ekspiację za obrazę Pana Boga, naprawienie tego zgorszenia, oraz o kapłańskie błogosławieństwo

Niżej podpisani

 

[Imię i nazwisko]

Protest wobec profanacji Najświętszego Sakramentu w Lublinie.

Podpisz tę petycję teraz!

02.000
  1.095
 
1.095 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 2.000 podpisów.