Rzecznik do DYMISJI albo do ochrony praw dziecka !

Adresat/Adresaci petycji: Rzecznik Praw Dziecka

 

Rzecznik do DYMISJI albo do ochrony praw dziecka !

01.000
  529
 
529 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 1.000 podpisów.

Rzecznik do DYMISJI albo do ochrony praw dziecka !

Niestety, mimo wielu apeli wysyłanych do Pana, wskazujących na wieloaspektową szkodliwość octanu uliprystalu w dawce 30 mg (EllaOne), zwłaszcza dla dzieci, nie interesuje się Pan sprawą ochrony dzieci przed demoralizacją oraz narażania ich na utratę zdrowia, a nawet życia. Fakt, że ww. środek ma działanie wczesnoporonne, a więc zabija dziecko poczęte, jest Panu również zupełnie obojętny. Co zaznacza producent, środek ten był testowany na niewielkiej liczbie osób poniżej 18 roku życia. Nie był testowany na 15-letnich dzieciach. Dopuszczenie do wolnego obrotu ww. specyfiku nosi więc znamiona nieuprawnionego, z dwóch powodów, eksperymentu medycznego na nieletnich.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka

Pan Marek Michalak

Szanowny Panie,

Z uwagi na niewypełnianie przez Pana podstawowych obowiązków wynikających z ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, w związku z brakiem interwencji w sprawie dopuszczenia do obrotu środka wczesnoporonnego ellaOne dla dzieci w wieku 15 lat, wnosimy aby podał się Pan do dymisji, albo stanął w obronie zagrożonych praw dziecka.

Według art. ustawy 3 o Rzeczniku Praw Dziecka, „Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości.(...) Rzecznik działa na rzecz ochrony praw dziecka, w szczególności prawa do życia i ochrony zdrowia. (…) Rzecznik podejmuje działania zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją.”

Niestety, mimo wielu apeli wysyłanych do Pana, wskazujących na wieloaspektową szkodliwość octanu uliprystalu w dawce 30 mg (EllaOne), zwłaszcza dla dzieci, nie interesuje się Pan sprawą ochrony dzieci przed demoralizacją oraz narażania ich na utratę zdrowia, a nawet życia. Fakt, że ww. środek ma działanie wczesnoporonne, a więc zabija dziecko poczęte, jest Panu również zupełnie obojętny.

Co zaznacza producent, środek ten był testowany na niewielkiej liczbie osób poniżej 18 roku życia. Nie był testowany na 15-letnich dzieciach. Dopuszczenie do wolnego obrotu ww. specyfiku nosi więc znamiona nieuprawnionego, z dwóch powodów, eksperymentu medycznego na nieletnich.

Po pierwsze, jest on nieuprawniony z uwagi na brak jakichkolwiek korzyści leczniczych stosowania tego środka i narażanie dzieci na opisywane poważne działania toksyczne, co nie ma racjonalnego uzasadnienia. W istocie, w charakterystyce produktu nie podano żadnych wskazań leczniczych.

Po drugie, w przypadku dopuszczonej sprzedaży ww. środka bez recepty, dzieciom w wieku 15 lat, eksperyment ten odbywać się będzie bez zgody przedstawiciela ustawowego, którym zasadniczno są rodzice i całkowicie poza kontrolą lekarską.

W żadnych wypadku usprawiedliwieniem Pana braku działań nie może być taka czy inna opinia Komisji Europejskiej. Jest Pan zobowiązany do bezwzględnej ochrony praw dziecka. Jeśli to zadanie Pana przerasta, wnosimy o podanie się do dymisji.

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko]

Rzecznik do DYMISJI albo do ochrony praw dziecka !

Podpisz tę petycję teraz!

01.000
  529
 
529 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 1.000 podpisów.