Modlitwa o Ducha Świętego dla Rosji i Ukrainy oraz krajów sąsiednich

Destinatario: Kościoły chrześcijańskie na Rosji i Ukrainie

 

Modlitwa o Ducha Świętego dla Rosji i Ukrainy oraz krajów sąsiednich

Modlitwa o Ducha Świętego dla Rosji i Ukrainy oraz krajów sąsiednich

050.000
  23.998
 
23.998 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

 Od roku przeszło sytuacja naszych wschodnich sąsiadów jest nie do pozazdroszczenia: gorze przemoc, leje się krew, śmierć zabiera z sobą tysiące osób.

Cierpią ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z polityką i którzy wobec zbierającej krwawe żniwo wojny nie myślą o wielkiej polityce, o sprawiedliwości dziejowej, stuletnich krzywdach i o tym co się komu należy, tylko o tym jak uchronić swoją rodzinę, dzieci, bliskich oraz żeby ta przemoc i nienawiść jednego człowieka do drugiego miała wreszcie swój koniec. Wokół nas jest tysiąc głosów mówiących nam jaka jest prawda, a wiadomo, że podczas podobnych wydarzeń często ani jednej ani drugiej stronie nie chodzi o prawdę, tylko o czyiś interes.

Jedna rzecz jest wiadoma na pewno, na tych ziemiach doszło do bratobójczej walki, człowiek zabija człowieka, chrześcijanin zabija chrześcijanina, narody pokrewne sobie historią, kulturą i językiem wykrwawiają się wzajemnie – to nie powinno się w ogóle zdarzyć.

W tej sprawie właśnie, przywódcy chrześcijan są zgodni: oto słowa papieża Franciszka, głowy Kościoła Katolickiego: "Jeszcze raz kieruję moje myśli do umiłowanego ludu ukraińskiego. Niestety sytuacja pogarsza się i konflikt między stronami się zaostrza. Modlimy się przede wszystkim za ofiary, wśród których jest bardzo wiele osób cywilnych, i za ich rodziny, i prosimy Pana, by jak najszybciej ustała ta straszliwa bratobójcza  przemoc. Bracia i siostry, kiedy słyszę słowa «zwycięstwo» lub «porażka», odczuwam wielki smutek w sercu. To nie są właściwe słowa; jedynym właściwym słowem jest «pokój». (...)Pomyślcie, to jest wojna między chrześcijanami! Wszyscy otrzymaliście ten sam chrzest! Walczycie z innymi chrześcijanami. Pomyślcie o tym zgorszeniu. I módlmy się wszyscy, bo modlitwa jest naszym protestem przed obliczem Boga w czasach wojny."

Jeszcze w 2014 roku patriarcha Cyryl, zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, mówił: "Modlimy się dzisiaj o to, aby nigdy nie doszło do starć zbrojnych między braćmi; aby bracia we wierze, bracia jednej krwi nie starli się w groźnej wojnie, przynosząc sobie wzajemnie śmierć i zniszczenia". Prawdą jest to, że „w bratobójczej walce nie ma zwycięzców, a zdobycze polityczne nie mogą być ważniejsze niż życie ludzi”.

W obliczu takiej sytuacji, gdy nie do końca wiadomo co robić, jedną rzecz trzeba robić na pewno - modlić się, według słów Jezusa Mesjasza: "I jeszcze zapewniam was: jeśli dwóch z was na ziemi zgodzi się co do jakiejkolwiek sprawy, by o nią się modlić, to spełni się im za sprawą mojego Ojca, Tego w niebie. Bo gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem wśród nich(Mt 18, 19-20)".

Dlatego została powołana do życia ta akcja – codzienna modlitwa chrześcijan o Ducha świętego dla wschodnich krajów słowiańskich. Ta akcja nie ma być polityczna, nie ma osądzać jednej albo drugiej strony i wypraszać dla niej zwycięstwa. Dlatego modlitwa o Ducha Świętego - z Jego pomocą na pewno wszystko potoczy się zgodnie z wolą Boga, która jest najlepszą z możliwości.

Aby uczestniczyć w tym dziele modlitewnym, wystarczy, że zmówisz w tej intencji codziennie dziesiątkę różańca – jeśli jesteś katolikiem, trzykrotnie inwokację do Ducha Świętego(Cariu Nebesnyj - tekst w dole) - jeśli jesteś prawosławnym lub po prostu trzy razy Ojcze Nasz - jeśli jesteś protestantem.

Jeśli jesteś niewierzący westchnij.

Wszystkich jednak – wedle woli - zachęcamy do postu bo jak mówi Jezus Są duchy, które można wypędzić tylko postem, i modlitwą.(Mk 9,28-29)

Jest to rzecz bardzo prosta, a dająca wiele: przyłączysz się tej akcji podpisując się pod tą petycją, a wiadomość z Twoim oświadczeniem zostanie wysłana do co ważniejszych przedstawicieli kościołów chrześcijańskich w krajach ogarniętych tym konfliktem, jako otucha dla nich.

