Nie dla dyskryminacji osób z zespołem Downa we Francji

Adresat/Adresaci petycji: Pierre Lévy - Ambasador Francji w Polsce

 

Nie dla dyskryminacji osób z zespołem Downa we Francji

Nie dla dyskryminacji osób z zespołem Downa we Francji

050.000
  44.969
 
44.969 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

W 2014 roku europejskie organizacje społeczne walczące o poszanowanie praw osób z zespołem Downa przygotowały spot, będący apelem do kobiet, które dowiedziały się, że ich dziecko urodzi się z tą wadą genetyczną. Występujące w filmie osoby z tą wadą oraz ich rodzice pokazywali, że chociaż wychowanie dziecka z zespołem Downa bywa trudne, to przynosi także wiele radości, a osoby z tym zespołem są w stanie normalnie uczyć się, pracować i funkcjonować w społeczeństwie. Film można obejrzeć w internecie - https://youtu.be/Ju-q4OnBtNU

Emisja filmu we francuskich stacjach telewizyjnych spotkała się ze skargami do francuskiego odpowiednika KRRiT (Conseil supérieur de l'audiovisuel), który uznał, że naruszono francuskie prawo, zgodnie z którym reklamy muszą mieć charakter komercyjny lub być w interesie społecznym. Okazało się, że walka o godność osób z zespołem Downa nie leży w interesie francuskiego społeczeństwa. Cenzorskie zapędy CSA zostały zaskarżone i w dniu 10 listopada w sprawie ostatecznie wypowiedziała się Rada Stanu – najwyższy sąd administracyjny we Francji. Sędziowie nie tylko zgodzili się z decyzją CSA o ocenzurowaniu spotu, ale zaznaczyli, że widok szczęśliwych osób z zespołem Downa „mógł wywołać wyrzuty sumienia kobiet, które zgodnie z prawem podjęły inną decyzję”. Chodzi tu oczywiście o matki, które dokonały aborcji na swoich dzieciach z zespołem Downa.

Nie bądź bierny, gdy ludziom z zespołem Downa odbiera się najpierw prawo do życia, a potem prawo do obecności w przestrzeni publicznej. Podpisz list do ambasadora Francji w Polsce!

Fundacja Życie i Rodzina

050.000
  44.969
 
44.969 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Pierre Lévy - Ambasador Francji w Polsce

Szanowny Panie Ambasadorze,

chcę wyrazić moje oburzenie wobec wyroku Rady Stanu z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie emisji spotu „Dear Future Mum” we francuskich stacjach telewizyjnych. Usuwanie z przestrzeni publicznej osób z zespołem Downa, po to, żeby uspokoić sumienia kobiet, które pozwoliły zabić swoje nienarodzone dzieci jest skrajnym naruszeniem praw osób niepełnosprawnych oraz traktowaniem ich we Francji jako obywateli drugiej kategorii.

Wyrażam także mój sprzeciw wobec francuskiego prawa zezwalającego na zabijanie niepełnosprawnych dzieci. Tego typu praktyki są niegodne cywilizowanych społeczeństw, do których chce zaliczać się naród francuski.

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Pierre Lévy - Ambasador Francji w Polsce

Szanowny Panie Ambasadorze,

chcę wyrazić moje oburzenie wobec wyroku Rady Stanu z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie emisji spotu „Dear Future Mum” we francuskich stacjach telewizyjnych. Usuwanie z przestrzeni publicznej osób z zespołem Downa, po to, żeby uspokoić sumienia kobiet, które pozwoliły zabić swoje nienarodzone dzieci jest skrajnym naruszeniem praw osób niepełnosprawnych oraz traktowaniem ich we Francji jako obywateli drugiej kategorii.

Wyrażam także mój sprzeciw wobec francuskiego prawa zezwalającego na zabijanie niepełnosprawnych dzieci. Tego typu praktyki są niegodne cywilizowanych społeczeństw, do których chce zaliczać się naród francuski.

[Imię i nazwisko]