Poparcie dla wystawy "Stop dewiacji" w Radzyniu Podlaskim

Adresat/Adresaci petycji: Burmistrz Radzynia Podlaskiego

 

Poparcie dla wystawy "Stop dewiacji" w Radzyniu Podlaskim

pomyślna
050.000
  23.150
 
23.150 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

Poparcie dla wystawy "Stop dewiacji" w Radzyniu Podlaskim

7 października na Placu Wolności w Radzyniu Podlaskim stanęła wystawa „Stop dewiacji”. Informuje ona o medycznych i społecznych niebezpieczeństwach płynących z homoseksualnego stylu życia.

Już w pierwszych dniach jej obecności w przestrzeni publicznej Radzynia, wystawa stała się celem ataku - medialnego i fizycznego. W ubiegłą sobotę została zniszczona. Lewicowi wandale przedarli jeden z plakatów, próbowali go także zedrzeć z instalacji.

Prawda o homoseksualizmie przeszkadza przede wszystkim środowiskom i osobom, które chciałyby uznania tej dewiacji za pożądaną normę, i posuną się do wszystkiego, żeby taki cel osiągnąć. Również do przemocy, kłamstwa i cenzury.

Pod szczególnym atakiem znalazł się również burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek. Mimo nacisków oraz coraz bardziej agresywnych zachowań lokalnych lewicowych działaczy, nie ugiął się i postanowił o pozostawieniu wystawy na Placu Wolności.

Pokaż Burmistrzowi, że popierasz jego decyzję!

Podpisz list z poparciem dla wystawy w Radzyniu Podlaskim.

Kaja Godek

z zespołem Fundacji Życie i Rodzina

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat petycji: Burmistrz Radzynia Podlaskiego

Szanowny Panie Burmistrzu!

Wyrażam uznanie wobec faktu, iż umożliwił Pan ustawienie wystawy „Stop dewiacji” na Placu Wolności w Radzyniu Podlaskim. Stanowi ona istotny głos w debacie na temat homoseksualizmu i skutków realizacji postulatów homolobby. Jest odważnym wypowiedzeniem prawdy wbrew poprawnej politycznie cenzurze.

Dziękuję za opowiedzenie się za prawem obywateli do informacji. W obliczu nagonki ze strony środowisk skrajnie lewicowych, a nawet prób zniszczenia wystawy, Pański sprzeciw wobec cenzury jest budujący!

[Imię i nazwisko]

Poparcie dla wystawy "Stop dewiacji" w Radzyniu Podlaskim

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  23.150
 
23.150 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.