Nie dla seksualizacji dzieci przez WHO

Petycja do dr Margaret Chan

 

Nie dla seksualizacji dzieci przez WHO

Nie dla seksualizacji dzieci przez WHO

0200.000
  124.276
 
124.276 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Europejska grupa Światowej Organizacji Zdrowia wydała niedawno dokument pt. “Standardy Edukacji Seksualnej w Europie, który zaleca prowadzenie edukacji seksualnej dla dzieci i traktuje masturbację jako pożądane zachowanie każdego dziecka (s. 40-48 dokumentu)!

Powiedz NIE seksualizacji dzieci przez WHO. Wyślij petycję do jej dyrektora - dr M. Chan.

Dokument instruuje, jak zachęcać dzieci do niewinnie brzmiących (wbrew temu, co autorzy dokumentu proponują pod ich nazwą) zabaw pt. „Zagraj w lekarza w wieku 4 lat” czy jak zachęcać dzieci do „odkrycia pewnych seksualnych relacji między osobami tej samej płci” przed ukończeniem 6. roku życia.

Ponadto, dokument propaguje ideologię gender, według której płeć jest wyłącznie kwestią uznaniową. Dokument nie został oparty na rzetelnych badaniach naukowych, lecz na ideologicznych postulatach.

Autorzy dokumentu nie ukrywają, że chodzi im o seksualizację dzieci, chociaż używają modnej nazwy "edukacji seksualnej". Powiedzmy stanowcze NIE pseudoedukacji, która odziera dzieci z ich wrażliwości, godności i zabiera im radosne dzieciństwo.

Wysyłajmy petycję do dr Margaret Chan - Dyrektora Światowej Organizacji Zdrowia, z prośbą o natychmiastowe wycofanie tego dokumentu.

Podpisanie petycji oznacza wysłanie wiadomości e-mail do dr Margaret Chan z adresu, jaki podajemy w okienku obok. Zachęcamy do drobnej zmiany tytułu petycji, co  dodatkowo uniemożliwi zakwalifikowanie wiadomości jako spam.


0200.000
  124.276
 
124.276 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Proszę o wycofanie dokumentu "Standardy Edukacji Seksualnej w Europie"

Dr Margaret Chan: Withdraw the document Standards for Sexuality Education in Europe

---------- 

Sz. P.

Dr Margaret Chan

Proszę o natychmiastowe wycofanie dokumentu "Standardy edukacji seksualnej w Europie".

[Imię i nazwisko]

Proszę o wycofanie dokumentu "Standardy Edukacji Seksualnej w Europie"

Dr Margaret Chan: Withdraw the document Standards for Sexuality Education in Europe

---------- 

Sz. P.

Dr Margaret Chan

Proszę o natychmiastowe wycofanie dokumentu "Standardy edukacji seksualnej w Europie".

[Imię i nazwisko]