WYRWIJ FISKUSOWI BAT!

Adresat/Adresaci petycji: Marszałek Sejmu Radosław Sikorski oraz Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz

 

WYRWIJ FISKUSOWI BAT!

020.000
  12.869
 
12.869 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.

WYRWIJ FISKUSOWI BAT!

Wyrwij fiskusowi bat!

My, polscy podatnicy, jesteśmy uczciwymi obywatelami. Płacimy podatki, bo wiemy, że to nasz obowiązek. Fiskus zbyt często próbuje nam wmówić, że jesteśmy przestępcami. Za oszusta zostaje uznany każdy, kto nie potrafi udowodnić swojej niewinności. Urzędnicy wciąż hołdują zasadzie domniemania winy. Nie godzimy się na to!

Aparat państwa tworzy przepisy – jeśli są niejasne, odpowiedzialność za negatywne skutki nie powinna być po stronie obywatela – Prezydent RP Bronisław Komorowski.

W Sejmie RP od paru miesięcy leży projekt noweli przepisów, które zmusiłyby urzędników fiskusa do zmiany swojej postawy wobec obywateli. Prezydent Bronisław Komorowski proponuje w nim, by wątpliwości interpretacyjne przepisów prawa podatkowego rozstrzygać na korzyść podatnika. Wszyscy są zgodni, że zasada ta jest słuszna i należy ją jak najszybciej wdrożyć. Jednak nie Ministerstwo Finansów, które deklaruje, że ją wprowadzi, ale w bliżej nieokreślonej przyszłości. Aparat skarbowy mocno trzyma swój bat – broni swojego prawa do nadużyć, do bezkarności wobec nękania obywateli. Nie chce, by proponowana zasada stała się fundamentem myślenia o podatkach i o nas – podatnikach. Urzędnicy resortu finansów chcą ją utopić w gąszczu proponowanych przez siebie zmian w ordynacji podatkowej i maksymalnie opóźnić sejmowe prace nad nią.

Politycy często mówią, że coś zrobią, a potem okazuje się, że nie pozwoliły im na to tzw. obiektywne czynniki – Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Nie zgadzamy się na dyktat fiskusa. Apelujemy do Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego i Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz – uchwalcie przepisy proponowane przez Prezydenta Komorowskiego jeszcze w tej kadencji Parlamentu! Mamy dość traktowania nas jak przestępców! Pozwólcie nam uczciwie pracować i płacić podatki, a nie walczyć z aparatem skarbowym.

Należy obecnie zmienić tok myślenia w sprawie kontroli podatkowych – nie ma kontroli w celach prewencyjnych, kontrola ma przynosić wpływy budżetowe – notatka ze spotkania urzędników Ministerstwa Finansów z naczelnikami izb skarbowych.

My się na to nie godzimy!

A Ty? Poprzyj, podaj dalej! Więcej o akcji: panstwodlaobywateli.pl

Czujesz się pokrzywdzony przez fiskusa? Napisz do nas:

 

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Marszałek Sejmu Radosław Sikorski oraz Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz

Szanowny Panie Marszałku, Szanowna Pani Premier!

Na początku grudnia 2014 r. do sejmu został skierowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada uchwalenie niezbędnych w polskim systemie podatkowym zmian, m.in. wprowadzenie do porządku prawnego zasady, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzygane będą na korzyść podatników. 

Projekt powstał w wyniku zakrojonych na szeroką skalę konsultacji społecznych i półtorarocznych prac, w których udział wzięli także przedstawiciele świata nauki, środowisko przedsiębiorców i praktycy prawa podatkowego. Dał on nadzieję podatnikom na uzdrowienie systemu i zapewnienie im należytej ochrony prawnej, która powinna przysługiwać każdemu obywatelowi. Ze względu na podejrzliwość organów podatkowych oraz tendencję do nadmiernego fiskalizmu niezwykle pożądane jest wprowadzenie mechanizmu, który będzie chronił obywatela w przypadku braku dowodów na jego bezprawne działanie. Uchwalenie tej nowelizacji może więc oznaczać przełom w relacjach z administracją skarbową. W państwie demokratycznym nie mogą bowiem mieć miejsca sytuacje, w których obywatel staje się ofiarą niestaranności i nierespektowania zasad przyzwoitej legislacji. 

Na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych podjęto jednak uchwałę o skierowaniu projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej do prac Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego. Takie działanie oznacza dla podatników znaczne opóźnienie w uchwaleniu tych regulacji. Konieczne jest wprowadzenie zmian jeszcze w obecnie trwającej kadencji sejmu. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw odpowiada w Polsce za około 50 proc. produktu krajowego brutto. Chociażby z tego względu przedsiębiorcy zasługują więc na uchwalenie tego projektu. Państwo musi wspierać podatników i determinować rozwój przedsiębiorczości. 

W związku z powyższym postulujemy podjęcie zdecydowanych działań. Niniejsza nowelizacja wymaga skierowania na szybką ścieżkę legislacyjną.
[Imię i nazwisko]

WYRWIJ FISKUSOWI BAT!

Podpisz tę petycję teraz!

020.000
  12.869
 
12.869 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.