List otwarty do Prezydenta RP w obronie żyjących bohaterów narodowych

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent RP

 

List otwarty do Prezydenta RP w obronie żyjących bohaterów narodowych

List otwarty do Prezydenta RP w obronie żyjących bohaterów narodowych

0500
  253
 
253 podpisało. Osiągnijmy 500!

Internauto, od Ciebie także zależy czy ludzie, którym Polska zawdzięcza niepodległość będą traktowani godnie w wolnej Polsce. Za poparcie Listu otwartego nikt nie będzie pobity, wtrącony do więzienia, pędzony knutem na Syberię czy wtrącony do komory gazowej. Twój głos natomiast może odwrócić los osób dyskryminowanych tylko z tego powodu, że byli odważni w czasach pogardy.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
0500
  253
 
253 podpisało. Osiągnijmy 500!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent RP

List otwarty do Prezydenta RP w obronie żyjących bohaterów narodowych.

Panie Prezydencie, od 31 lat trwa dyskryminacja prawna, rentowo-emerytalna osób zasłużonych dla niepodległości Polski, prześladowanych i represjonowanych za ofiarną walkę na rzecz niepodległego państwa polskiego.

Wieloletnie upominanie się u władz RP o ich godne traktowanie pozostaje do dnia dzisiejszego bez odzewu. Za ich konsekwentną walkę i poświęcenie otrzymują najgorsze emerytury w Polsce. Ostatnim czasem zrodził się w Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wyartykułowany publicznie przez p. Małgorzatę Zwiercan doradcę szefa tego Urzędu, a także Premiera w sposób niebudzący żadnych wątpliwości szaleńczy pomysł potraktowania bohaterów narodowych tak samo jak UB-eków. Taki też projekt nowelizacji ustawy złożony został na ręce Pana Premiera.

W ostatnią niedzielę miesiąca maja br. Pan Prezydent w audycji „rozmowy niedokończone”
w Radiu Maryja zaapelował, aby każdy, kto ma taką potrzebę zwracał się do Pana z nurtującymi problemami.

Wielokrotne występowanie tego środowiska spotyka się jednak z głuchym milczeniem. Jednak ostatnio w jedynym piśmie Kancelarii Pana Prezydenta poradzono represjonowanym, że mogą zwrócić się ze swymi problemami do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który odmawia spotkania. Być może się ich boi. W piśmie tym także skierowano naszych narodowych bohaterów do nieistniejącego urzędu cudzoziemców. Czy oni są dla piastujących władzę w Polsce obcymi? Dokument ten świadczy, w jak lekceważący sposób traktowani są nasi rodacy, którzy swoje i swoich bliskich dobro poświęcili na ołtarzu ojczyzny.

Stanowisko władz Polski w przedstawionej sprawie jest porażające. Jest zarazem znaczącym jak najgorszym przekazem dla młodego pokolenia – jeśli będziecie z oddaniem poświęcać się dla ojczyzny, to czeka was taki sam los.

Dla elit politycznych najlepiej byłoby, aby ci ludzie byli już w mogiłach. Wówczas spokojnie z płomiennymi przemowami występowaliby nad ich grobami.

Pan Prezydent niebawem ma ogłosić swój program na kolejną kadencję urzędowania. Czy w tym programie znajdzie się miejsce dla żyjących narodowych bohaterów zasłużonych dla ojczyzny?
Czy władze RP zdolne są do „zachowania się jak trzeba” nie tylko w mowie, ale i w czynach?

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent RP

List otwarty do Prezydenta RP w obronie żyjących bohaterów narodowych.

Panie Prezydencie, od 31 lat trwa dyskryminacja prawna, rentowo-emerytalna osób zasłużonych dla niepodległości Polski, prześladowanych i represjonowanych za ofiarną walkę na rzecz niepodległego państwa polskiego.

Wieloletnie upominanie się u władz RP o ich godne traktowanie pozostaje do dnia dzisiejszego bez odzewu. Za ich konsekwentną walkę i poświęcenie otrzymują najgorsze emerytury w Polsce. Ostatnim czasem zrodził się w Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wyartykułowany publicznie przez p. Małgorzatę Zwiercan doradcę szefa tego Urzędu, a także Premiera w sposób niebudzący żadnych wątpliwości szaleńczy pomysł potraktowania bohaterów narodowych tak samo jak UB-eków. Taki też projekt nowelizacji ustawy złożony został na ręce Pana Premiera.

W ostatnią niedzielę miesiąca maja br. Pan Prezydent w audycji „rozmowy niedokończone”
w Radiu Maryja zaapelował, aby każdy, kto ma taką potrzebę zwracał się do Pana z nurtującymi problemami.

Wielokrotne występowanie tego środowiska spotyka się jednak z głuchym milczeniem. Jednak ostatnio w jedynym piśmie Kancelarii Pana Prezydenta poradzono represjonowanym, że mogą zwrócić się ze swymi problemami do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który odmawia spotkania. Być może się ich boi. W piśmie tym także skierowano naszych narodowych bohaterów do nieistniejącego urzędu cudzoziemców. Czy oni są dla piastujących władzę w Polsce obcymi? Dokument ten świadczy, w jak lekceważący sposób traktowani są nasi rodacy, którzy swoje i swoich bliskich dobro poświęcili na ołtarzu ojczyzny.

Stanowisko władz Polski w przedstawionej sprawie jest porażające. Jest zarazem znaczącym jak najgorszym przekazem dla młodego pokolenia – jeśli będziecie z oddaniem poświęcać się dla ojczyzny, to czeka was taki sam los.

Dla elit politycznych najlepiej byłoby, aby ci ludzie byli już w mogiłach. Wówczas spokojnie z płomiennymi przemowami występowaliby nad ich grobami.

Pan Prezydent niebawem ma ogłosić swój program na kolejną kadencję urzędowania. Czy w tym programie znajdzie się miejsce dla żyjących narodowych bohaterów zasłużonych dla ojczyzny?
Czy władze RP zdolne są do „zachowania się jak trzeba” nie tylko w mowie, ale i w czynach?

[Imię i nazwisko]