Przywróćmy połączenia PKP na linii Białystok-Grodno

Adresat/Adresaci petycji: Szanowna Pani Beata Szydło Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

 

Przywróćmy połączenia PKP na linii Białystok-Grodno

Przywróćmy połączenia PKP na linii Białystok-Grodno

0200
  185
 
185 podpisało. Osiągnijmy 200!

W imieniu Fundacji „Kresy w Potrzebie. Polacy – Polakom” oraz Polaków zamieszkałych na Białorusi zwracamy się do Pani Premier z apelem o zajęcie stanowiska i wsparcie naszych starań, które skierowaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zrewidowanie decyzji poprzedniego kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i wygospodarowanie środków finansowych na pokrycie kosztów połączenia kolejowego na linii transgranicznej Polska-Białoruś w celu jak najszybszego przywrócenia połączenia transgranicznego linii kolejowej na trasie Białystok- Grodno.  

Zarówno Polacy mieszkający na Białorusi jak również Polacy w kraju zaniepokojeni zamknięciem połączenia kolejowego, proszą i apelują o przywrócenie kursujących na linii Białystok-Grodno. Niepokoi także argument PKP powielony przez Ministerstwo Infrastruktury jakoby pociągi dotychczas kursujące na tej trasie były nierentowne. (Odpowiedź na interpelację nr 53 w sprawie rozkładu jazdy pociągów na trasie Warszawa - Białystok oraz Warszawa - Białystok – Grodno, Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Piotr Stomma, Warszawa, 31-12-2015)

Odbieramy go, jako zaciemnianie problemu i wprowadzanie w błąd. Z informacji otrzymanych od polskich i białoruskich studentów studiujących w Polsce wiemy, że przed zmianami rozkładu pociągów kursujących na linii transgranicznej z połączenia korzystała ogromna liczba osób. Zmieniło się to wraz z rozkładem jazdy pociągów. Pociągi przestały być rentowne w momencie braku skomunikowania z pozostałymi połączeniami kolejowymi, które transportowały osoby pracujące lub studiujące, a jadące dalej niż tylko do Białegostoku. Ze względu na brak dalszych, pasujących do ich harmonogramu pracy lub studiów połączeń, osoby te musiały zacząć korzystać z innych środków transportu.     

Nasz Apel oraz stanowisko jest odpowiedzią wobec pełnego niepokoju głosu mieszkańców, nie tylko miejscowości leżących na trasie Białystok-Grodno, ale wszystkich Polaków mieszkających na Białorusi, wyrażanych w pismach, apelach listach przesyłanych min. do Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które załączamy do niniejszego Apelu. Mamy obawy, że brak zainteresowania ze strony rządu RP przywróceniem połączeń na linii Białystok-Grodno, może wprowadzić stronę białoruską w przekonanie, że potrzeba istnienia kolejowej linii transgranicznej jest dla strony polskiej sprawą drugorzędną.

Grodzieńszczyzna to największe skupisko Polaków na Wschodzie. Ziemie te w wyniku ustaleń po II Wojnie Światowej zostały odcięte granicą od Macierzy. Rodziny Polskie w wyniku tych zdarzeń oraz wynikającej z niej repatriacji zostały rozdzielone i rozrzucone po całym kraju.

            Jednoznaczne stanowisko Polaków, związków polonijnych, oraz innych instytucji i osób, w tym parlamentarzystów świadczą o tym, że sprawa jest zasadną i istotną dla Polaków zamieszkałych nie tylko na Grodzieńszczyźnie, ale i całej Białorusi. Dla nich, korzystanie z najtańszego i najbardziej bezpiecznego środka komunikacji, z powodu trudnej społeczno-ekonomicznie sytuacji na Białorusi, jest kwestią kluczową. Chcemy, aby te racje były lepiej zrozumiałe, bo cele są wspólne.

