Do dziennikarzy agencji ANSA: przestańcie kłamać!

Per i giornalisti - l'agenzia di stampa ANSA sui "campi di concentramento polacchi" - smettere di diffamare polacchi!

 

Do dziennikarzy agencji ANSA: przestańcie kłamać!

wygrane

Do dziennikarzy agencji ANSA: przestańcie kłamać!

020.000
  15.747
 
15.747 podpisało. Osiągnijmy 20.000!
Włoska agencja prasowa ANSA już po raz drugi w ciągu jednego miesiąca użyła określenia „polski obóz koncentracyjny” w odniesieniu do Auschwitz-Birkenau.
 
Gdy po raz pierwszy pojawiło się to określenie w serwisie agencyjnym ANSA interweniowała ambasada RP i określenie znikło. Po raz drugi, 30.01.2017 w depeszy agencji ANSA na temat prezentacji włoskiego filmu na temat wizyty włoskich studentów w Auschwitz pojawiło się określenie „campo di concentramento polacco”. Po naszym proteście następnego dnia określnie to zostało zamienione na „campo di concentramento nazista” co oczywiście nie jest satysfakcjonujące, bo nie wiadomo w tym kontekście kim są ci naziści, którzy założyli Auschwitz i mordowali tam ludzi. 
 
Po drugie w tej sprawie istnieje jeszcze jeden bardzo istotny i fundamentalnie ważny element: agencje prasowe są instytucjami zaufania publicznego, co spełnia się w wymiarze praktycznym – istnieje powszechne domniemanie, że informacje podawane przez agencję prasową są sprawdzone i prawdziwe. W praktyce oznacza to, że redakcje mediów publikują informacje agencji prasowych właściwie bez ingerencji w treść, wierząc, że informacja jest wiarogodna. W konsekwencji, gdy agencja prasowa opublikuje informację kłamliwą lub oszczerczą to rozpowszechnia się ona z szybkością wirusa, ponieważ informacja ta dociera w jednym momencie do kilkuset czy kliku tysięcy klientów – a pamiętajmy, że klientami agencji prasowych w danym kraju są właściwie wszystkie liczące się media tego kraju, a w niektórych przypadkach – wszystkie liczące się media na całym świecie. Dlatego tak ważna jest jakość informacji podawanych przez agencje i zdecydowana akcja w przypadku podawania przez nie informacji fałszywych czy zniesławiających.
 
Przygotowaliśmy petycję, która znajduje się po prawej stronie. Petycja jest wysyłana do najważniejszych dziennikarzy agencji prasowej ANSA. Gdy będzie masowo podpisana zwróci uwagę personelu ANSA ponieważ w znaczący sposób zakłóci ich działania (otrzymanie kilkudziesięciu tysięcy maili na skrzynkę musi zwrócić uwagę) i w konsekwencji spowoduje zastanowienie się dziennikarzy i kierownictwa ANSA nad jakością produkowanego przez nich serwisu. 
 
W petycji domagamy się przeprosin za umieszczenie w serwisie fałszywej informacji – i nie interesuje nas to, że za drugim razem szybko zmienili tekst. Chodzi o to, że jeśli drugi raz zamieścili (po interwencji ambasadora RP) oszczercze sformułowanie to znaczy, że lekceważą sobie problem. Nie zgadzamy się na to. Jeśli nie zamieszczą przeprosin w ciągu tygodnia podejmiemy akcję prawną o czym będziemy informować uczestników petycji. Poniżej zamieszczamy treść listu w języku polskim. Wersja włoska wysyłana jest do adresatów.
 
Treść listu:
 
Do dziennikarzy włoskiej agencji prasowej ANSA - przestańcie kłamać na temat Polski!
 
Szanowni Państwo,
 
Już po raz drugi w ciągu miesiąca wasza Agencja Prasowa ANSA opublikowała depeszę prasową z użyciem zwrotu „polski obóz koncentracyjny” informując o rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Powtórne użycie tego zwrotu utwierdza nas w przekonaniu, że jest to celowe działanie wymierzone przeciwko Polsce i całemu narodowi polskiemu. Jesteśmy zbulwersowani nierzetelnością dziennikarską i próbą zakłamywania historii, w której Włosi także uczestniczyli. 
 
Używając sformułowania „polski obóz koncentracyjny/zagłady” w depeszy przez Państwa firmowanej, powielają Państwo kłamstwo historyczne, które jest językiem nienawiści skierowanym przeciwko narodowi polskiemu z wykorzystaniem „kłamstwa oświęcimskiego” (Holocaust denial) w oparciu o uprzedzenia na tle etnicznym, mającym na celu zohydzenie i poniżenie Polaków poprzez przypisanie im zbrodni Holocaustu.
 
Zgodnie z Konwencją Haską wszelka odpowiedzialność za zdarzenia mające miejsce na okupowanym terytorium spoczywa na okupancie. W latach 1939-1945 tymi okupantami byli Niemcy. To państwo niemieckie założyło te obozy, funkcjonariusze niemieckiego państwa nimi zarządzali i realizowali niemiecką politykę państwową na ziemiach okupowanej przez Niemcy Polski.
 
Jesteśmy zaskoczeni zachowaniem agencji ANSA. Już kilkakrotnie byli Państwo wzywani przez Ambasadę RP do sprostowania sformułowania „polski obóz koncentracyjny”. Reduta Dobrego Imienia Polska Liga przeciw Zniesławieniom także ostrzegła przed kolejnymi kłamstwami na ten temat. Nie zgadzamy się, aby media kłamały. 
 
