Zatrzymaj rezolucję forsującą homoadopcję w całej UE!

Petycja kierowana do Posłów do Parlamentu Europejskiego

 

Zatrzymaj rezolucję forsującą homoadopcję w całej UE!

Zatrzymaj rezolucję forsującą homoadopcję w całej UE!

0500.000
  221.335
 
221.335 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

4 lutego 2014 r. Parlament Europejski będzie głosował nad przyjęciem rezolucji (tzw. Raport Lunacek - polska wersja raportu) postulującej przyznanie szerokich przywilejów osobom homoseksualnym, biseksualnym, transseksualnym i interseksualnym (LGBTI) w kwestii adopcji dzieci, wykonywania zawodów pedagogicznych, zawierania związków małżeńskich etc.

Podpisując petycję możesz przyczynić się do odrzucenia tej rezolucji!

Po fiasku rezolucji promującej aborcję (Raport Estreli) odrzuconej przez Parlament Europejski 10 grudnia 2013 r. przewagą tylko 7 głosów, lobby LGBTI nie ustaje w wysiłkach, aby przez system prawny narzucić swą wizję życia i świata całemu społeczeństwu. Już 3 lutego 2014 r. pod obrady Parlamentu Europejskiego trafi projekt rezolucji pt. Raport Lunacek, który pod pretekstem niedyskryminacji, chce postawić osoby LGBTI ponad prawem i obdarować nieracjonalnymi przywilejami, tj. umożliwić homoadopcję, wpływ na program nauczania szkolnego wolny od jakiejkolwiek kontroli społecznej, obsadzanie w roli pedagogów i nauczycieli oraz dopuścić „małżeństwa” homoseksualne.

Homoadopcji sprzeciwia się prawo naturalne i zdrowy rozsądek. Jakby tego było mało argumentów przeciwko niej dostarcza także współczesna nauka. W ostatnich latach niezależne instytuty badawcze dowiodły, że wychowywanie dzieci przez pary homoseksualne wywiera negatywny wpływ na dziecko i nie może się równać wzrastaniu w rodzinie złożonej z matki i ojca.

Naukowcy (m.in. Mark Regnerus, Douglas W. Allen) wskazują, iż u osób wychowywanych przez homoseksualistów, odkryto aż 24 rodzaje negatywnych skutków wychowania. Potwierdzono także, że dużo lepiej radzą sobie osoby dorastające się w stabilnych rodzinach, opartych na związku kobiety i mężczyzny. Osoby takie mają m.in. większe szanse na odniesienie sukcesu życiowego, a więc nie są zagrożone ubóstwem itp.

Rezolucje Parlamentu Europejskiego wyznaczają kierunki, więc ich efekt może być dostrzegalny w perspektywie kilkuletniej. Naiwnością byłoby jednak twierdzenie, że homoadopcja i inne postulaty europejskiego lobby LGBTI nie grożą Polsce.

Małżeństwa homoseksualne i homoadopcja w majestacie prawa nie śniły się większości Francuzów. Faktem jest jednak, że parę miesięcy temu w 2013 r. Francja stała się dwunastym krajem w Europie dopuszczającym adopcję przez osoby homoseksualne (inne państwa to: Wielka Brytania, Hiszpania, Belgia, Holandia, Dania, Szwecja i Norwegia, Finlandia, Niemcy, Szwajcaria i Słowenia). Przeciwko tym zmianom prawnym we Francji demonstrowano w 2013 r. na niespotykaną nigdy dotąd skalę (np. milionowe manifestacje „La Manif Pour Tous” http://www.lamanifpourtous.fr/en/. oraz tysiące demonstrantów „Veilleurs” co wieczór w setkach miast – zobacz wideo).

Czy Polacy zgodzą się na te skutki? Wyraźmy nasz protest już dziś!

Nasza petycja (tak jak petycja odnośnie Raportu Estreli sprzed miesiąca) dotrze do europosłów kluczowych dla sukcesu głosowania. Poprzednie kampanie mailowe dotyczące Raportu Estreli przyczyniły się do przekonania niezdecydowanych posłów (ponad 80 tys. e-maili od obywateli krajów UE).

Powtórzmy tę wielką mobilizację!

Zaprośmy do działania przyjaciół i znajomych!

P.S. Dwa dni przed głosowaniem Parlamentu Europejskiego w całej Europie (m.in. w Madrycie, Paryżu, Brukseli i Rzymie) odbędą się manifestacje w obronie dzieci, rodziny oraz przeciwko Raportowi Lunacek. Zapraszamy na Protest w Obronie Dzieci 2 lutego 2014 r. o godz. 12:00 na Pl. Zamkowym w Warszawie oraz na fanpage na facebooku.

