List w sprawie szkalujących słów Pana Prezydenta Billa Clintona

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Bill Clinton

 

List w sprawie szkalujących słów Pana Prezydenta Billa Clintona

List w sprawie szkalujących słów Pana Prezydenta Billa Clintona

05.000
  4.269
 
4.269 podpisało. Osiągnijmy 5.000!

[English below]

„Polska i Węgry, dwa kraje które by nie były wolne gdyby nie Stany Zjednoczone oraz długa Zimna Wojna, i że chcą dowództwo w stylu Putina. „Dajcie nam autorytarna dyktaturę i trzymajcie za cudzoziemców poza krajem” Czy to brzmi znajomo?”

Sprzeciwiamy się wobec tym szkalującym słowom byłego Prezydenta i potencjalnie przyszłego Pierwszego Dżentelmena Stanów Zjednoczonych.

Po pierwsze, wolność w Polsce zawdzięczamy częściowo Stanom Zjednoczonym ale przede wszystkim tym którzy walczyli o wolność naszego Państwa począwszy od Żołnierzy Wyklętych po Solidarnościowców. Gdyby nie ich walka oraz poświecenie walce o wolność i demokracje być może dalej żylibyśmy w ustroju komunistycznym. To Polska, z jej wieloletnią tradycją wolności dała przykład innym krajom w wschodnim bloku jak wyzwolić się spod okupacji Sowieckiej. Przypominamy że gdyby nie zdrada w Jałcie, Polska nie musiała by się zmagać z komunizmem przez 45 lat.

Po drugie, twierdzenie że Polacy życzą sobie „dowódcy w stylu Putina” oraz pragną „autorytarnej dyktatury” to szkalujące i obraźliwe słowa które mijają się z prawda. Polacy wybrali w sprawiedliwych i demokratycznych wyborach najpierw Prezydenta a potem po raz pierwszy od 1989 roku większościowy rząd. To ze Panu Prezydentowi Clintonowi nie podoba się rząd nie czyni z niego ani autorytarnego ani dyktatorskiego rządu. Opozycja jest obecna w Sejmie i regularnie odbywają się protesty i manifestacje uliczne których rząd ani nie powstrzymuje ani nie zwalcza.

Podważanie oraz publiczne porównywanie Polskiego rządu do rządów Putina jest szkalujące oraz nieprawdziwe.

Letter regarding Bill Clinton’s slanderous comment about Poland

“Poland and Hungary, two countries that would not be free but the United States and the long Cold War have decided this democracy is too much trouble, they want Putin like leadership. Just give me an authoritarian dictatorship and keep the foreigners out. Sound familiar?”

We oppose these slanderous words of former President Bill Clinton and potentially future First Gentleman of the United States.

Firstly, despite partially owing our freedom to the USA we primarily owe it to those who fought for the freedom of our country starting with the fight of the Cursed Soldiers and ending with members of the Solidarity movement. Had it not been for their fight and sacrifice for freedom and democracy we may well still be living under Communism. It was Poland with its rich history of liberty and tolerance that paved the way for the Eastern Bloc in ridding itself from Soviet occupation. We would also like to remind you that had it not been for the betrayal in Yalta, Poland would not have had to struggle with Communism for 45 years.

Secondly. Claiming that Poles desire „Putin like leadership” as well as „an authoritarian dictatorship” is slanderous and offensive as well as simply untrue. Poles chose in free and democratic elections first a President and later for the first time since 1989 a majority government. The fact that you may dislike or not approve of this government does not make authoritarian or dictatorial. There is opposition in Parliament and street protests are regularly organised without hindrance from the ruling party.

The public comparison of our flawed democracy (as classified by the Economist Intelligence Unit Democracy Unit) with Putin’s authoritarian Russia is both slanderous and untrue.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
05.000
  4.269
 
4.269 podpisało. Osiągnijmy 5.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Bill Clinton

List w sprawie szkalujących słów Pana Prezydenta Billa Clintona

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Bill Clinton

List w sprawie szkalujących słów Pana Prezydenta Billa Clintona

[Imię i nazwisko]