ONZ atakuje Kościół

ONZ atakuje Kościół.

 

ONZ atakuje Kościół

ONZ atakuje Kościół

0200.000
  113.005
 
113.005 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Komitet ONZ ds. Ochrony Praw Dziecka wydał Raport, w którym atakuje Kościół za ochronę życia człowieka od momentu poczecia, domagając się dopuszczenia aborcji. Raport w absurdalny sposób zarzuca Kościołowi ochronę pedofilów. Zachęcamy do podpisania się pod listem sprzeciwu wobec raportu i prośby o jego zmianę.

Dokument zawiera szereg skandalicznych zaleceń kierowanych do Stolicy Apostolskiej, m.in.:

  • domaga się dopuszczenia przez Kościół aborcji (punkt 55);
  • zaleca powszechną dostępność środków antykoncepcyjnych dla nastolatków (punkt 57a;
  • domaga się wprowadzenia do programu nauczania szkół katolickich obowiąkowych zajęć z "edukacji" seksualnej i prewencji HIV/AIDS, co w praktyce oznacza szeroką promocję prezerwatyw wśród młodzieży i tym samym promocję zachowań seksualnych w oderwaniu od miłości i odpowiedzialności (punkt 57c).
  • twierdzi, że Kościół powinien zmienić swoją postawę wobec aktywistów gejowskich i z nimi związanych grup (punkty 25, 26). 
 
Najbardziej agresywna i krzywdząca część raportu zarzuca Kościołowi taką "politykę i praktyki wobec pedofilii, które doprowadziły do nadużyć i bezkarności winnych" twierdząc, że były to działania "świadome po to, aby chronić reputację Kościoła i stawiać dobro sprawców nad dobrem dzieci" (punkt 29, 60).

Co więcej, raport krytykuje nauczanie Kościoła na temat płciowości, zwłaszcza naukę o komplementarności kobiet i mężczyzn oraz prawdę o równej godności każdej osoby. Wzywa również do wycofania podręczników katolickich, które jakkolwiek przekazują wiedzę o różnicach między kobietą i mężczyzną (co raport określa mianem stereotypów). 

Watykan odpowiedział już wyczerpująco na zarzuty dotyczące pedofilii w październiku zeszłego roku, lecz ONZ kontynuuje ich formułowanie. Jest to sytuacja tym bardziej absurdalna, że w całej historii Kościoła tak haniebne czyny jak pedofilia nigdy nie zyskały najmniejszej aprobaty Stolicy Apostolskiej. W tym kontekście cenne wydaje się przytoczenie słów Benedykta XVI z września 2013 r., który odnosząc się do tematu pedofilii w liście do zadeklarowanego ateisty stwierdził: „Nigdy nie próbowałem ukryć tych rzeczy. To, że siła zła aż do tego stopnia spenetruje wewnętrzny świat wiary jest dla nas cierpieniem, które z jednej strony musimy znosić, podczas gdy z drugiej musimy uczynić wszystko, co możliwe, aby takie przypadki się nie powtórzyły (...) Nie jest też powodem do pocieszenia wiedza, że zgodnie z badaniami socjologów procent księży winnych takich przestępstw nie jest wyższy od tego w innych podobnych kategoriach zawodowych (...) W każdym razie nie należy przedstawiać ostentacyjnie tej dewiacji, jakby to była nikczemność typowa dla katolicyzmu.".

Emerytowany Papież dodał, że "tak jak nie należy milczeć na temat zła w Kościele, nie można też milczeć o „wielkim śladzie dobroci i czystości, jaki wiara chrześcijańska wytyczyła przez wieki”.
 
Zachęcamy do podpisania się pod listem sprzeciwu wobec atakowania Kościoła przez ONZ i prośby o zmianę Raportu.


0200.000
  113.005
 
113.005 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Nie dla atakowania Kościoła przez ONZ

P.T.

Przewodnicząca Komitetu ONZ ds. Praw Dziecka, Kirsten Sandberg

Do wiadomości: Jego Ekscelencja, Stały Obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie, Arcybiskup Silvano Tomasi

----

Szanowna Pani Sandberg,

Dokument ONZ opublikowany 5 lutego oskarża Stolicę Apostolską o sprzyjanie pedofilii, nie uwzględniając walki ostatnich papieży w zwalczaniu takich haniebnych czynów. W związku z powyższym dokument ten należy uznać za wykorzystujący cierpienia ofiar nadużyć seksualnych w celu atakowania Kościoła i obrażania jego wiernych.

Uprzejmie proszę o sprostowanie dokumentu.

----

Dear Ms Sandberg,

UN document, published last 5th February, accuses the Holy See as accomplice of pedophiles, despite the efforts from the last two popes in fighting this disgrace. Accordingly, the document seems to exploit the suffering of the victims of sexual abuses in order to impose a specific moral ideology to the Catholic Church, offending the believers.

I ask you for a rectification.

Sincerely

[Imię i nazwisko]

Nie dla atakowania Kościoła przez ONZ

P.T.

Przewodnicząca Komitetu ONZ ds. Praw Dziecka, Kirsten Sandberg

Do wiadomości: Jego Ekscelencja, Stały Obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie, Arcybiskup Silvano Tomasi

----

Szanowna Pani Sandberg,

Dokument ONZ opublikowany 5 lutego oskarża Stolicę Apostolską o sprzyjanie pedofilii, nie uwzględniając walki ostatnich papieży w zwalczaniu takich haniebnych czynów. W związku z powyższym dokument ten należy uznać za wykorzystujący cierpienia ofiar nadużyć seksualnych w celu atakowania Kościoła i obrażania jego wiernych.

Uprzejmie proszę o sprostowanie dokumentu.

----

Dear Ms Sandberg,

UN document, published last 5th February, accuses the Holy See as accomplice of pedophiles, despite the efforts from the last two popes in fighting this disgrace. Accordingly, the document seems to exploit the suffering of the victims of sexual abuses in order to impose a specific moral ideology to the Catholic Church, offending the believers.

I ask you for a rectification.

Sincerely

[Imię i nazwisko]