Prosimy Panią Premier oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa o podjecie bez zbędnej zwłoki decyzji umożliwiającej Polakom zamieszkałym na Białorusi oraz Polakom z Białorusi studiującym w Polsce tani i bezpieczny środek transportu pozwalający na podtrzymanie więzi Polaków na Białorusi z Macierzą.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
0200
  185
 
185 podpisało. Osiągnijmy 200!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Szanowna Pani Beata Szydło Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna  Pani

Beata Szydło

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

 

W imieniu Fundacji „Kresy w Potrzebie. Polacy – Polakom” oraz Polaków zamieszkałych na Białorusi zwracamy się do Pani Premier z apelem o zajęcie stanowiska i wsparcie naszych starań, które skierowaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zrewidowanie decyzji poprzedniego kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i wygospodarowanie środków finansowych na pokrycie kosztów połączenia kolejowego na linii transgranicznej Polska-Białoruś w celu jak najszybszego przywrócenia połączenia transgranicznego linii kolejowej na trasie Białystok- Grodno.  

Zarówno Polacy mieszkający na Białorusi jak również Polacy w kraju zaniepokojeni zamknięciem połączenia kolejowego, proszą i apelują o przywrócenie kursujących na linii Białystok-Grodno. Niepokoi także argument PKP powielony przez Ministerstwo Infrastruktury jakoby pociągi dotychczas kursujące na tej trasie były nierentowne. (Odpowiedź na interpelację nr 53 w sprawie rozkładu jazdy pociągów na trasie Warszawa - Białystok oraz Warszawa - Białystok – Grodno, Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Piotr Stomma, Warszawa, 31-12-2015)

Odbieramy go, jako zaciemnianie problemu i wprowadzanie w błąd. Z informacji otrzymanych od polskich i białoruskich studentów studiujących w Polsce wiemy, że przed zmianami rozkładu pociągów kursujących na linii transgranicznej z połączenia korzystała ogromna liczba osób. Zmieniło się to wraz z rozkładem jazdy pociągów. Pociągi przestały być rentowne w momencie braku skomunikowania z pozostałymi połączeniami kolejowymi, które transportowały osoby pracujące lub studiujące, a jadące dalej niż tylko do Białegostoku. Ze względu na brak dalszych, pasujących do ich harmonogramu pracy lub studiów połączeń, osoby te musiały zacząć korzystać z innych środków transportu.     

Nasz Apel oraz stanowisko jest odpowiedzią wobec pełnego niepokoju głosu mieszkańców, nie tylko miejscowości leżących na trasie Białystok-Grodno, ale wszystkich Polaków mieszkających na Białorusi, wyrażanych w pismach, apelach listach przesyłanych min. do Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które załączamy do niniejszego Apelu. Mamy obawy, że brak zainteresowania ze strony rządu RP przywróceniem połączeń na linii Białystok-Grodno, może wprowadzić stronę białoruską w przekonanie, że potrzeba istnienia kolejowej linii transgranicznej jest dla strony polskiej sprawą drugorzędną.

Grodzieńszczyzna to największe skupisko Polaków na Wschodzie. Ziemie te w wyniku ustaleń po II Wojnie Światowej zostały odcięte granicą od Macierzy. Rodziny Polskie w wyniku tych zdarzeń oraz wynikającej z niej repatriacji zostały rozdzielone i rozrzucone po całym kraju.

            Jednoznaczne stanowisko Polaków, związków polonijnych, oraz innych instytucji i osób, w tym parlamentarzystów świadczą o tym, że sprawa jest zasadną i istotną dla Polaków zamieszkałych nie tylko na Grodzieńszczyźnie, ale i całej Białorusi. Dla nich, korzystanie z najtańszego i najbardziej bezpiecznego środka komunikacji, z powodu trudnej społeczno-ekonomicznie sytuacji na Białorusi, jest kwestią kluczową. Chcemy, aby te racje były lepiej zrozumiałe, bo cele są wspólne.

Prosimy Panią Premier oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa o podjecie bez zbędnej zwłoki decyzji umożliwiającej Polakom zamieszkałym na Białorusi oraz Polakom z Białorusi studiującym w Polsce tani i bezpieczny środek transportu pozwalający na podtrzymanie więzi Polaków na Białorusi z Macierzą.

