Prof. Chazan niewinny! Żądamy przywrócenia Profesora na stanowisko

Prof. Chazan niewinny! Żądamy przywrócenia Profesora na stanowisko Dyrektora szpitala

 

Prof. Chazan niewinny! Żądamy przywrócenia Profesora na stanowisko

Prof. Chazan niewinny! Żądamy przywrócenia Profesora na stanowisko

050.000
  33.166
 
33.166 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Naczelna Izba Lekarska stwierdziła, że nie ma podstaw do postawienia zarzutów prof. Bogdanowi Chazanowi, gdyż w swoim postępowaniu nie naruszył on standardów etyki zawodowej. Kilka tygodni wcześniej Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów także nie dopatrzyła się złamania prawa w odmówieniu przez znanego lekarza aborcji na chorym dziecku.

Jednak rok temu prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz nie czekając na wyjaśnienie sprawy przez stosowne organy, zwolniła prof. Chazana z funkcji dyrektora Szpitala Św. Rodziny, a stanowisko to pozostaje nieobsadzone.

W związku z wyjaśnieniem sprawy przez Prokuraturę oraz Naczelną Izbę Lekarską wzywamy Hannę Gronkiewicz Waltz do publicznego przeproszenia profesora za wyrządzone mu krzywdy, przywrócenia go na stanowisko dyrektora Szpitala oraz wnosimy o podanie trybu wyłonienia oraz wysokości wynagrodzenia dla pełnomocników w sporze Miasta Stołecznego Warszawy z prof. Bogdanem Chazanem.

----

Podpisując petycję wysyłamy wiadomość do Pani Prezydent. Zachęcamy do zmiany tytułu wiadomości.

050.000
  33.166
 
33.166 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Prof. Chazan niewinny. Żądamy przywrócenia Profesora na stanowisko

Adresat: Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy

Szanowna Pani!

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej stwierdził, że nie ma podstaw aby postawić zarzuty profesorowi Bogdanowi Chazanowi oraz innym lekarzom Szpitala Świętej Rodziny, w związku z odmową dokonania aborcji niepełnosprawnego dziecka. Wcześniej postępowanie w tej sprawie umorzyła Prokuratura.

Okazało się w ten sposób, że kampania pomówień i nienawiści wobec Profesora, podjęta przez media i polityków, nie miała żadnego uzasadnienia. W wyniku tej brudnej kampanii podjęła Pani decyzję o zwolnieniu Profesora z funkcji dyrektora szpitala Świętej Rodziny. Mam nadzieję, że decyzję tę podjęła Pani w wyniku błędnych informacji. Decyzje Rzecznika NIL i Prokuratury dają podstawy, aby decyzję tę zweryfikować.

Profesorowi Chazanowi należą się od Pani przeprosiny i przywrócenie na stanowisko dyrektora szpitala. Jeśli nie naprawi Pani swojej niesprawiedliwej decyzji z ubiegłego roku, będzie to oznaczało, że nie kierowała się Pani przesłankami merytorycznym, bowiem zostały one właśnie obalone przez Naczelną Izbę Lekarska i Prokuraturę.

W ubiegłym roku deklarowała Pani, że wyznaje te same wartości co Profesor Chazan. Przywrócenie Profesora do pracy będzie realizacją tych wartości w praktyce, trwanie przy niesprawiedliwej decyzji będzie dowodem hipokryzji.

Mam nadzieję, że skorzysta Pani z okazji, aby tym razem opowiedzieć się po stronie prawdy i szacunku dla człowieka. Widzę w tym szansę, aby odzyskała Pani twarz utraconą wskutek podjętej wcześniej złej decyzji, podważającej wysiłki wielu ludzi sumienia, na rzecz ochrony niepełnosprawnych dzieci, zagrożonych aborcją.

Na podstawie ustawy o informacji publicznej proszę także o udzielenie informacji, czy Urząd Miasta Warszawy nadzorował sposób wyłonienia pełnomocników procesowych przez Szpital Świętej Rodziny w sporze z zakresu prawa pracy z profesorem Bogdanem Chazanem. Proszę również o informację, czy wyłonienie pełnomocników procesowych było poprzedzone przetargiem nadzorowanym przez Urząd Miasta, a także jaka jest wysokość wynagrodzenia pełnomocników.

[Imię i nazwisko]

Prof. Chazan niewinny. Żądamy przywrócenia Profesora na stanowisko

Adresat: Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy

Szanowna Pani!

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej stwierdził, że nie ma podstaw aby postawić zarzuty profesorowi Bogdanowi Chazanowi oraz innym lekarzom Szpitala Świętej Rodziny, w związku z odmową dokonania aborcji niepełnosprawnego dziecka. Wcześniej postępowanie w tej sprawie umorzyła Prokuratura.

Okazało się w ten sposób, że kampania pomówień i nienawiści wobec Profesora, podjęta przez media i polityków, nie miała żadnego uzasadnienia. W wyniku tej brudnej kampanii podjęła Pani decyzję o zwolnieniu Profesora z funkcji dyrektora szpitala Świętej Rodziny. Mam nadzieję, że decyzję tę podjęła Pani w wyniku błędnych informacji. Decyzje Rzecznika NIL i Prokuratury dają podstawy, aby decyzję tę zweryfikować.

Profesorowi Chazanowi należą się od Pani przeprosiny i przywrócenie na stanowisko dyrektora szpitala. Jeśli nie naprawi Pani swojej niesprawiedliwej decyzji z ubiegłego roku, będzie to oznaczało, że nie kierowała się Pani przesłankami merytorycznym, bowiem zostały one właśnie obalone przez Naczelną Izbę Lekarska i Prokuraturę.

W ubiegłym roku deklarowała Pani, że wyznaje te same wartości co Profesor Chazan. Przywrócenie Profesora do pracy będzie realizacją tych wartości w praktyce, trwanie przy niesprawiedliwej decyzji będzie dowodem hipokryzji.

Mam nadzieję, że skorzysta Pani z okazji, aby tym razem opowiedzieć się po stronie prawdy i szacunku dla człowieka. Widzę w tym szansę, aby odzyskała Pani twarz utraconą wskutek podjętej wcześniej złej decyzji, podważającej wysiłki wielu ludzi sumienia, na rzecz ochrony niepełnosprawnych dzieci, zagrożonych aborcją.

Na podstawie ustawy o informacji publicznej proszę także o udzielenie informacji, czy Urząd Miasta Warszawy nadzorował sposób wyłonienia pełnomocników procesowych przez Szpital Świętej Rodziny w sporze z zakresu prawa pracy z profesorem Bogdanem Chazanem. Proszę również o informację, czy wyłonienie pełnomocników procesowych było poprzedzone przetargiem nadzorowanym przez Urząd Miasta, a także jaka jest wysokość wynagrodzenia pełnomocników.

[Imię i nazwisko]