Daj znać o tym także innym, aby liczba podpisów i modlących się chrześcijan rosła. To znak, dla innych, że potrafimy być razem w trudnych chwilach, i, że pamiętamy o cierpiących i ginących ludziach obok nas!

-------------------------

Modlitwa prawosławna Cariu Nebesnyj

 

(cerkiewnosłowiański, transliteracja)

Cariu Niebiesnyj, Utieszytielu, Dusze istiny, Iże wiezdie syj i wsia ispołniajaj, Sokrowiszcze błahich i żyzni Podatielu, priidi i wsielisia w ny, i oczisti ny ot wsiakija skwierny, i spasi, Błaże, duszy nasza.

(tłumaczenie)

Królu Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, Ty, który wszędzie jesteś i wszystko napełniasz, Skarbnico dóbr i Dawco życia, przyjdź i zamieszkaj w nas, i oczyść nas od wszelkiej zmazy, i zbaw, o Dobry, dusze nasze.

050.000
  23.998
 
23.998 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Destinatario: Kościoły chrześcijańskie na Rosji i Ukrainie

Drodzy bracia chrześcijanie!

Od dłuższego czasu widzimy jak wy, nasi sąsiedzi, zmagacie się z trudnym zarówno dla Was jak i dla nas faktem - konfliktem ukraińskim w którym giną setki ludzi, napięciami i sporami między Rosją i Ukrainą, która to rzecz automatycznie zwraca uwagę także narodów sąsiednich.

Widzimy jak w tej wojnie, gdzie toczy się wiele gier politycznych, gdzie wyniszczają się narody które wiele rzeczy łączy, giną, cierpią  i biedują zwykli ludzie, którym nic do  wielkiej polityki i czyichś interesów.

Dzieliliśmy już ze sobą wiele - setki lat wspólnej historii, życia obok siebie w zgodzie albo w niezgodzie, zwykłą pomoc między zwykłymi ludźmi - sąsiadami, podobne języki, wzajemne wpływy kulturowe, próby porozumienia się i spory. 

Zewsząd słyszymy inną prawdę,  gdzie każdy mówi, że to on ma rację - zwykłemu człowiekowi łatwo się pogubić.  Wiedzcie, że nie jest nam to obojętne: wiedzcie, że pamiętamy o Was. Kierujemy ku Wam swoje myśli, niezależnie od tego czy jesteśmy katolikiem, prawosławnym czy może kimś innym, modlimy się codziennie o  Ducha Świętego dla Rosji i Ukrainy, dla zaangażowanych w ten spór, wierząc, że ten Dar sprawi, że wszystko się potoczy według woli Boga - którego wola jest najlepszym wariantem.

Chcemy aby wszystko potoczyło się jak najlepiej. Dlatego zorganizowaliśmy tę akcję modlitewną, jako otuchę dla Was, chrześcijan lub nie.

Nie traćcie nadziei!

[Imię i nazwisko]

Destinatario: Kościoły chrześcijańskie na Rosji i Ukrainie

Drodzy bracia chrześcijanie!

Od dłuższego czasu widzimy jak wy, nasi sąsiedzi, zmagacie się z trudnym zarówno dla Was jak i dla nas faktem - konfliktem ukraińskim w którym giną setki ludzi, napięciami i sporami między Rosją i Ukrainą, która to rzecz automatycznie zwraca uwagę także narodów sąsiednich.

Widzimy jak w tej wojnie, gdzie toczy się wiele gier politycznych, gdzie wyniszczają się narody które wiele rzeczy łączy, giną, cierpią  i biedują zwykli ludzie, którym nic do  wielkiej polityki i czyichś interesów.

Dzieliliśmy już ze sobą wiele - setki lat wspólnej historii, życia obok siebie w zgodzie albo w niezgodzie, zwykłą pomoc między zwykłymi ludźmi - sąsiadami, podobne języki, wzajemne wpływy kulturowe, próby porozumienia się i spory. 

Zewsząd słyszymy inną prawdę,  gdzie każdy mówi, że to on ma rację - zwykłemu człowiekowi łatwo się pogubić.  Wiedzcie, że nie jest nam to obojętne: wiedzcie, że pamiętamy o Was. Kierujemy ku Wam swoje myśli, niezależnie od tego czy jesteśmy katolikiem, prawosławnym czy może kimś innym, modlimy się codziennie o  Ducha Świętego dla Rosji i Ukrainy, dla zaangażowanych w ten spór, wierząc, że ten Dar sprawi, że wszystko się potoczy według woli Boga - którego wola jest najlepszym wariantem.

Chcemy aby wszystko potoczyło się jak najlepiej. Dlatego zorganizowaliśmy tę akcję modlitewną, jako otuchę dla Was, chrześcijan lub nie.

Nie traćcie nadziei!

[Imię i nazwisko]