Zwolnić dziennikarzy "GW" za niereagowanie na łamanie prawa!

Adresat/Adresaci petycji: Redaktor Naczelny "Gazety Wybroczej"

 

Zwolnić dziennikarzy "GW" za niereagowanie na łamanie prawa!

050.000
  21.471
 
21.471 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

Zwolnić dziennikarzy "GW" za niereagowanie na łamanie prawa!

W środę 26 października niezidentyfikowany sprawca zniszczył pod jedną z krakowskich parafii wystawę „Stop dewiacji” ukazującą szkodliwe skutki aktywności homoseksualnej.

W czasie, kiedy wystawa była niszczona, dwóch pracowników Gazety Wyborczej – redaktor Łukasz Grzesiczak i fotoreporter Mateusz Skwarczek – stało obok nie reagując, a po całym zajściu spokojnie spytali wandala o jego motywy! Dziennikarze nie zadzwonili nawet na policję, żeby poinformować o zaistniałym zdarzeniu i ułatwić organom ścigania ujęcie sprawcy.

Bierność pracowników Gazety Wyborczej wobec odbywającego się na ich oczach aktu wandalizmu jest czymś skandalicznym. Tym bardziej, że to właśnie to medium tak bardzo oburzało się m.in. na spalenie „tęczy” umieszczonej na pl. Zbawiciela w Warszawie i bierność osób postronnych wobec tego zdarzenia. Czyżby w jednym z głównych dzienników w Polsce obowiązywały podwójne standardy moralne?

Mamy nadzieję, że redakcja Gazety Wyborczej udowodni, że od własnych dziennikarzy wymaga takich samych standardów, jak od reszty społeczeństwa i usunie ze swoich szeregów ludzi, którzy swoją biernością umożliwili zniszczenie wystawy „Stop dewiacji” w Krakowie.

Podpisz petycję do redakcji Gazety Wyborczej o zwolnienie dziennikarzy, którzy nie reagowali na niszczenie wystawy „Stop dewiacji”!

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Redaktor Naczelny "Gazety Wybroczej"

W środę 26 października dwóch pracowników Państwa krakowskiego oddziału – redaktor Łukasz Grzesiczak i fotoreporter Mateusz Skwarczek – było świadkami niszczenia wystawy „Stop dewiacji” Fundacji Życie i Rodzina.

Jak sami przyznali, przyglądali się aktowi wandalizmu, a po jego zakończeniu spokojnie spytali sprawcę o jego motywy. Nie podjęli żadnych kroków w celu powstrzymania niszczenia banerów, np. poprzez wezwanie na miejsce zdarzenia policji.

Uważam, że w jednym z największych polskich dzienników nie powinno być miejsca dla  dziennikarzy, którzy przyzwalają na stosowanie bezprawnych działań także wobec osób i organizacji, z których światopoglądem się nie zgadzają. Sytuacja, w której reporterzy wychodzą z roli obiektywnych sprawozdawców i stają się uczestnikami bezpośredniej walki ideologicznej, nie daje pogodzić się z etyką dziennikarską.

Domagam się od Państwa potępienia postawy Łukasza Grzesiczaka i Mateusza Skwarczeka oraz  usunięcia ich z zespołu dziennikarzy Gazety Wyborczej.

[Imię i nazwisko]

Zwolnić dziennikarzy "GW" za niereagowanie na łamanie prawa!

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  21.471
 
21.471 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.