Apel w obronie Suwerenności Rzeczpospolitej Polskiej

Adresat/Adresaci petycji: Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro

 

Apel w obronie Suwerenności Rzeczpospolitej Polskiej

05.000
  4.179
 
4.179 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.

Apel w obronie Suwerenności Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowni Państwo! Kochani!

W ostatnim czasie nasi przedstawiciele, zarówno w Parlamencie Polskim jak i w Parlamencie Europejskim, zabiegają o naciski ekonomiczne na naszą Ojczyznę. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nikt pozostający przy zdrowych zmysłach nie zagłosuje ponownie na ludzi, którzy w oczywisty sposób łamią złożone nam ślubowanie zapisane w art 104 Konstytucji "Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej" i dopuszczają się przestępsw przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej usankcjonowanych w Kodeksie Karnym w art 128 i 129 zagrożonych karą 10 letniego pozbawienia wolności.

Unia Europejska jest Międzynarodową Organizacją, która nie zastępuje roli państwa. Nasi przedstawiciele  wszystkich trzech równorzędnych władz : Ustawodawczej, Wykonawczej i Sądowniczej, zobowiązani są do działania dla dobra Polski a nie na jej szkodę. Przywołajmy tych ludzi do porządku, zamin po raz kolejny Rzeczpospolita Polska, przez nieodpowiedzialnych zdrajców, utraci swoją Suwerenność.

Podpisz, zainm będzie za późno!

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro

Działając na podstawie art. 4 Konstytucji, jako zwierzchnia władza Rzeczpospolitej Polskiej, zwracamy się z apelem o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do ustalenia czy europosłowie z Polski Róża Thun, Michał Boni, Danuta Hübner, Danuta Jazłowiecka, Barbara Kudrycka, głosujący za uruchomieniem art. 7 TUE przeciwko Polsce 

oraz

Magdalena Adamowicz, Jerzy Buzek, Bartosz Arłukowicz, Krzysztof Hetman, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Danuta Hübner, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Ewa Kopacz, Janusz Lewandowski, Elżbieta Łukacijewska, Radosław Sikorski, Róża Thun und Hohenstein, Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Sylwia Spurek oraz Leszek Miller, głosujący za rezolucją  sprzeczną z zapisami TUE mającą na celu przyjęcie przepisów wprowadzających uzależnienie dostępu do środków unijnych od (subiektywnej oceny) przestrzegania praworządności, nie dopuścili się przestępstwa określonego w art. 129 Kodeksu Karnego. 

Apelujemy o zbadanie jaki był udziału polityków z Polski w powstaniu niniejszej rezolucji. W 2018 roku ówczesny Poseł Rafał Trzaskowski przyznał, że politycy z Polski złamali ślubowanie złożone Rzeczpospolitej Polskiej, zapisane w art. 104 Konstytucji, domagając się w strukturach Unii Europejskiej, która jest Organizacją Międzynarodową, mrożenia funduszy unijnych do czasu wygrania wyborów przez jego ugrupowanie. W naszym przekonaniu w sposób jednoznaczny dopuścili się przestępstwa określonego w Kodeksie Karnym w dziale Przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej art 128 i 129 KK. 

Apelujemy również o zbadanie czy sędziowie sprawujący w RP władzę sądowniczą, jedną z równoważnych władz, pozostającą obecnie poza system demokratycznym, zabiegający w UE o naciskanie na Polskę i demokratycznie wyłonioną władzę ustawodawczą i wykonawczą, poprzez angażowanie Międzynarodowych Intytucji w proces legislacyjny Suwerennego Państwa oraz kwestionujący legalność konstytucyjnego organu jakim jest KRS nie dopuścili się przestępstwa z art. 128 i 129 KK  Rozumiemy, że użyte w art 128 słowo "przemoc", dotyczy każdego rodzaju przemocy w tym psychicznej i ekonomicznej.

Apelujemy również o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do ustanowienia dotkliwych sankcji za łamanie ślubowania zawartego w art.104 Konstytucji w zakresie „strzeżenia Suwerenności i interesów RP” oraz za łamanie ślubowania sędziego w zakresie "służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej"

Oczekujemy, że odniesie się Pan do naszego apelu na konferencji prasowej, oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, udostępniając odpowiedź w mediach społecznościowych.

[Imię i nazwisko]

Apel w obronie Suwerenności Rzeczpospolitej Polskiej

Podpisz tę petycję teraz!

05.000
  4.179
 
4.179 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.