Cenna kolekcja Kulczyckich jako dopełnienie wystroju sieni i czytelni biblioteki Muzeum Tatrzańskiego ?

Adresat/Adresaci petycji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Cenna kolekcja Kulczyckich jako dopełnienie wystroju sieni i czytelni biblioteki Muzeum Tatrzańskiego ?

0100
  62
 
62 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100 podpisów.

Cenna kolekcja Kulczyckich jako dopełnienie wystroju sieni i czytelni biblioteki Muzeum Tatrzańskiego ?

Szanowni Państwo! Nowe plany modernizacji zakładają zmianę funkcji Galerii Sztuki im Wł. i J. Kulczyckich oddziału Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem z ekspozycyjnej na bibliotekę i biura. Ta decyzja władz muzeum szokuje, gdyż budynek galerii był celowo przekazany w 1981r przez Urząd Miejski przy wybitnej współpracy zakopiańskiego zarządu NSZZ „Solidarność”. W aktach notarialnych przekazująca kolekcję Anna Kulczycka zaznacza, że kolekcja stanowi nierozerwalną część , ma być eksponowana w przeznaczonym dla niej budynku im Kulczyckich, ekspozycja winna być realizowana corocznie w stałym terminie sezonu turystycznego. Artykuł w „Tygodniku Tatrzańskim” - „Muzealna Metamorfoza” z dnia 24.02 br. potwierdza powyższe plany dyrekcji. Nie jest podane w artykule ,że w planach modernizacji wystawa kilku sztuk z kolekcji ma być zintegrowana z innymi funkcjami tj. czytelnią i sienią budynku. Nie jest to zgodne z warunkami ekspozycji muzealnych ,konserwatorskimi i uwarunkowaniem kolekcji przez donatorkę. Tak jak niezgodne jest eksponowanie całej kolekcji poza budynkiem galerii. Kolekcja była ofiarowana dla dobra narodu polskiego i traktowanie jej marginalnie przez instytucję zobligowaną do opieki nad nią, stanowi niebezpieczeństwo do naśladowania przez inne tego rodzaju instytucje. Zaprotestujmy przeciwko takiemu łamaniu prawa przez ignorowanie notarialnie zapisanej woli donatorki.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką prywatności i Warunkami korzystania.Podpisując, akceptujesz Warunki korzystania CitizenGO i Politykę prypltności i zgadzasz się na otrzymywanie od czasu do czasu e-maili o naszych kampaniach. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Adresat/Adresaci petycji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Prof. dr hab. Piotr Gliński

Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 Szanowny Panie Ministrze

 Zwracam się z prośbą o wstrzymanie projektu zmiany funkcji Galerii Sztuki im. Wł. i J. Kulczyckich, filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Galeria będąca dotąd miejscem ekspozycji dzieł sztuki, ma zmienić się w ośrodek naukowo-badawczy tj. bibliotekę z przyległościami i stanowiska biurowe.

Budynek ten zgodnie z warunkami ofiarowania zbioru kobierców wschodnich przez Annę Piotrowicz Kulczycką był przekazany celowo na kolekcję. Przekazanie w 1981r. wsparli działacze zakopańskiego zwiazku NSZZ "Solidarność". Został mianowany imieniem kolekcjonerów i miał być jedynym miejscem ekspozycji kolekcji.

Kolekcja Kobierców Wschodnich ze zbiorów prof. Włodzimierza i prof. Jerzego Kulczyckich liczy około 100 szt cennych kobierców z XVII do I poł. XIX w. Jest bogato udokumentowana. To unikatowa kolekcja na skale europejską. Zapisując darowiznę aktami notarialnymi z zastrzeżeniem warunków przekazania, donatorka chciała zabezpieczyć kolekcję przed " unicestwieniem" jej w czeluściach muzealnych magazynów. Warunkiem i zabezpieczeniem było przeznaczenie oddzielnego budynku mianowanego imieniem kolekcjonerów i przeznaczonego na wyeksponowanie kolekcji jedynie w całości. Stanowczo protestowała przeciw częściowemu eksponowaniu kolekcji.

 To nie tylko bogaty materiał do badania sztuki użytkowej ,ale i związany z historią naszej Ojczyzny. Według nowego projektu kilka sztuk kobierców ma stanowić dopełnienie wystroju sieni oraz czytelni i w ten sposób reprezentować unikatowy zbiór. Pokaz multimedialny nie da takich samych doznań estetycznych jak bezpośredni kontakt.

Sprzeciwiam się temu, aby potrzeby pomieszczeń biurowych i bibliotecznych stanowiło wyższe dobro niż dobro kolekcji i wola ofiarodawczyni. Wyrażam również najgłębszy sprzeciw, aby w naszym kraju nie były respektowane zapisy prawne mające zapewnić ofiarodawcom celowość przekazania prywatnych kolekcji dla dobra narodu polskiego.

 

 

 

 

 

 

[Imię i nazwisko]

Cenna kolekcja Kulczyckich jako dopełnienie wystroju sieni i czytelni biblioteki Muzeum Tatrzańskiego ?

Podpisz tę petycję teraz!

0100
  62
 
62 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100 podpisów.