0500.000
  221.335
 
221.335 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Proszę o odrzucenie raportu Lunacek / Please reject the Lunacek Report

Szanowna Pani Poseł / Szanowny Panie Pośle do Parlamentu Europejskiego,

4 lutego będzie Pani/Pan głosował/a nad rezolucją znaną jako Raport Lunacek. Raport ten stanowi zadziwiająco ordynarną propozycję aktywistów ruchów LGBTI, aby zmienić znaczenie podstawowych praw człowieka. Raport Lunacek nadużywa polityki antydyskryminacyjnej w celu uprzywilejowania niektórych obywateli ze względu na ich preferencje seksualne.

Raport, pod pozorem walki z mową nienawiści i przestępstw z nią związanych, zakłada wolność zgromadzeń i wolność wypowiedzi dla gejowskich aktywistów przy jednoczesnym zamykaniu ust krytykom ruchu homoseksualnego i aktywizmu LGBTI.

Raport Lunacek zakłada ogólnoeuropejski mechanizm weta dla środowiska LGBTI: żadna przyszła legislacja UE nie będzie mogła sprzeciwiać się osobistym interesom działaczy homoseksualnych. Działaczy, którzy - póki co - stanowią drobną mniejszość w populacji.

W skrócie, aktywiści LGBTI próbują uzyskać specjalne przywileje, wykorzystując strategię wiktymizacji i fałszywe odwołanie do powszechności "praw człowieka".

UE i państwa członkowskie muszą przestrzegać prawa UE, ale nie powinny tworzyć specjalnych uprawnień ze względu na zachowania seksualne małej grupy obywateli!

Dlatego proszę o odrzucenie Raportu Lunacek.

------------------

Dear Member of the European Parliament:

On February 4th, 2014, you will vote on the Lunacek Report. This report represents an astonishingly shameless attempt by LGBTI activists to twist what is meant by fundamental human rights. The Lunacek Raport misuses non-discrimination policy to create what are in reality special privileges for certain citizens on account of their sexual preferences.

The report will guarantee freedom of assembly and freedom expression for gay activists and silence critics of homosexuality and LGBTI activism under the guise of fighting hate speech and hate crime.

The Lunacek Report includes a EU-wide veto mechanism for the LGBTI community: no future EU legislation will be able to contradict the personal interests of homosexual activists. Activists that as of yet represent a tiny minority of the population.

In short, LGBTI activists seek to gain special privileges, by utilising a strategy of victimization and a false appeal to the universality of “human rights".

The EU and the Member States must be faithful to EU law but should not create special rights because of the sexual behaviour of a small group of citizens!

Therefore, please reject the Lunacek Report.

Sincerely

[Imię i nazwisko]

Proszę o odrzucenie raportu Lunacek / Please reject the Lunacek Report

Szanowna Pani Poseł / Szanowny Panie Pośle do Parlamentu Europejskiego,

4 lutego będzie Pani/Pan głosował/a nad rezolucją znaną jako Raport Lunacek. Raport ten stanowi zadziwiająco ordynarną propozycję aktywistów ruchów LGBTI, aby zmienić znaczenie podstawowych praw człowieka. Raport Lunacek nadużywa polityki antydyskryminacyjnej w celu uprzywilejowania niektórych obywateli ze względu na ich preferencje seksualne.

Raport, pod pozorem walki z mową nienawiści i przestępstw z nią związanych, zakłada wolność zgromadzeń i wolność wypowiedzi dla gejowskich aktywistów przy jednoczesnym zamykaniu ust krytykom ruchu homoseksualnego i aktywizmu LGBTI.

Raport Lunacek zakłada ogólnoeuropejski mechanizm weta dla środowiska LGBTI: żadna przyszła legislacja UE nie będzie mogła sprzeciwiać się osobistym interesom działaczy homoseksualnych. Działaczy, którzy - póki co - stanowią drobną mniejszość w populacji.

W skrócie, aktywiści LGBTI próbują uzyskać specjalne przywileje, wykorzystując strategię wiktymizacji i fałszywe odwołanie do powszechności "praw człowieka".

UE i państwa członkowskie muszą przestrzegać prawa UE, ale nie powinny tworzyć specjalnych uprawnień ze względu na zachowania seksualne małej grupy obywateli!

Dlatego proszę o odrzucenie Raportu Lunacek.

------------------

Dear Member of the European Parliament:

On February 4th, 2014, you will vote on the Lunacek Report. This report represents an astonishingly shameless attempt by LGBTI activists to twist what is meant by fundamental human rights. The Lunacek Raport misuses non-discrimination policy to create what are in reality special privileges for certain citizens on account of their sexual preferences.

The report will guarantee freedom of assembly and freedom expression for gay activists and silence critics of homosexuality and LGBTI activism under the guise of fighting hate speech and hate crime.

The Lunacek Report includes a EU-wide veto mechanism for the LGBTI community: no future EU legislation will be able to contradict the personal interests of homosexual activists. Activists that as of yet represent a tiny minority of the population.

In short, LGBTI activists seek to gain special privileges, by utilising a strategy of victimization and a false appeal to the universality of “human rights".

The EU and the Member States must be faithful to EU law but should not create special rights because of the sexual behaviour of a small group of citizens!

Therefore, please reject the Lunacek Report.

Sincerely

[Imię i nazwisko]