Przywrocenie punktu wyborczego w Limerick

Adresat/Adresaci petycji: Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Dublinie

 

Przywrocenie punktu wyborczego w Limerick

0200
  117
 
117 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200 podpisów.

Przywrocenie punktu wyborczego w Limerick

Niniejsza petycja ma na celu zwrócenie uwagi Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Dublinie na brak punktu wyborczego w Limerick. Decyzja zlikwidowania punktu wyborczego w Limerick nie była konsultowana z Polonią w hrabstwach Limerick, Clare i Tipperary, która liczy ponad 10 tysięcy osób. Dotychczasowe prośby Polonii o umożliwienie glosowania w Limerick spotkały się z odmową Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Dublinie. Polonia w Limerick w większości nie popiera glosowania korespondencyjnego, ponieważ czas wszystkich formalności jest wydłużony w stosunku do glosowania osobistego. Jest to problematyczne i zniechęcające. Dodatkowym faktem jest, że liczenie głosów odbywa się bez obecności przedstawicieli Ruchu Kontroli Wyborów, co w opinii wielu Polaków podważa jego rzetelność. Utworzone punkty w Galway i Cork są zbyt odlegle dla Polaków, którzy często pracują w niedziele. Koszty poniesione przez wyborcę (dzień wolny w pracy, wydatki związane z podrożą, ewentualna opieka nad dziećmi) są zbyt wysokie. Najczęściej powoduje to rezygnację wielu wyborców z ich podstawowego, konstytucyjnego prawa do glosowania! My, Polacy w Irlandii, domagamy się przywrócenia punktu wyborczego w Limerick i umożliwienia nam glosowania bez ponoszenia kosztów własnych!

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Dublinie

Przywrocenie punktu wyborczego w Limerick

[Imię i nazwisko]

Przywrocenie punktu wyborczego w Limerick

Podpisz tę petycję teraz!

0200
  117
 
117 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200 podpisów.