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Szanowna Pani Beata Szydło Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna  Pani

Beata Szydło

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

 

W imieniu Fundacji „Kresy w Potrzebie. Polacy – Polakom” oraz Polaków zamieszkałych na Białorusi zwracamy się do Pani Premier z apelem o zajęcie stanowiska i wsparcie naszych starań, które skierowaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zrewidowanie decyzji poprzedniego kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i wygospodarowanie środków finansowych na pokrycie kosztów połączenia kolejowego na linii transgranicznej Polska-Białoruś w celu jak najszybszego przywrócenia połączenia transgranicznego linii kolejowej na trasie Białystok- Grodno.  

Zarówno Polacy mieszkający na Białorusi jak również Polacy w kraju zaniepokojeni zamknięciem połączenia kolejowego, proszą i apelują o przywrócenie kursujących na linii Białystok-Grodno. Niepokoi także argument PKP powielony przez Ministerstwo Infrastruktury jakoby pociągi dotychczas kursujące na tej trasie były nierentowne. (Odpowiedź na interpelację nr 53 w sprawie rozkładu jazdy pociągów na trasie Warszawa - Białystok oraz Warszawa - Białystok – Grodno, Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Piotr Stomma, Warszawa, 31-12-2015)

Odbieramy go, jako zaciemnianie problemu i wprowadzanie w błąd. Z informacji otrzymanych od polskich i białoruskich studentów studiujących w Polsce wiemy, że przed zmianami rozkładu pociągów kursujących na linii transgranicznej z połączenia korzystała ogromna liczba osób. Zmieniło się to wraz z rozkładem jazdy pociągów. Pociągi przestały być rentowne w momencie braku skomunikowania z pozostałymi połączeniami kolejowymi, które transportowały osoby pracujące lub studiujące, a jadące dalej niż tylko do Białegostoku. Ze względu na brak dalszych, pasujących do ich harmonogramu pracy lub studiów połączeń, osoby te musiały zacząć korzystać z innych środków transportu.     

Nasz Apel oraz stanowisko jest odpowiedzią wobec pełnego niepokoju głosu mieszkańców, nie tylko miejscowości leżących na trasie Białystok-Grodno, ale wszystkich Polaków mieszkających na Białorusi, wyrażanych w pismach, apelach listach przesyłanych min. do Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które załączamy do niniejszego Apelu. Mamy obawy, że brak zainteresowania ze strony rządu RP przywróceniem połączeń na linii Białystok-Grodno, może wprowadzić stronę białoruską w przekonanie, że potrzeba istnienia kolejowej linii transgranicznej jest dla strony polskiej sprawą drugorzędną.

Grodzieńszczyzna to największe skupisko Polaków na Wschodzie. Ziemie te w wyniku ustaleń po II Wojnie Światowej zostały odcięte granicą od Macierzy. Rodziny Polskie w wyniku tych zdarzeń oraz wynikającej z niej repatriacji zostały rozdzielone i rozrzucone po całym kraju.

            Jednoznaczne stanowisko Polaków, związków polonijnych, oraz innych instytucji i osób, w tym parlamentarzystów świadczą o tym, że sprawa jest zasadną i istotną dla Polaków zamieszkałych nie tylko na Grodzieńszczyźnie, ale i całej Białorusi. Dla nich, korzystanie z najtańszego i najbardziej bezpiecznego środka komunikacji, z powodu trudnej społeczno-ekonomicznie sytuacji na Białorusi, jest kwestią kluczową. Chcemy, aby te racje były lepiej zrozumiałe, bo cele są wspólne.

Prosimy Panią Premier oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa o podjecie bez zbędnej zwłoki decyzji umożliwiającej Polakom zamieszkałym na Białorusi oraz Polakom z Białorusi studiującym w Polsce tani i bezpieczny środek transportu pozwalający na podtrzymanie więzi Polaków na Białorusi z Macierzą.

[Imię i nazwisko]