Poparcie dla prezydenckiego weta wobec przemocowej Konwencji Rady Europy

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent RP Bronisław Komorowski

 

Poparcie dla prezydenckiego weta wobec przemocowej Konwencji Rady Europy

Poparcie dla prezydenckiego weta wobec przemocowej Konwencji Rady Europy

050.000
  33.682
 
33.682 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Szanowni Państwo, nasze serwery zostały zaatakowane, czego wynikiem było to, że - mimo ponad 30 tys. podpisów pod petycją, strona przez poand dwa tygodnie pozwalała na wyświetlanie jedynie 11 tysięcy. Przepraszamy! Nasi informatycy uporali się z atakiem, wszystkie dane są bezpieczne. Dziękujemy za dotychczasowy udział w akcji i zachęcamy do przekonywania znajomych, aby do niej dołączyli.
Magdalena Korzekwa | CitizenGO

----

Senat RP głosami Platformy Obywatelskiej przyjął ustawę ratyfikującą „Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. Za jej ratyfikacją opowiedziało się 49 senatorów, 38 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Ustawę podpisał już prezydent Bronisław Komorowski.

W treści tego dokumentu nie ma żadnych przesłanek świadczących o tym, że proponowane w nim rozwiązania powinny być przyjęte w naszym kraju. Jest za to szereg argumentów przemawiających za odrzuceniem Konwencji.

Po pierwsze, w Polsce obowiązują już prawne rozwiązania służące walce z przemocą. A sama Konwencja w szkodliwy sposób łączy w sobie słuszne postulaty przeciwdziałania przemocy wobec kobiet z trudnym do zaakceptowania kontekstem ideologicznym. Nie przyczynia się to do rozwiązań ograniczających prawdziwe problemy przemocowe, neguje ludzką naturę wyrażającą się w dwóch wymiarach – męskim i żeńskim, zmienia wzorce społeczne i kulturowe.

Po drugie, jest ona sprzeczna z zapisami Konstytucji RP deklarującymi nieingerencję państwa w światopogląd, przekonania filozoficzne i religijne obywateli oraz zapewniającymi swobodę w wyrażaniu ich publicznie (art. 25 ust. 2). Jest sprzeczna także z artykułem 18, który deklaruje, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Tymczasem dokument Rady Europy wprowadza genderową definicję płci społeczno – kulturowej, która prowadzi do uznania za małżeństwo pary jednopłciowe.

Po trzecie, nie wzmacnia, lecz osłabia rodzinę ograniczając wpływ rodziców na przekazywanie swoim dzieciom norm i zachowań zgodnych z ich przekonaniami.

050.000
  33.682
 
33.682 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent RP Bronisław Komorowski

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracam się z prośbą o zawetowanie ustawy ratyfikującej tzw. „konwencję przemocową”.

Weto Pana Prezydenta będzie czytelnym dowodem troski o warunki w jakich polskie rodziny będą wychowywały swoje dzieci i w jakich kształtować się będzie przyszłość Polski i Polaków.

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent RP Bronisław Komorowski

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracam się z prośbą o zawetowanie ustawy ratyfikującej tzw. „konwencję przemocową”.

Weto Pana Prezydenta będzie czytelnym dowodem troski o warunki w jakich polskie rodziny będą wychowywały swoje dzieci i w jakich kształtować się będzie przyszłość Polski i Polaków.

[Imię i nazwisko]