Wzywamy do dochodzenia w sprawie Ministra Zdrowia w sprawie nadużyć medycznych i zbrodni przeciwko ludności Polski

Adresat/Adresaci petycji: Suweren

 

Wzywamy do dochodzenia w sprawie Ministra Zdrowia w sprawie nadużyć medycznych i zbrodni przeciwko ludności Polski

050.000
  21.377
 
21.377 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

Wzywamy do dochodzenia w sprawie Ministra Zdrowia w sprawie nadużyć medycznych i zbrodni przeciwko ludności Polski

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Zanim opuścisz tę stronę...

Dziękujemy za to, że po raz pierwszy podpisałeś się pod naszą petycją. Prosimy, podziel się teraz nią ze swoimi znajomymi.

Adresat/Adresaci petycji: Suweren

Obserwując wydarzenia związane z „pandemią COVID-19”, wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi.

18 października 2019 r., zaledwie na kilka tygodni przed ogłoszeniem pandemii, miał miejsce „Event 201”, podczas, którego zaplanowano działania, które następnie zrealizowano kilka tygodni później. Pod wpływem niepewnych danych ograniczono na całym świecie swobody obywatelskie, doprowadzono do upadłości dziesiątki tysięcy małych firm i wprowadzono nowe metody represji i ograniczania swobód obywatelskich.

Inspiratorem tych działań są organizacje międzynarodowe powiązane ściśle z biznesem farmaceutycznym oskarżane od wielu lat o fałszowanie danych w celach biznesowych. M.in. zamieszaną w to osobą jest Bill Gates oskarżany w Kongresie USA o nielegalne działania zmierzające do kontroli populacji.

Wzywamy wszystkie środowiska prokuratorskie i sędziowskie do pilnego przygotowania aktu oskarżenia i osadzenia Łukasza Szumowskiego i przedstawicieli polskiego rządu i instytucji publicznych zamieszanych w przedstawione malwersacje.

[Imię i nazwisko]

Wzywamy do dochodzenia w sprawie Ministra Zdrowia w sprawie nadużyć medycznych i zbrodni przeciwko ludności Polski

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  21.377
 
21.377 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.