Poparcie dla rządowych i poza-rządowych inicjatyw pro-rodzinnych

Adresat/Adresaci petycji: Premier B. Szydło - prezes PiS J. Kaczyński - szefowa MRPiPS E. Rafalska - minister sprawiedliwości Z. Ziobro

 

Poparcie dla rządowych i poza-rządowych inicjatyw pro-rodzinnych

01.000
  634
 
634 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 1.000 podpisów.

Poparcie dla rządowych i poza-rządowych inicjatyw pro-rodzinnych

W ostatnim czasie pojawiło się kilka inicjatyw rządowych i poza-rządowych, które w diametralny sposób zmieniają sytuację rodzin w Polsce. Zmieniają zarówno od strony finansowej (np. program 500+), ale też psychologicznej, niszcząc utarte stereotypy na temat polskich rodzin, szczególnie tych wielodzietnych. Następnych kilka zostało zapowiedziane.

W mediach najmocniej przebijają się dyskusje na temat prawdziwych lub wyimaginowanych wad tych projektów. Warto więc, abyśmy my, jako obywatele wyrazili swoje poparcie dla tych pozytywnych inicjatyw dotyczących podstawowej komórki społecznej. Pokażmy, że inicjatywy wspierające rodziny warto podejmować nadal!

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Premier B. Szydło - prezes PiS J. Kaczyński - szefowa MRPiPS E. Rafalska - minister sprawiedliwości Z. Ziobro

My, niżej podpisani obywatele,

wyrażamy swoje poparcie dla rządowych i poza-rządowych inicjatyw zmierzających do polepszenia sytuacji polskich rodzin. W szczególności wyrażamy poparcie dla rzadowego programu 500+, zapowiedzi zaostrzenia kar dla gwałcicieli oraz obywatelskiego projektu na rzecz pełnej prawnej ochrony życia.

Program "Rodzina 500+" zmienia diametralnie sytuację polskich matek i ojców. Otrzymali w końcu realny wybór - poświęcić się obowiązkom rodzinnym, czy karierze w pracy. Program ten choć w pewnym stopniu zdejmuje z nich przymus pracy czasem nawet w urągających godności warunkach, aby zapewnić choćby podstawowe potrzeby rodzinie. Upodmiotawia te kobiety, które stały przed tragicznym wyborem - cierpliwie znosić przemoc domową czy uciec, zostając bez środków do życia. Program ten wreszcie oddaje rodzinom przysługujące im pieniądze, zainwestowane we wzrost nowych obywateli. A to tylko wybrane plusy tego programu.

Zapowiedzi ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro o zaostrzeniu kar dla gwałcicieli i pedofilów oraz wprowadzeniu dla nich zasady "zero tolerancji", po ich realizacji, uratują wiele polskich kobiet, które mogłyby być kolejnymi ofiarami tych zwyrodnialców. Dotychczas jedyną ofertą państwa dla nichbyły nieudolne próby zatarcia zbrodni po fakcie - aborcja i kary w zawieszeniu dla sprawców. Tymczasem to nie rozwiązuje problemu. Problem gwałtów można rozwiązać jedynie nie dopuszczając do nich!

Obywatelski projekt na rzecz pełnej prawnej ochrony życia, a także łączące się z nim projekty Instytutu Ordo Iuris dotyczące pomocy dla kobiet i rodzin, w których z narodzinami dziecka wiąże się szczególnie obciążająca sytuacja, w końcu właściwie ukształtuje podejście państwa do tych problemów. Bo tym kobietom i tym rodzinom potrzebna jest realna pomoc, realny wybór, a nie atmosfera, w której odmowa aborcji skutkuje krytyką ze strony lekarzy i otoczenia, niemal niemożliwą do udźwignięcia presją. 

Z radością przyjmujemy także zapowiedzi wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, Bartosza Marczuka, że "tuż po tym, jak uporamy się z programem 500+" rząd rozpocznie prace nad stworzeniem kompleksowego programu demograficznego, wpisanego w tzw. plan Morawieckiego. Taki program jest bardzo potrzebny i apelujemy o jego sprawne wprowadzenie.

[Imię i nazwisko]

Poparcie dla rządowych i poza-rządowych inicjatyw pro-rodzinnych

Podpisz tę petycję teraz!

01.000
  634
 
634 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 1.000 podpisów.