Wzywamy do dochodzenia w sprawie Ministra Zdrowia w sprawie nadużyć medycznych i zbrodni przeciwko ludności Polski

Adresat/Adresaci petycji: Suweren

 

Wzywamy do dochodzenia w sprawie Ministra Zdrowia w sprawie nadużyć medycznych i zbrodni przeciwko ludności Polski

Wzywamy do dochodzenia w sprawie Ministra Zdrowia w sprawie nadużyć medycznych i zbrodni przeciwko ludności Polski

050.000
  21.623
 
21.623 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Mamy do czynienia w Polsce z grupą przestępczą, która bierze udział w okradaniu i eksterminacji społeczeństwa.

Łukasz Szumowski kierując Ministerstwem Zdrowia doprowadził do zakupów w firmach powiązanych blisko z handlem bronią i kierując się znajomościami osobistymi. Większość tych zakupów nie spełniała norm lub nigdy nie została zrealizowana tak jak zamówienie na respiratory o wartości 200 mln PLN.

W grudniu 2019 ubiegłego roku Minister podjął haniebną decyzję o podniesieniu 100-krotnie norm promieniowania elektromagnetycznego dopuszczalnego dla masztów firm telekomunikacyjnych, wbrew obowiązkowi ministra zdrowia dbania o zdrowie publiczne. Beneficjentem tej zmiany są zagraniczne koncerny telekomuniakcyjne.

Wcześniej w lipcu 2019 roku Poseł VIII Kadencji Robert Majka udowodnił ukrywanie przed opinią publiczną i posłami przez Ministerstwo Zdrowia raportu Instytutu Medycyny Pracy z Łodzi dotyczącego wpływu promieniowania elektromagnetycznego na życie i zdrowie człowieka. Prace parlamentalne przebiegały bez rzetelnej wiedzy o oddziaływaniu zmienianych norm na życie ludzkie i środowisko. Beneficjentem decyzji rządu były korporacje telekomunikacyjne zyskujące wiele miliardów złotych oraz unikające odpowiedzialności karnej i odszkodowawczej za morderstwa i niszczenie mienia. 

Przedstawiciele polskiego rządu zrealizowali na szkodę Suwerena bez wyjątków plan przygotowany przez prywatne korporacje i firmy konsultingowe. Podczas zamknięcia gospodarki i wprowadzenia bezpodstawnych ograniczeń w kontakcie oraz metod prewencyjnych doszło do malwersacji finansowych w budżecie Państwa na ogromną skalę.

Społeczeństwo Polskie domaga się usunięcia i aresztowania za przestępstwa wszystkich członków rządu i administracji powiązanych ze zmianami w prawie telekomunikacyjnym narażające życie wszystkich Polaków. Żądamy także zatrzymania i osądzenia o zdradę uczestników afery zw. z Covid19 oraz 5G, korupcji i realizacji przez przedstawicieli rządu zaleceń prywatnych firm, banków, ciał międzynarodowych i korporacji skrajnie niekorzystnych dla Polskiej Racji Stanu i Suwerena.

--

Więcej informacji:

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/gw-ministerstwo-kupilo-respiratory-od-bylego-handlarza-bronia-za-niespotykana-cene/9flb1hh

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
050.000
  21.623
 
21.623 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Suweren

Obserwując wydarzenia związane z „pandemią COVID-19”, wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi.

18 października 2019 r., zaledwie na kilka tygodni przed ogłoszeniem pandemii, miał miejsce „Event 201”, podczas, którego zaplanowano działania, które następnie zrealizowano kilka tygodni później. Pod wpływem niepewnych danych ograniczono na całym świecie swobody obywatelskie, doprowadzono do upadłości dziesiątki tysięcy małych firm i wprowadzono nowe metody represji i ograniczania swobód obywatelskich.

Inspiratorem tych działań są organizacje międzynarodowe powiązane ściśle z biznesem farmaceutycznym oskarżane od wielu lat o fałszowanie danych w celach biznesowych. M.in. zamieszaną w to osobą jest Bill Gates oskarżany w Kongresie USA o nielegalne działania zmierzające do kontroli populacji.

Wzywamy wszystkie środowiska prokuratorskie i sędziowskie do pilnego przygotowania aktu oskarżenia i osadzenia Łukasza Szumowskiego i przedstawicieli polskiego rządu i instytucji publicznych zamieszanych w przedstawione malwersacje.

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Suweren

Obserwując wydarzenia związane z „pandemią COVID-19”, wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi.

18 października 2019 r., zaledwie na kilka tygodni przed ogłoszeniem pandemii, miał miejsce „Event 201”, podczas, którego zaplanowano działania, które następnie zrealizowano kilka tygodni później. Pod wpływem niepewnych danych ograniczono na całym świecie swobody obywatelskie, doprowadzono do upadłości dziesiątki tysięcy małych firm i wprowadzono nowe metody represji i ograniczania swobód obywatelskich.

Inspiratorem tych działań są organizacje międzynarodowe powiązane ściśle z biznesem farmaceutycznym oskarżane od wielu lat o fałszowanie danych w celach biznesowych. M.in. zamieszaną w to osobą jest Bill Gates oskarżany w Kongresie USA o nielegalne działania zmierzające do kontroli populacji.

Wzywamy wszystkie środowiska prokuratorskie i sędziowskie do pilnego przygotowania aktu oskarżenia i osadzenia Łukasza Szumowskiego i przedstawicieli polskiego rządu i instytucji publicznych zamieszanych w przedstawione malwersacje.

[Imię i nazwisko]