Wzywamy do zamieszczenia przeprosin przez wasza Agencję na stronie głównej waszego serwisu internetowego i w formie depeszy w głównym serwisie do wszystkich klientów. Jeśli to oświadczenie nie zostanie zamieszczone w ciągu tygodnia, podejmiemy odpowiednie kroki prawne. 
 
Maciej Swirski
Prezes Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom 
 
Warszawa 1.02.2017
 
 
 
020.000
  15.747
 
15.747 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Per i giornalisti - l'agenzia di stampa ANSA sui "campi di concentramento polacchi" - smettere di diffamare polacchi!

Sono favorevole alla lettera del Polish League Against Defamation

 

 

Notizie I giornalisti dell'Agenzia ANSA

 

 

Signore e Signori,

 

 

Per la seconda volta in un mese, l'agenzia News Agency ANSA ha pubblicato un telegramma con il termine "campo di concentramento polacco" informando dell'anniversario della liberazione del campo di concentramento nazista tedesco di Auschwitz-Birkenau. L'uso ripetuto della frase conferma la nostra convinzione che si tratta di una azione deliberata mirata contro la Polonia e l'intera nazione polacca. Siamo sconvolti dal giornalismo disonesto che falsifica la storia a cui gli italiani anche hanno partecipato.

 

Usando la frase "campo di concentramento polacco / distruzione" in un dispaccio da parte dell’agenzia italiana, si riproducono bugie della storia, con un linguaggio di  odio diretto contro la nazione polacca utilizzando la "menzogna di Auschwitz" (negazione dell'Olocausto) sulla base di pregiudizi contro i polacchi come se fossero colpevoli e responsabili della Shoah.

 

Secondo la Convenzione di Hesse, tutte le responsabilità per gli eventi che si svolsero nel territorio occupato sono degli occupanti. Nel 1939-1945, gli occupanti erano tedeschi. Lo stato tedesco ha istituito questi campi, e gli ufficiali tedeschi hanno eseguito la politica dello stato tedesco e realizzato i campi di concentramento sulle terre polacche occupate.

 

Siamo sorpresi della condotta dell’agenzia ANSA. Molte volte siete già stati pregati dall'ambasciata polacca di correggere la frase "campo di concentramento polacco". La Liga di Buon Nome di Polonia (Polish League Against Defamation) vi ha diffidato dal ripetere ulteriori bugie su di esso. Non siamo d'accordo che i media possono mentire.

 

 

Chiediamo la pubblicazione delle scuse da parte della vostra Agenzia sulla home page del vostro sito web e, sotto forma di un messaggio nel servizio principale per tutti i clienti. Se questa affermazione non è contenuta entro una settimana, prenderemo le opportune azioni legali.

 

 

Maciej Swirski

Presidente della Liga di Guardia di Buon Nome di Polonia (Polish League Against Defamation)

[email protected]

 

 

[Imię i nazwisko]

Per i giornalisti - l'agenzia di stampa ANSA sui "campi di concentramento polacchi" - smettere di diffamare polacchi!

Sono favorevole alla lettera del Polish League Against Defamation

 

 

Notizie I giornalisti dell'Agenzia ANSA

 

 

Signore e Signori,

 

 

Per la seconda volta in un mese, l'agenzia News Agency ANSA ha pubblicato un telegramma con il termine "campo di concentramento polacco" informando dell'anniversario della liberazione del campo di concentramento nazista tedesco di Auschwitz-Birkenau. L'uso ripetuto della frase conferma la nostra convinzione che si tratta di una azione deliberata mirata contro la Polonia e l'intera nazione polacca. Siamo sconvolti dal giornalismo disonesto che falsifica la storia a cui gli italiani anche hanno partecipato.

 

Usando la frase "campo di concentramento polacco / distruzione" in un dispaccio da parte dell’agenzia italiana, si riproducono bugie della storia, con un linguaggio di  odio diretto contro la nazione polacca utilizzando la "menzogna di Auschwitz" (negazione dell'Olocausto) sulla base di pregiudizi contro i polacchi come se fossero colpevoli e responsabili della Shoah.

 

Secondo la Convenzione di Hesse, tutte le responsabilità per gli eventi che si svolsero nel territorio occupato sono degli occupanti. Nel 1939-1945, gli occupanti erano tedeschi. Lo stato tedesco ha istituito questi campi, e gli ufficiali tedeschi hanno eseguito la politica dello stato tedesco e realizzato i campi di concentramento sulle terre polacche occupate.

 

Siamo sorpresi della condotta dell’agenzia ANSA. Molte volte siete già stati pregati dall'ambasciata polacca di correggere la frase "campo di concentramento polacco". La Liga di Buon Nome di Polonia (Polish League Against Defamation) vi ha diffidato dal ripetere ulteriori bugie su di esso. Non siamo d'accordo che i media possono mentire.

 

 

Chiediamo la pubblicazione delle scuse da parte della vostra Agenzia sulla home page del vostro sito web e, sotto forma di un messaggio nel servizio principale per tutti i clienti. Se questa affermazione non è contenuta entro una settimana, prenderemo le opportune azioni legali.

 

 

Maciej Swirski

Presidente della Liga di Guardia di Buon Nome di Polonia (Polish League Against Defamation)

[email protected]

 

 

[Imię i nazwisko]