Udzielenie azylu syryjskim chrześcijanom

Adresat/Adresaci petycji: Władze RP

 

Udzielenie azylu syryjskim chrześcijanom

020.000
  14.759
 
14.759 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.

Udzielenie azylu syryjskim chrześcijanom

Syryjscy chrześcijanie proszą Polskę o azyl. Trzysta chrześcijańskich rodzin z Syrii chce przyjechać do Polski. To dla nich jedyny ratunek. Jeżeli nie będzie pilnej reakcji, ci ludzie po prostu zginą. Do chwili obecnej (12.05.2015) na terenie Syrii zginęło 335 tysięcy osób, w tym 34 tysiące dzieci. By im pomóc wystarczy wola polityczna. Koszty ich przyjazdu i utrzymania mają pokryć organizacje charytatywne wspólnie z kościołami i przedsiębiorcami. Apelujemy o pilne działania władz RP.  

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Władze RP

Petycja o udzielenie azylu syryjskim chrześcijanom.

[Imię i nazwisko]

Udzielenie azylu syryjskim chrześcijanom

Podpisz tę petycję teraz!

020.000
  14.759
 
14.759 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.